fbpx

Acordul de funcţionare. Cine trebuie să îl deţină și care sunt riscurile nerespectării prevederilor în vigoare.

Publicat de Elena Nicolii pe

Legea 650/2002 stabileşte principiile generale privind desfăşurarea activităților comerciale şi urmăreşte dezvoltarea reţelei de distribuţie a produselor şi serviciilor de piaţă, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, protecţiei vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor, precum şi a mediului.

O societate care are la sediul social activităţi autorizate sau puncte de lucru, unde se desfăşoară activităţi economice, este foarte important să reţinem că societatea are nevoie de acordul de funcţionare eliberat de Primăria în raza căreia este înregistrat sediul social sau punctele de lucru. Pentru a putea obţine acest acord, spaţiul desfăşurării activităţii trebuie să aibă destinaţia de spaţiu comercial.

Acordul în discuţie se emite pentru sediu şi fiecare punct de lucru în parte, pentru o perioadă de 12 luni calendaristice, la finalul cărora le revine obligaţia comercianţilor de a îl reînnoi, cu plata taxei aferente.

De unde obţinem acordul de funcţionare?

Acordul de funcţionare se obţine depunând o serie de documente la Primăria din raza căreia aparţine societatea.

Cine trebuie să obţină acordul de funcţionare?

Acordul de funcţionare trebuie obținut de către toţi agenţii economici înfiinţaţi şi autorizaţi în condițiile legii să desfăşoare activităţi comerciale, acesta fiind eliberat în funcţie de activitatea autorizată şi desfăşurată. Mai jos aveţi anexat tabelul pentru codurile CAEN autorizate pentru care trebuie să obţineţi acorul de funcţionare conform Legii 650/2002 .

ANEXA cu clasificarea activităţilor din economia naţională

Cod      Denumire activităţi

1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

1102 Fabricarea vinurilor din struguri

3312 Repararea maşinilor

4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)

4519 Comerţ cu alte autovehicule

4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor

4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule

4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule

4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor

4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor

4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor

4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne

4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălelor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile

4634 Comerţ cu ridicata al băuturilor

4635 Comerţ cu ridicata al produselor din tutun

4636 Comerţ cu ridicata al zaharului, ciocolatei şi produselor zaharoase

4637 Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente

4638 Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee şi moluşte

4639 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun

4641 Comerţ cu ridicata al produselor textile

4642 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei

4643 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor

4644 Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere

4645 Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie

4646 Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice

4647 Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat

4648 Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor

4649 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

4671 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi ale produselor derivate

4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţii şi echipamente sanitare

4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire

4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice

4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare

4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare , băuturi şi tutun

4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate

4722 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate

4723 Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate

4724 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase în magazine

4725 Comerţ cu amănuntul al băuturilor în magazine specializate

4726 Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate

4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

4730 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule

4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului în magazine specializate

4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate

4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate

4751 Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate

4752 Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate

4753 Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea în magazine specializate

4754 Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate

4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate

4761 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate

4762 Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate

4763 Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video

4764 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive în magazine specializate

4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor în magazine specializate

4771 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate

4772 Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor în piele, în magazine specializate

4773 Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice în magazine specializate

4774 Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate

4775 Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate

4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor ; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea în magazine specializate

4777 Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor în magazine specializate

4778 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi în magazine specializate

4779 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

4781 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

4782 Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuar prin standuri, chioşcuri şi pieţe

4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

4791 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet

4799  Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor

5221  Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre

5610  Restaurante

5621  Activităţi de alimentaţie (caterig) pentru evenimente

5629  Alte activităţi de alimentaţie n.c.a.

5630  Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

6820  Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6832  Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

7420  Activităţi fotografice

7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)

7711 Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare

7712 Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele

7721 Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv

7722 Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri şi DVD-uri)

7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.

7733 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou(inclusiv calculatoare)

7739 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile

8110 Activităţi de servicii suport combinate

8121 Activităţi genereale (nespecializate) de curăţenie interioară a clădirilor

8122 Activităţi specializate de curăţenie a clădirilor, mijloacelor de transport, maşini şi utilaje industriale

8129 Alte activităţi de curăţenie n.c.a.

8211 Activităţi combinate de secretariat

8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat

8551 Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional

9313 Activităţi ale centrelor de fitness

9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii

9521 Repararea aparatelor electrocasnice de uz casnic

9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casa şi grădina

9523 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele

9525 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor

9529 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană

9602 Coafura şi alte activităţi de înfrumuseţare

9603 Activităţi de pompe funebre şi similare

9604 Activităţi de întreţinere corporală

9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.

