Situaţiile financiare anuale la 31.12.2020

Publicat de Florela Blidariu pe

Exerciţiul financiar anual reprezintă perioada pentru care trebuie întocmită situaţia financiară anuală care, de obicei, coincide cu anul calendaristic. Durata exerciţiului financiar este de12 luni, însă în anumite cazuri, exerciţiul financiar diferă de anul calendaristic. Conform Legii Contabilităţii 82/1991 republicată  şi a Reglementărilor contabile aprobate prin OMFP 1802/2014 cu modificările şi completările ulterioare, următoarele  entităţi trebuie să întocmească  situaţii financiare anuale:

 • societatiile comerciale
 • companiile naţionale
 • regiile autonome
 • institutele naţionale de cercetare-dezvoltare
 • societatiile cooperatiste
 • subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în România, care aparţin persoanelor juridice cu sediul în România( sucursale, agenţii, reprezentanţe) sau  cu sediul în străinătate( sedii permanente).

În funcţie de criteriile de  mărime, entităţile menţionate se grupează în trei categorii, astfel:

 • microentitati;
 • entităţi mici;
 • entităţi mijlocii şi mari.

Pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute de reglementările contabile, se efectuează la sfârşitul exerciţiului financiar, pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare ale exerciţiului financiar precedent celui de raportare şi a indicatorilor determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate la sfârşitul exerciţiului financiar curent.

Microentitatile întocmesc bilanţ prescurtat care cuprinde formularul 10;20;30 şi 40.

Entităţile mici la formularele menţionate mai sus adaugă şi notele explicative, iar entităţile mijlocii şi mari mai întocmesc în plus şi situaţia fluxurilor de trezorerie şi situaţia modificărilor capitalurilor proprii.

Entităţile mijlocii şi mari care la data bilanţului  depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele  trei criterii: total active= 17.500.000 lei; cifră de afaceri netă= 35.000.000 lei şi numărul mediu de salariaţi =50  sunt supuse auditului statutar.

În conformitate cu OMF 58/14.01.2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici, în anul 2021 termenele pentru depunerea situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale simplificate sunt următoarele:

 • pentru sociatatiile comerciale, societatiile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare termenul este de 150 de zile de la data încheierii exerciţiului financiar;
 • pentru celalalte persoane prevăzute la art.1, alin. 1-3 din Legea Contabilităţii 82/1991 republicată (instituţiile publice; asociaţiile şi persoanele juridice cu sau fără scop patrimonial  şi subunităţile fără personalitate juridică) , termenul este de 120 de zile de la data încheierii exerciţiului financiar;

Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la 31 decembrie ( sfârşitul exerciţiului financiar) nu întocmesc situaţii financiare anuale/ situaţii financiare anuale simplificate/ raportări contabile anuale şi vor depune, la unitatiile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării enitatii, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

Potrivit prevederilor art. 36, alin. 3 din Legea Contabilităţii 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unitatiile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o raportare contabilă anuală, în structura prevăzută în legislaţie.

Entităţile pot depune situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege, în format hârtie şi în format electronic, la registratură unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată,  sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat.

În vederea depunerii situaţiilor financiare anuale în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, entităţile folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin care se generează un fişier de tip PDF, având ataşat un fişier xml, precum şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine prima pagină din situaţiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistenţa elaborat de Ministerul Finanţelor, semnată, potrivit legii, precum şi documentele cerute de lege, aşa cum acestea sunt întocmite de entităţi, toate acestea fiind scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip. Fişierele zip ataşate situaţiilor financiare anuale nu vor conţine parola.

Art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare  prevede o serie de contravenţii în materia întocmirii, semnării, auditării  şi depunerii în termenul legal la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare anuale şi, după caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile, după cum urmează:

 • cele referitoare la întocmire şi semnare, cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei;
 • cea referitoare la nedepunerea în termenul legal, cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare,
 • cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare;
 • amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare.
 • Cea referitoare la nerespectarea obligaţiei de auditare, conform legii, a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare anuale consolidate şi a situaţiilor financiare interimare cu amendă cuprinsă între 30.000 şi 40.000 lei.

0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.