BLIDARIU FLORELA GROUP

Contabilitate, expertiza si audit

twitter facebook google plus

Noi umanizam serviciile de contabilitate pentru dumneavoastra!

Cu o echipa completa care acopera toate serviciile din acest domeniu, dumneavoastra va rezolvati toate problemele intr-un singur loc.

Servicii de contabilitate, expertiza si audit in judetul Timis

Contabilitatea financiara a firmei

descriere si elemente

 • arch-960-3 Inregistrarea documentelor primare in conformitate cu normele legale in vigoare si principiile contabilitatii;
 • Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori;
 • Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii;
 • Optimizarea impozitelor de plata si solutii pentru minimizarea acestora in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • Stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale, intocmirea documentelor pentru plata acestora;
 • Elaborarea balantei de verificare lunara;
 • Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare;
 • Intocmirea si depunerea bilantului contabil;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele.

Contabilitate de gestiune a firmei

descriere si elemente

 • arch-960-2Contabilitatea intrarilor de marfuri sau materii prime;
 • Contabilitatea fiselor de magazie;
 • Contabilitatea stocurilor de marfuri;
 • Intocmirea si inregistrarea notelor de intrare-receptie si a bonurilor de consum/notelor de predare;
 • Evidenta documentelor primare justificative referitoare la vanzari;
 • Contabilitatea rapoartelor de gestiune;
 • Contabilitatea importurilor si exporturilor;
 • Contabilitatea iesirilor de produse finite, de marfuri sau servicii;
 • Prelucrarea facturilor catre clienti.

Supravegherea contabilitatii

descriere si elemente

 • contabilitate si audit Instruirea personalului cu privire la modul de intocmire a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul societati;
 • Asistenta in vederea organizarii departamentului de contabilitate;
 • Verificarea lunara a inregistrarilor facute de client;
 • Stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale, intocmirea documentelor pentru plata acestora;
 • Optimizarea impozitelor de plata si solutii pentru minimizarea acestora in conformitate cu legile in vigoare;
 • Elaborarea balantei de verificare lunara;
 • Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare;
 • Intocmirea si depunerea bilantului contabil;
 • Verificarea si certificarea bilantului contabil;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele.

Infiintari societati comerciale pe teritoriul Romaniei

descriere si elemente

 • societate comercialaConsultanta cu privire la procedurile de Inregistrare fiscala a societatii comerciale;
 • Inmatriculare societati comerciale;
 • Inregistrare si radiere Sucursale, Filiale, puncte de lucru;
 • Inregistrarea la Registrul Comertului a oricaror modificari efectuate de actionariat in structura si/sau organizarea societatii;
 • Modificarea actului constitutiv al societatii;
 • Schimbarea denumirii, a formei juridice sau a sediului societatii;
 • Majorarea sau reducerea capitalului social;
 • Excluderea sau retragerea partilor sociale;
 • Cesiunea partilor sociale;
 • Numirea, revocarea si schimbarea administratorilor;
 • Intreruperea temporara a activitatii;
 • Sustinerea societatii in instanta, in cazul unor litigii de natura financiar – contabila si/sau fiscala (prin avocati colaboratori);

Salarizarea personalului

descriere si elemente

 • card plata salarii Inregistrari contracte de munca (full time, part time, colaborare);
 • Inchideri contracte de munca;
 • Inregistrarea actelor aditionale si deciziilor;
 • Consultanta privind salarizarea;
 • Consultanta privind intocmirea dosarelor de personal;
 • Intocmirea si depunerea statelor de plata a salariilor;
 • Prezentarea statelor de salarii la Inspectoratul de Munca;
 • Urmarirea situatiei cartilor de munca la Inspectoratul de Munca;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor pentru somaj;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor pentru casa de asigurari de sanatate;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor pentru casa de pensii;
 • Intocmirea si inregistrarea contractelor de munca la Inspectoratul de Munca;
 • Intocmirea Registrului general de evidenta a salariatilor;
 • Intocmirea si depunerea fiselor fiscale;
 • Intocmirea adeverintelor de salariu.

Consultanta financiar – contabila

descriere si elemente

 • consultanta financiaraProiectarea unor raportari manageriale, situatii financiare, cash-flow, specifice activitatii clientului;
 • Analiza structurilor si rezultatelor financiare;
 • Analiza datoriilor si creantelor;
 • Analiza capitalurilor si imobilizarilor;
 • Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
 • Asistenta si consultanta financiara in prevenirea si inlaturarea dificultatilor companiei (analiza riscurilor, determinarea solutiilor);
 • Consultanta financiara in alegerea sistemelor de credit, leasing, etc;
 • Consultanta financiara si analiza cash-flow.

Expertiza si audit contabil

descriere si elemente

 • dosare contabilitateVerificarea gestiunii administratorului din care sa rezulte sumele incasate, destinatia acestora si platile efectuate;
 • Efectuarea de catre administrator a inregistrarilor legale in contabilitate
 • Verificarea tuturor registrelor prevazute de lege pentru toate formele de persoane juridice;
 • Evidentierea si achitarea obligatiilor catre stat rezultate din activitatea contabila;
 • Incasarea si achitarea CASS-ului, a impozitului pe venit sau profit;
 • Respectarea plafonului cu privire la efectuarea platilor catre furnizorii de servicii;
 • Verificarea legalitatii perceperii unor sume de bani de catre administrator;
 • Verificarea tuturor sumelor incasate in numerar de administrator, confruntandu-se copiile chitantelor cu Registrul de Casa;
 • Regasirea in evidente a unor plati mai mari/mici decit sumele incasate in perioada respectiva;
 • Stabilirea posibilului prejudiciu cauzat persoanelor juridice si persoanele care se fac vinovate de nerespectarea dispozitiilor legale.

Refacerea evidentei contabile

descriere si elemente

 • contra timp Corectarea erorilor de inregistrari contabile;
 • Corectarea erorilor de calcul la impozite si taxe;
 • Corelarea declaratiilor fiscale cu evidentele contabile;
 • Intocmirea documentelor emise pentru perioada refacuta.