Care sunt condițiile de acordare a stimulentul de inserție?

Publicat de Florela Blidariu pe

Actul normativ care reglementează oferirea stimulentului de inserție este Ordonanța de urgență nr. 111/2010 cu modificările şi completările ulterioare privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor. Potrivit legii, părinții aflați în concediul de creștere a copilului care vor să se întoarcă mai repede la serviciu au dreptul să primească stimulentul de inserție pe lângă salariul lunar.

Recent, Legea nr. 89/2019 a adus o serie de modificări legislației privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, una dintre aceste schimbări fiind legată de modul în care părinții pot solicita stimulentul de inserție. Părinții care vor să revină la locul de muncă mai repede și să beneficieze și de stimulentul de inserție trebuie să-și anunțe angajatorul despre intenția lor cu cel puțin 30 de zile înainte de momentul în care intenționează să reia raportul de muncă sau de serviciu.

Cererea către angajator se va face în scris, iar în cazul în care solicitantul se achită de această obligație, angajatorul nu va putea, potrivit noilor reguli, „să restricționeze accesul salariatei/salariatului la acordarea stimulentului de inserție”.

Conform, OUG nr. 111/ 2010 cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care se întorc mai repede la muncă nu pot fi concediate pe toată durata în care primesc stimulentul de inserţie. Nerespectarea de către angajator a acestei obligații se sancționează cu amendă cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei.

Valoarea stimulentului de inserţie în anul 2019 este stabilită prin articolul 7 din OUG nr. 111/2010 la suma fixă de 650 de lei.

De menționat este faptul că, pentru părinții care optează pentru stimulent de inserție, din momentul solicitării lor, plata pentru indemnizația de creștere a copilului se suspendă.

Dreptul reprezentând stimulentul de inserţie se cuvine după cum urmează:

a) începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptăţită îşi reia activitatea profesională după concediul de maternitate (postnatal) şi realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;

b) de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;

c) de la data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;

d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a), b) şi c);

e) începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizaţiei pentru creşterea copilului realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, şi plata acesteia se suspendă, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.

f) în situația în care persoana îndreptățită realizează venituri supuse impozitului cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, incluzând și perioada prevăzută la art.11 alin.2 din ordonanța de urgență, stimulentul de inserție se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap.

Stimulentul de inserție nu se acordă automat, ci numai în urma unei solicitări. Pe lângă cererea de acordare a stimulentului de inserție, sunt necesare și următoarele documente:

  • Actele de identitate ale ambilor părinți – copie și original;
  • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – copie și original;
  • Certificatul de naștere al copilului pentru care se cere stimulent – copie și original;
  • Certificatele de naștere ale celorlalți copii aflați în întreținere – copii și original;
  • Actele care dovedesc calitatea solicitantului și relația pe care acesta o are cu copilul (în cazul copiilor adoptați sau în plasament);
  • Dovada reluării activității;
  • Dovada eliberată de angajator sau de organele competente privind veniturile realizate;
  • Extras cont – în cazul în care doriţi ca plata să se facă prin virare în cont, trebuie anexat extrasul de cont sau adeverinţă de cont de la banca titularului.

Potrivit,  art. 14, alin. 1 din OUG nr. 111/ 2010 cu modificările şi completările ulterioare, „drepturilor prevăzute de prezenţa ordonanță de urgență, reprezentând indemnizație sau stimulent de inserție, și documentele din care rezultă îndeplinirea condițiilor legale de acordare a acestora se depun la primăria comunei, orașului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului București pe raza căreia solicitantul își are domiciliul sau reședința”. 


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.