Tratamentul fiscal al cheltuielilor privind serviciile turistice

Publicat de Florela Blidariu pe

Beneficiile salariale sub serviciile turistice pentru perioada concediului de odihnă pot fi acordate tuturor salariaților sau doar unei părți din salariați, în funcție de negocierile cu salariații, în mod individual, sau cu reprezentații salariaților, în mod colectiv, în funcție de situația concretă a fiecărui angajator și cu luarea în considerare a prevederilor art. 5 și art. 6 din Codul muncii cu privire la nediscriminarea salariaților. Decontarea serviciilor turistice nu poate să fie făcută în funcție de performanțele salariaților întrucât o cheltuiala sociala nu se stabilește în funcție de anumite criterii de performanță.

Pentru decontarea serviciilor turistice este necesar ca salariatul să prezinte un decont la care să atașeze documentele doveditoare: factura de cazare la hotel, factura de la agenția de turism, voucher-ul de la agenția de turism, bilete/facturi de transport emise pe numele salariatului solicitant și eventual documentul privind plata serviciilor.

Angajatorul va plăti contravaloarea serviciilor turistice doar dacă salariatul prezintă documentele justificative. Considerăm că este indicat ca prin contractul colectiv de muncă sau regulamentul intern să se precizeze care sunt documentele justificative necesare pentru decontare sau să existe o procedură internă aprobată de către administrator. De asemenea, este necesar să existe și cererea de concediu de odihnăa salariatului pentru perioada pentru care se decontează, deoarece decontarea serviciilor turistice trebuie să se facă doar pentru servicii aferente concediului de odihnă.

Impozitul pe venitul din salarii

În conformitate cu prevederile art. 76, alin. (4), lit. a) din Codul fiscal nu reprezintă venituri impozabile contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului de odihnă, pentru salariații proprii și membrii de familie ai acestora, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul intern sau primite în baza unor legi speciale.

În urma modificărilor aduse prin Legea 296/2020 s-a reglementat faptul că reprezintă venituri neimpozabile contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul intern sau în baza unor legi speciale, în măsura în care valoarea totala a acestora nu depășește într-un an fiscal nivelul unui câștig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul in care au fost acordate. Suma acordată într-un an fiscal unui salariat care depășește câștigul salariul mediu brut va fi impozabilă din punct de vedere al impozitului pe venitul din salarii.

Contribuții sociale

Conform art. 142 alin. (1) din Codul fiscal (pentru CAS), art. 157 alin. (2) din Codul fiscal (pentru CASS) si art. 220^4 alin. 2 din Codul fiscal (pentru CAM), contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul intern, sau primite în baza unor legi speciale NU se cuprinde în baza de calcul, în măsura în care valoarea totală a acestora nu depășește într-un an fiscal, pentru fiecare angajat, nivelul unui câștig salarial mediu brut. În cazul în care serviciilor turistice acordate unor angajați depășește pentru un an fiscal câștigul salarial mediu brut, atunci suma care depășește se va include în baza de calcul a contribuțiilor sociale.

Impozitul pe profit

Potrivit prevederilor art. 25, alin. (3), lit. b), pct. 3 din Codul fiscal, cheltuielile privind contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, acordate de angajator pentru salariații proprii și membrii lor de familie reprezintă cheltuielile sociale, deductibile în limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii. În cazul în care valoarea cheltuielilor cu serviciile turistice și a celorlalte cheltuieli sociale depășește plafonul de 5%, atunci cheltuielile care depășesc plafonul sunt integral nedeductibile la calculul impozitului pe profit.

În cazul în care sumele decontate salariaților sunt acordate fără respectarea condițiilor prevăzute de lege (sumele depășesc limita legală, sumele decontate fără ca acest beneficiu salarial să fie prevăzut în contractul de muncă sau regulamentul intern, sumele decontate pentru servicii turistice în afara perioadei de concediu de odihna, beneficiarii nu sunt salariați ai societății, salariatul nu prezintă documente justificative prevăzute de regulament sau procedura internă etc.), atunci aceste sume reprezintă avantaje salariale impozabile conform art. 76, alin. (3) lit. b) din Codul fiscal și se includ în baza de calcul a contribuțiilor sociale. La pct. 12 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a art. 76 din Codul fiscal se menționează că avantajele în bani pot fi și sumele primite pentru procurarea de bunuri și servicii, precum și sumele acordate pentru distracții sau recreere.

În categoria serviciilor turistice nu se vor include cheltuieli efectuate de salariați pe durata concediului, precum mese servite în alte locații și alte costuri conexe suportate pe perioada concediului.

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021 prevede că nivelul câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 este de 5.380 lei.

În cazul în care se decontează serviciile turistice pentru asociat/administrator care nu au contract de muncă, atunci conform art. 114 alin. (2) lit. h) din Codul fiscal, bunurile și/sau serviciile primite de un participant la persoana juridică, acordate/furnizate de către persoana juridică în folosul personal al acestuia sunt considerate venituri din alte surse obținute de persoana fizică. Impozitul pe venit se calculează prin reținere la sursă la momentul acordării veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut. Impozitul se declară prin formularul 100 și se plătește până pe 25 a lunii următoare și se declară în anul următor până la sfârșitul lunii februarie prin formularul 205. În cazul administratorul are contract de administrare/mandat, atunci aceste sume sunt asimilate veniturilor din salarii și va reține impozitul pe venitul din salarii și contribuții sociale (CAS, CASS, CAM).

Taxa pe valoare adăugată

În conformitate cu prevederile art. 297, alin. (4) din Codul fiscal, o persoană impozabilă are dreptul să deducă taxa aferentă achizițiilor, dacă acestea sunt destinate utilizării pentru a realiza operațiuni taxabile sau scutite cu drept de deducere. În baza acestor prevederi rezultă că societatea nu are dreptul să deducă TVA aferentă achizițiilor de serviciile turistice în interesul personal al salariaților, întrucât acestea nu sunt utilizate pentru realizarea unor operațiuni dintre cele prevăzute de art. 297, alin. (4) din Codul fiscal. Dacă la achiziția serviciilor turistice pe numele societății se deduce TVA, acordarea gratis a serviciilor turistice pentru salariați este asimilată unei prestări de servicii efectuată cu plată în conformitate cu prevederile art. 271, alin. (4), lit. b) din Codul fiscal. Potrivit art. 286, alin. (1), lit. d) din Codul fiscal, baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată este constituită din suma cheltuielilor efectuate de persoana impozabilă pentru realizarea prestării de servicii. Pentru aceasta livrare de bunuri către sine societatea va emite o autofactură.

În cazul în care factura privind serviciile turistice conține TVA și este pe numele societății, dar în interesul personal al salariatului (pe perioada concediului de odihnă), atunci societatea NU are drept de deducere și va declara factura în decontul de TVA (formularul 300) la rândurile 24, 25 sau 26 în funcție de cota de TVA aplicabilă. La rândul 32 se va scădea valoarea taxei care nu este deductibilă pentru societate. De asemenea, această achiziție de servicii în baza unei facturi care conține TVA se va declara în formularul 394.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.