Angajatorii vor fi amendați pentru fiecare persoană identificată care prestează muncă suplimentară, dacă nu respectă dispozițiile privind Codul muncii.

Publicat de Florela Blidariu pe

Legea 85/18.06.2020 publicată în MO 525/18.06.2020 ratificată prin Decretul 313/18.06.2020, modifică art.260, aliniatul 1 litera i) din Codul muncii, respectiv sancţiunile pentru muncă suplimentară. Astfel, amenzile privind încălcarea prevederilor referitoare la muncă suplimentară se vor aplica pentru fiecare persoană identificată care încalcă aceste prevederi.

Prin urmare, potrivit noilor modificări, art. 260(1) litera i) din Legea  53/2003 cu modificările şi completările ulterioare – Codul muncii, are următorul cuprins: 

i) nerespectarea dispozițiilor privind muncă suplimentară se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru fiecare persoană identificată ca prestând muncă suplimentară.

Potrivit prevederilor Codului Muncii, munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal este considerată muncă suplimentară. Durata normală a timpului de muncă, pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă, este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână, iar durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.

Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, condiţia fiind ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referinţă de 4 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână.

Cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident, sunt interzise muncă suplimentară fără acordul salariatului şi efectuarea muncii suplimentare peste limita legală.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.