Calculul pensiilor și valoarea punctului de pensie

Calculul pensiei se face cu ajutorul „punctului de pensie” şi a „punctajului” fiecărui contribuabil. „Punctul de pensie” este o valoare ce variază în funcţie de deciziile guvernului. Acesta se înmulţeşte cu „punctajul” fiecărui pensionar şi rezultă valoarea pensiei. Conform Legii 263/2010 cu modificările şi completările ulterioare, punctajul mediu anual realizat Citește mai mult…

Registrele obligatorii utilizate în activitatea economică

Orice entitate, societate comercială sau persoană fizică autorizată, indiferent de activitate şi modul de funcţionare, are obligaţia de a ţine şi completa anumite registre contabile. Registrele contabile sunt documente contabile obligatorii care evidenţiază operaţiunile contabile efectuate. Ele asigură înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiilor consemnate în documente justificative. Se utilizează Citește mai mult…

Fișa postului. Importanță și obligativitate

Fișa postului – document obligatoriu Conform prevederilor Legii SSM nr. 319/ 2006 art.13, lit.d) angajatorul are obligația să stabilească pentru lucrători, prin fişa postului, atribuţiile şi răspunderile ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător funcţiilor exercitate. Prin Ordinul MMSS nr. 64/28.02.2003 modificat și completat prin OMMFPS Citește mai mult…

Când şi în ce condiţii putem obține Rambursarea TVA-ului?

1. Ce este rambursarea de TVA? Rambursarea taxei pe valoarea adăugată (TVA) reprezintă decontarea sumelor negative de către organul fiscal către persoanele impozabile (companii). Mai exact, în cazul în care taxa aferentă achiziţiilor efectuate de către persoana impozabilă este mai mare decât valoarea taxei colectate din vânzări, atunci rezultă un Citește mai mult…

Acordul de funcţionare. Cine trebuie să îl deţină și care sunt riscurile nerespectării prevederilor în vigoare.

Legea 650/2002 stabileşte principiile generale privind desfăşurarea activităților comerciale şi urmăreşte dezvoltarea reţelei de distribuţie a produselor şi serviciilor de piaţă, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, protecţiei vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor, precum şi a mediului. O societate care are la sediul social activităţi autorizate sau puncte Citește mai mult…

Află ce trebuie să ştii despre certificatul de înregistrare în scopuri de TVA

O persoană impozabilă nou înfiinţată, poate alege: – să fie neplătitoare de TVA, beneficiind de regimul special de scutire pentru întreprinderile mici conform art. 310 alin.1 din Legea 227/2015 – Codul fiscal, dacă la momentul începerii activităţii economice declară o cifră de afaceri anuală estimată mai mică decât plafonul de Citește mai mult…