fbpx

Tratamentul TVA privind operațiunile cu bunuri și servicii cu persoane din Regatul Unit de la 1 ianuarie 2021

Publicat de Blidariu Grup pe

Începând cu data de 1 ianuarie 2021, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord nu mai face parte din Uniunea Europeană și în toate relațiile comerciale cu Regatul Unit se aplică regulile cu un stat terț. Implicațiile sunt complexe, în funcție de domeniul și tematica vizată.

Din perspectiva TVA, schimburile comerciale de bunuri cu Regatul Unit vor implica operațiuni vamale de import/export. Exporturile vor fi scutite de TVA în cazul îndeplinirii condițiilor de export, iar achizițiile vor fi considerate importuri, pentru care, de regulă generală, TVA se plătește la momentul importului. Implicit, aceste operațiuni, ca și achizițiile sau prestările de servicii, nu vor mai fi considerate operațiuni intracomunitare, nu se vor mai verifica partenerii comerciali în sistemul VIES și nu se vor raporta operațiunile în declarația intracomunitară (D390) și nici în Intrastat.

Trebuie menționat că pentru Irlanda de Nord există o excepție. Regatul Unit cuprinde Anglia, Țara Galilor, Scoția și Irlanda de Nord. Dacă furnizorii  sau  clienții  provin din Anglia, Țara Galilor și Scoția (Marea Britanie), aceștia vor fi considerați ca fiind dintr-un stat terț de la 1 ianuarie 2021. Dacă clienții sau furnizorii sunt din Irlanda de Nord, pentru comerțul cu bunuri aceștia aplică în continuare reglementările comunitare, inclusiv Directiva nr. 112/2006 privind sistemul comun al TVA pe o perioadă de 4 ani după încheierea perioadei de tranziție (31 decembrie 2024). Reținem că această excepție este aplicabilă partenerilor de afaceri din Irlanda de Nord din perspectiva TVA doar pentru operațiunile privind bunurile.

Tratamentul TVA privind bunurile în relație cu Marea Britanie

La 1 februarie 2020, Regatul Unit s-a retras din Uniunea Europeană și a devenit țară terță. Acordul de retragere prevede o perioadă de tranziție, care s-a încheiat la 31 decembrie 2020. După încheierea perioadei de tranziție (31 decembrie 2020), normele UE privind livrările transfrontaliere și circulația între statele membre nu se vor mai aplica în relațiile dintre statele membre și Marea Britanie (de exemplu, nu vor exista livrări și achiziții de bunuri intracomunitare, nici regimul de vânzări la distanță pentru mărfurile provenite din Marea Britanie sau care au ca destinație această țară).

În schimb, după încheierea perioadei de tranziție, livrările de bunuri și circulația acestora între UE și Marea Britanie vor face obiectul normelor în materie de TVA aplicate importurilor și exporturilor. Ca atare, mărfurile introduse pe teritoriul TVA al UE din Marea Britanie sau scoase de pe acest teritoriu pentru a fi expediate către Marea Britanie vor face obiectul supravegherii vamale și pot fi supuse controalelor vamale în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 952/2013 din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii.

Tratamentul TVA privind bunurile în relație cu Irlanda de Nord

După încheierea perioadei de tranziție (31 decembrie 2020) se aplică Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord („Protocolul I/IN”). Protocolul I/IN face obiectul consimțământului periodic exprimat de Organul Executiv al Irlandei de Nord și de Adunarea Irlandei de Nord, perioada inițială de aplicare prelungindu-se până la patru ani după încheierea perioadei de tranziție. Prin urmare, operațiunile care implică transporturi de bunuri între Irlanda de Nord și statele membre vor fi considerate operațiuni intracomunitare până la data de 31 decembrie 2024. Operațiunile care implică transporturi de mărfuri între Irlanda de Nord și alte părți ale Regatului Unit (Anglia, Țara Galilor, Scoția) vor fi considerate importuri/exporturi.

 Pentru entitățile din Irlanda de Nord codul de TVA va fi precedat de prefixul „XI“ ca urmare a măsurilor tranzitorii care se aplică pentru operațiunile privind bunurile până la data de 31 decembrie 2024.

Locul impozitării, faptul generator și exigibilitatea TVA-ului, baza de impozitare, cotele de TVA, scutirile, normele de deducere sau obligațiile aplicabile vor fi cele prevăzute în Directiva TVA în ceea ce privește bunurile, întrucât acestea vor fi puse în aplicare  în  Irlanda  de  Nord  până  la  finele  perioadei prelungite  de  tranziție. Toate normele UE care se aplică livrărilor și transporturilor transfrontaliere de mărfuri între statele membre se vor aplica și în relațiile dintre Irlanda de Nord și statele membre (de exemplu, livrările și achizițiile de bunuri intracomunitare, regimul vânzărilor la distanță ale bunurilor către și dinspre Irlanda de Nord).

