fbpx
Resurse umane

Formularul 230 se poate depune până la 25 mai 2021

În Monitorul Oficial nr. 34/12.01.2021 a fost publicat şi O.P.A.N.A.F nr. 15/2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

LIVRAREA DE BUNURI IMOBILE

1. Livrarea de construcții este tratată la art.292, alin.2, lit.f din Codul fiscal. Conform acestui articol construcție înseamnă orice structură fixată în sau pe pamânt. Așadar, livrarea unei construcții nu presupune doar livrarea de clădiri, ci a oricărei alte construcții cum ar fi podurile, o sondă petrolieră fixată pe pământ, Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Resurse umane

Fișa postului și regulamentul intern, opționale pentru microfirmele cu maximum nouă salariați

Ordonanța nr. 37 din 5 mai 2021 pentru eliminarea obligației de întocmire a fișelor de post și a regulamentului intern, pentru microîntreprinderile cu maximum nouă salariați a apărut joi în Monitorul Oficial partea I Nr. 474 din 06 mai 2021 și a intrat în vigoare la momentul publicării.  Fișa postului Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

IMM INVEST 2021

SUNT ELIGIBILI DE PRINCIPIU OPERATORII ECONOMICI, CARE: au fost inființați și funcționează în baza prevederilor Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în oricare dintre formele prevăzute de aceasta: S.R.L., S.A., S.C.S., S.C.A., S.N.C.; sau au fost autorizați să funcționeze ca PFA, II sau IF conform prevederilor Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Evaluarea bunurilor la data ieşirii din patrimoniu – la ce valoare se realizează?

Actul normativ ce transpune reglementările contabile conforme cu directivele europene este OMFP nr. 1802/2014 privind contabilitatea, cu modificările ulterioare, din ale cărui prevederi analizăm secţiunea 3.3 Evaluarea la data ieşirii din patrimoniu. La data ieşirii din entitate sau la darea în consum, bunurile se evaluează şi se scad din gestiune Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Resurse umane

Modificări privind stimulentul de inserţie oferit părinţilor aflaţi în concediu de creştere a copiilor

Miercuri, 7 aprilie 2021, a fost publicat actul normativ ce are în vedere majorarea stimulentului de inserţie. Noua Ordonanţă de Urgenţă nr. 26/2021 modifică şi completează OUG nr. 111/2010 care prevede concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor. Noile prevederi adoptate urmăresc, în principal, stimularea revenirii în activitate a părinţilor Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Resurse umane

LEGE nr. 59 din 6 aprilie 2021

Privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 182/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Închiderea societăţii

Paşii pentru închiderea corectă a unei societăţi Dacă avem o firmă înfiinţată de ceva timp pe care nu desfăşurăm nicio activitate şi merge mai mult din inerţie. Dorim să o închidem deoarece în ciuda faptului că nu desfăşurăm nicio activitate pe firmă suntem obligaţi să depunem declaraţiile şi bilanţurile de Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Resurse umane

Dreptul la concediul de odihna

Toți salariații au dreptul la concediu de odihnă, așa că, în rândurile ce urmează, îți povestim în detaliu despre cadrul legislativ, durată, plată, dar și despre zilele libere suplimentare și condițiile speciale de acordare a lor. Ce spune Codul Muncii Concediul de odihna este un drept anual, garantat tuturor angajatilor Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum