Analiză asupra prevederilor legate de coasiguraţi. Ce presupune pentru angajat și angajator.

Conform Ordinului nr. 581/2014, pe lângă persoanele asigurate la sănătate în sistemul public acestea au posibilitatea de a lua în întreţinere membrii ai familiei: soţul, soţia sau părinţii care nu realizează venituri proprii. Aceste persoane dobândesc calitatea de coasigurat și pot beneficia de asigurare de sănătate precum persoanele care plătesc Citește mai mult…

Necesitatea obținerii repartiției de muncă de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă

În vederea angajării unei persoane provenind din rândurile șomerilor, angajatorul va înainta Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă o cerere de repartiție. În baza acestei cereri, AJOFM va elibera o repartiție. Dispoziția de repartizare se eliberează numai persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate în evidența Agenției Citește mai mult…

Subvenții pentru angajatori la angajarea anumitor categorii de persoane

Măsurile de stimulare la angajarea anumitor tipuri de persoane sunt reglementate prin Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă și alte legi speciale. Tipuri de subvenții: 1. Subvenția pentru organizarea de programe de ucenicie, încheierea contractului de ucenicie, îi poate aduce angajatorului, pe Citește mai mult…

Venituri din cedarea folosinței bunurilor

Potrivit art. 83 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, veniturile impozabile din cedarea folosinţei bunurilor se definesc astfel:      1.  Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor sunt acele veniturile, în bani şi/sau în natură, provenind din cedarea folosinţei asupra bunurilor mobile şi imobile, obţinute de către proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal, Citește mai mult…

ANULAREA CODULUI DE TVA DE CĂTRE ORGANELE FISCALE

Organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA dacă aceasta se află în una din următoarele situații: dacă este declarată inactivă conform prevederilor Codului de procedură fiscală dacă asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 4 Citește mai mult…

OUG 117 din 4 octombrie 2021 pentru modificarea și completarea Codului muncii Publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 5 octombrie 2021

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 117/2021 (OUG nr. 117/2021) se aduc modificări și completări Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, acestea sunt: – conceptul de “muncă la gri” sau “muncăa subdeclarată”, reprezintă depăsirea normei de lucru stabilită în contractul de muncă; – acordarea salariului net mai mare decat Citește mai mult…

Majorarea capitalului social al unei entităţi

Capitalul social reprezintă componenta capitalurilor proprii care determină valoarea totală a aporturilor subscrise sau depuse de proprietari (acţionari sau asociați).  În cazul societăţilor pe acţiuni, capitalul social este divizat în acțiuni și în părți sociale la societățile cu răspundere limitată (SRL). În vederea unei bune evidențe contabile a capitalului social Citește mai mult…

Fișierul Standard de Control fiscal SAF-T și Testarea voluntară pentru încărcarea declarației D406T

1 ianuarie 2022 este primul termen de referință pentru depunerea Fișierului Standard de Control Fiscal pentru contribuabilii mari. Agenția Națională de Administrare Fiscală a început încă de la începutul anului 2021 publicarea de informații referitoare la Fișierul Standard de Control Fiscal. În cadrul proiectului  s-au publicat următoarele documente: Modul Validator Citește mai mult…

Somajul Tehnic – reintrodus prin OUG 111/2021

Pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 , prin limitarea contactului dintre persoane, anumite firme  sunt în continuare, închise temporar, total sau parţial. Guvernul a stabilit reintroducerea măsurii Şomajului Tehnic de care pot beneficia salariaţii angajatorilor pe perioada întreruperii temporare a activităţii, total sau parţial, în contextul creşterii incidenţei Citește mai mult…