Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019 în Municipiul Timişoara

Publicat de Florela Blidariu pe

Analizând cele mai importante aspecte, Conform Hotărârii nr.655/12.12.2018 se stabilesc impozitele şi taxele locale în Municipiul Timişoara pentu anul 2019, după cum urmează:

·        Pentru clădirile rezidenţiale şi cladirile-anexa, aflate în proprietatea persoanelor fizice impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,08% asupra valorii impozabile a clădirii.

·        Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea de 0,6% asura valorii care poate fi:

– valoarea rezultatată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 anianteriori anului de referinţă;

– valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

– valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

·        Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 0,08% asupra valorii impozabile a clădirii.

·        Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii.

·        Impozitul pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice prevăzute la alineatul precedent, se majorează în conformitate cu prevederile art.489 alin.1 şi 2 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu o cotă adiţionala de 50% din cota de impozit stabilită.

·        Impozitul pe mijloacele de transport datorat de persoanele fizice /juridice se majorează în conformitate cu prevederile art.489 alin.1 şi 2 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu o cotă adiţionala de 50% faţă de nivelul impozitului stabilit.

·        Cota taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate este de 3%.

·        S-a introdus din nou cota taxei hoteliere sau taxa de turism care este în valoare de 2% la valoarea tarifului de cazare fără Tva.Aceasta taxa intra în baza de impozitare a Tva-ului conform art.286 , alin.3 din Codul fiscal.

·         Cota de impozit pentru spectacole este :

– 0% pentru: teatru, balet, opera, operetă, concert filarmonic,manifestaţie muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, circ;

– 0% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate mai sus.

Pentru plata anticipată a impozitului pe clădiri, teren sau mijloace de transport datorat pe întregul an de către contribuabilii persoane fizice, până la data de 31 martie 2019, se acordă o bonificaţie de 10%.

Se acordă în continuare scutiri de impozite pentru diverse clădiri şi terenuri pentru următoarele:

·        Clădirile care, potrivit legii sunt clasificate ca monumente istorice de tipul muzee, sau case memoriale.

·        Clădirile şi terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale că furnizori de servicii sociale.

·        Clădirile şi terenurile restituite potrivit art.16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989.

·        Clădirile şi terenurile retrocedate potrivit art.1 alin.10 din OUG NR.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România.

·        Clădirile şi terenurile restituite potrivit art.1 alin.5 din OUG nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor de cetăţeni aparţinând minorităţilor naţionale din România.

·        Cldirile afectate de calamităţi naturale pentru o perioadă de 5 ani începând cu anul în care s-a produs evenimentul.

·        Clădiri la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice.

·        Clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitara.

·        Clădirile şi terenurile aflate în proprietatea operatorilor economice, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat.

·        Terenurile situate în extravilanul localităţilor pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care proprietarul efectuează intabularea în cartea funciara pe cheltuială proprie.

·        Se acordă scutirea sau reducerea după caz, a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, pentru clădirea folosită ca domiciliu şi/sau terenul aferent acestuia aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţara ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social prevăzută la art.456 alin.2 lit.k şi art.464 alin.2 lit.j din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal .

·        În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 100%.

·        Se mai acordă scutirea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor pentru:

– lucrari de întreţinere, reparaţii, conservare, consolidare, restaurare, punerea în valoare a monumentelor istorice, lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit său natural al monumentelor istorice, lucrări executate în zone de regenerare urbană.

·        Se acordă scutiri de la plata taxelor pentru următoarele personae fizice sau juridice:

– vetereanii sau văduvele de război, persoanele prevăzute la art.1 al Decretului-lege nr.118/1990, persoanele cu handicap grav sau accentuat, instituitiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei, fundaţiile infintate prin testament, cu scopul de a întreţine, dezvoltă şi ajuta instituiţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social, cultural.

Prezenta hotărâre a intrat în vigoare începând cu data de 01.01.2019.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.