9700 Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic

Prezenta ordonanţă reglementează activităţile din sectorul comercial şi al serviciilor de piaţă privind cerinţele necesare desfăşurării acestor activităţi, structurile de vânzare, practicile comerciale şi regulile generale de comercializare, precum şi sancţiunile în caz de nerespectare a prevederilor acesteia.

Conform Art.80 din Legea 650/2002 se constituie contravenţii, şi se sancţionează după cum urmează:

1. Desfăşurarea oricărui exerciţiu comercial cu încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1), cu suspendarea activităţii comerciale până la data autorizării şi cu amendă:

a) de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru structurile de vânzare cu suprafaţă mică;

b) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru structurile de vânzare cu suprafaţă medie;

c) de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru structurile de vânzare cu suprafaţă mare;

d) de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei pentru comercianţii ambulanţi;

e) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru comercianţii care practică vânzări în afara spaţiilor comerciale şi pentru cei care practică vânzări directe;

2. Nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2), cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei;

3. Comercializarea de produse şi servicii de piaţă, altele decât cele înscrise în autorizaţia de funcţionare, cu amendă de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei;

4. Nerespectarea prevederilor art. 11, cu amendă de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei;

5. Oferirea spre vânzare a produselor în pierdere în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 19, cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei, în măsura în care nu sunt aplicabile prevederile Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările ulterioare;

6. Vânzările de lichidare efectuate în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 20 lit. a) – g), cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei şi cu sistarea operaţiunilor de lichidare;

7. Nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (1) şi ale art. 29 alin. (2), cu privire la notificare, cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei;

8. Neprezentarea la solicitarea organelor de control abilitate a documentelor legale privind justificarea situaţiei care a motivat lichidarea, conform dispoziţiilor cuprinse în art. 21 alin. (2), cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei;

9. Nerespectarea prevederilor art. 22, 25 şi 26, cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei şi cu sistarea vânzărilor de lichidare sau de soldare, după caz;

10. Realizarea vânzărilor de soldare în alte perioade decât cele prevăzute la art. 29 alin. (1), cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei şi cu sistarea vânzărilor de soldare;

11. Neprezentarea, la solicitarea organelor de control abilitate, a documentelor legale justificative, conform prevederilor art. 28 şi 33, cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei;

12. Nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (3) şi ale art. 30 alin. (2), cu amendă de la 5.000.000 lei la 30.000.000  lei;

13. Utilizarea denumirii <<soldare/solduri/soldări>> sau a sinonimelor acesteia, în cazuri în care aceasta nu este în legătură cu o operaţiune de soldare astfel cum este definită de prezenţa ordonanţă, cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei şi cu interzicerea practicării acestei denumiri;

14. Practicarea de vânzări sau de orice alte procedee prevăzute la art. 43, cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei, iar veniturile realizate din aceste practici se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat;

15. Nerespectarea prevederilor art. 46, cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;

16. Nerespectarea prevederilor art. 47, cu amendă de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei;

17. Nerespectarea de către organizatorii de loterii publicitare a prevederilor art. 48 alin. (2), cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei, iar veniturile realizate ilicit din această practică se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat;

18. Neprezentarea în termen a documentelor solicitate conform prevederilor art. 51 alin. (2), cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei;

19. Nerespectarea prevederilor art. 56, cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei;

20. Nerespectarea prevederilor art. 58, 61 şi 63, cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei;

21. Nerespectarea prevederilor art. 77 alin (2), cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei;

22. Exercitarea de activităţi de comerţ cu ridicată şi comerţ cu amănuntul în aceeaşi structură de vânzare, respectiv suprafaţă de vânzare, cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei şi cu interzicerea uneia dintre cele două activităţi;

23. Desfăşurarea oricărui exerciţiu comercial în perioada suspendării activităţii comerciale, cu amendă prevăzută la pct. 1 lit. a) – e), caz în care limitele minime şi maxime se dublează, iar veniturile realizate ilicit în perioada dintre data suspendării activităţii comerciale şi momentul constatării contravenţiei se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.