Persoanele impozabile stabilite în Irlanda de Nord vor putea utiliza ghișeul unic pentru declararea și plata TVA-ului datorat pentru vânzările lor la distanță intracomunitare de bunuri din Irlanda de Nord (sau din statele membre) către clienți din statele membre (sau din Irlanda de Nord).

 Operațiunile care implică servicii nu sunt reglementate de Protocolul I/IN. Aceasta înseamnă că operațiunile cu servicii desfășurate între statele membre și Irlanda de Nord vor fi tratate ca operațiuni între statele membre și țări/teritorii terțe.

Tratamentul TVA privind serviciile cu persoane din Regatul Unit

(Anglia, Țara Galilor, Scoția și Irlanda de Nord)

După încheierea perioadei de tranziție – 31 decembrie 2020, normele UE în domeniul TVA pentru servicii nu se vor mai aplica Regatului Unit și pe teritoriul acestuia (Anglia, Țara Galilor, Scoția și Irlanda de Nord). Acest lucru are, în special, consecințe în ceea ce privește tratamentul tranzacțiilor impozabile cu servicii. Prin urmare, în ceea ce privește serviciile, se vor aplica în continuare regulile B2B, B2C sau excepțiile de la art. 278 din Codul fiscal, fără ca operațiunea să mai fie reflectată în Declarația 390 și nici nu va mai exista obligația înregistrării speciale în scopuri de TVA conform art. 317 din Codul fiscal pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA.

Retragerea Regatului Unit are ca efect faptul că, după încheierea perioadei de tranziție, se va schimba modul în care normele se vor aplica persoanelor impozabile stabilite în Regatul Unit care prestează servicii către entități stabilite în UE și în cazul persoanelor impozabile stabilite în UE care prestează servicii în Regatul Unit.

Prestările de servicii B2B (art.278, alin. (2) din Codul fiscal – beneficiar persoană impozabilă) au loc acolo unde este stabilit clientul. În conformitate cu această regulă, prestarea de servicii de către o întreprindere din Regatul Unit către o întreprindere din UE (cod valabil) va fi impozabilă în statul membru în care este stabilit clientul. Clientul va fi obligat la plata TVA datorată în statul său membru. De exemplu, în cazul României se aplică taxare inversă în decontul de TVA de către plătitorii de TVA sau se plătește efectiv TVA prin intermediul formularul 301 de către neplătitorii de TVA (serviciul nu este scutit de TVA). Prestarea de servicii de către o întreprindere din UE (inclusiv România) către o întreprindere din Regatul Unit va fi considerată ca având loc în afara UE și, prin urmare, nu va fi impozabilă în temeiul legislației UE privind TVA.

  Începând cu 1 ianuarie 2021 prestările de servicii conform regulii B2B (art. 278, alin. (2) din CF) nu implică obligații referitoare la declararea operațiunilor în declarația recapitulativă, indiferent dacă sunt taxabile sau dacă beneficiază de scutire de taxă, și nici obligații referitoare la înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 317 din Codul fiscal pentru prestarea/achiziția de servicii intracomunitare.

Prestările de servicii B2C (art. 278, alin. (3) din Codul fiscal – beneficiar persoană neimpozabilă) au loc acolo unde este stabilit prestatorul. În conformitate cu această normă, prestarea de servicii de către întreprinderi din UE către persoane fizice din Regatul Unit va fi impozabilă în statul membru în care este stabilit prestatorul. Prestarea de servicii de către întreprinderi din Regatul Unit către persoane fizice din UE va fi, în principiu, considerată ca având loc în afara UE și, prin urmare, nu va fi impozabilă în temeiul legislației UE privind TVA. Cu toate acestea, pentru anumite servicii prestate de întreprinderi din Regatul Unit unor persoane fizice din UE, TVA va fi exigibilă în UE și va fi plătită de către întreprinderile din Regatul Unit (servicii de telecomunicații, de servicii de radiodifuziune și televiziune și de servicii electronice).

La art. 278, alin. (5), lit. e) din Codul fiscal sunt prevăzute o serie de servicii intangibile (ex. servicii de consultanță, contabilitate, publicitate, operațiuni de natură financiar-bancară și de asigurări, cesiunea drepturilor de autor etc.) care în cazul în care sunt prestate de persoane impozabile din UE către persoane fizice stabilite afara Uniunii Europene (inclusiv Regatul Unit) au locul prestării în statul beneficiarului, astfel că nu se va colecta TVA în UE.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.