fbpx
Contabilitate

AVANSURI SPRE DECONTARE

Avansurile spre decontare acordate personalului reprezintă sumele de bani acordate personalului entităţii, prin sistemul de carduri sau în numerar, în vederea plăţii unor achiziţii sau prestări de servicii. În contabilitate ele se evidenţiază în contul 542 numit “Avansuri de trezorerie”, fiind distinct analitic pentru fiecare persoană în parte căreia i Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Modalităţi de majorare a capitalului social

Este posibilă majorarea capitalului social al unei societăţi prin conversia împrumuturilor, pe care le-a contractat aceasta de la asociaţi, cu respectarea unor anumite condiţii, conform art.210 din Legea 31/1990 a societăţilor comerciale, potrivit căreia majorarea se poate face prin emisiunea de noi acţiuni sau prin majorarea valorii celor existente, prin Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Resurse umane

PROGRAMELE DE INTERNSHIP

Programul de internship reprezintă activitatea specifică desfășurată de intern pe o perioadă de timp limitată în cadrul unei organizații-gazdă, care are drept scop aprofundarea cunoștințelor teoretice, dobândirea unei experiențe profesionale, dobândirea de noi abilități practice și competențe, facilitarea tranziției de la sistemul de educație către piața muncii. Internul reprezintă persoana Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Ce sunt dividendele şi cum este reglementată plata lor

Dividendele reprezintă o parte din profitul realizat de o companie care este distribuit asociaţilor. Aceste dividende sunt, mai exact, o formă directă prin care investitorii pot să beneficieze de profitul ridicat înregistrat de compania unde sunt acţionari. Cadrul legislativ care reglementează plata dividendelor Distribuirea dividendelor este reglementată prin Legea nr. 31/1990 privind Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Resurse umane

Acte necesare pentru recuperarea sumelor de la CASA DE SĂNĂTATE

În vederea recuperării sumelor reprezentând indemnizațiile de concediu medical cuvenite salariaţilor în baza certificatelor medicale prezentate angajatorului conform prevederilor art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate,cu modificările şi completările ulterioare, angajatorii trebuie să depună la CASS următoarele documente: Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Registrul de casă

Registrul de casă este un document de contabilitate care se întocmește în mod obligatoriu pentru operațiunile de încasare și de plată în numerar efectuate prin casieria unității. Registrul de casa este un formular tipizat si trebuie completat în fiecare zi. Acesta este întocmit în două exemplare la sfârșitul fiecărei zile Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Resurse umane

Standardele de igienă adresate tuturor operatorilor din industria alimentară, cu rol în: producerea, prelucrarea, servirea, depozitarea, transportul și desfacerea alimentelor

Normele de igienă în industria alimentară sunt clar definite atât în legislația națională, cât și în cea europeană, iar respectarea lor înseamnă nu doar un gest firesc de considerație pentru sănătatea clienților, ci și succesul unei afaceri din domeniul HoReCa. Igiena personalului, a locului de muncă, a circuitului produselor alimentare Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Management organizational

MINISTERUL ECONOMIEI A PUBLICAT PROCEDURA DE IMPLEMENTARE A SCHEMEI DE AJUTOARE DE STAT PENTRU RESTAURANTE, BARURI, HOTELURI, PENSIUNI ȘI ALTE FIRME DIN SECTORUL HORECA ȘI AL TURISMULUI.

MINITERUL ECONOMIEI URMEAZA SĂ ANUNȚE PERIOADA DE ÎNSCRIERI.Schema HoReCa se derulează până la 31 decembrie 2021, iar plata ajutoarelor se va face până cel târziu la data de 30 iunie 2022, în limita creditelor bugetare. BENEFICIARII ELIGIBILI LA AJUTOARELE HORECA:• ghizii de turism care au desfășurat activități pe codul CAEN Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Resurse umane

OUG 37/2021 modifică Codul Muncii

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474/06.05.2021 a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii. Conform actului normativ, în conținutul contractului individual de muncă nu mai trebuie să se regasească informații cu privire la Fișa postului Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum