fbpx
Contabilitate

Firma cu sediul social în apartament/casă deţinută de o persoană fizică: taxe şi impozite

Impozitul pe clădiriCadrul legal: art 458 şi 459 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal    A) pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice – art. 458 CF Potrivit Codului fiscal, în categoria clădirilor nerezidenţiale sunt incluse acele clădiri care sunt folosite pentru activităţi administrative, de agrement, comerciale, de cult, de cultură, de Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Despre dividende

Ce sunt dividendele? Dividendele sunt conform art.67 alin (1) din Legea 31/1990 o cotă parte din profit care se plăteşte fiecărui asociat (acţionar). Aceste dividende sunt, mai exact, o formă directă prin care investitorii pot să beneficieze de profitul înregistrat de compania unde sunt asociaţi (acţionari). Conform art. 7 pct Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Plafoane la operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar

Potrivit Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar , operaţiunile de încasări şi plăti efectuate de PJ, PFA, II, IF, liber profesionişti, PF care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Despre perisabilităţi

În procesul de comercializare, vorbim despre mărfuri care sunt depreciate  şi care la un moment dat, ca urmare a degradării acestora determinate de modul de manipulare sau de procese naturale nu mai pot fi comercializate. Astfel, prin perisabilităţi se înţelege scăzămintele care se produc în timpul transportului manipulării, depozitării şi Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Analiza elementelelor principale pe care trebuie să le cuprindă documentele justificative în anul 2021

Ca și regulă și principiu general, se cunoaște faptul că toate entitățile sunt obligate să consemneze operațiunile economico – financiare la momentul efectuării acestora, în documente justificative. Pe baza acestor documente justificative, se efectuează înregistrările în contabilitate. Elementele principale ale documentelor justificative sunt reglementate începând cu 01 ianuarie 2016 de Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

AVANSURI SPRE DECONTARE

Avansurile spre decontare acordate personalului reprezintă sumele de bani acordate personalului entităţii, prin sistemul de carduri sau în numerar, în vederea plăţii unor achiziţii sau prestări de servicii. În contabilitate ele se evidenţiază în contul 542 numit “Avansuri de trezorerie”, fiind distinct analitic pentru fiecare persoană în parte căreia i Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum