fbpx
Contabilitate

AVANSURI SPRE DECONTARE

Avansurile spre decontare acordate personalului reprezintă sumele de bani acordate personalului entităţii, prin sistemul de carduri sau în numerar, în vederea plăţii unor achiziţii sau prestări de servicii. În contabilitate ele se evidenţiază în contul 542 numit “Avansuri de trezorerie”, fiind distinct analitic pentru fiecare persoană în parte căreia i Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Modalităţi de majorare a capitalului social

Este posibilă majorarea capitalului social al unei societăţi prin conversia împrumuturilor, pe care le-a contractat aceasta de la asociaţi, cu respectarea unor anumite condiţii, conform art.210 din Legea 31/1990 a societăţilor comerciale, potrivit căreia majorarea se poate face prin emisiunea de noi acţiuni sau prin majorarea valorii celor existente, prin Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Ce sunt dividendele şi cum este reglementată plata lor

Dividendele reprezintă o parte din profitul realizat de o companie care este distribuit asociaţilor. Aceste dividende sunt, mai exact, o formă directă prin care investitorii pot să beneficieze de profitul ridicat înregistrat de compania unde sunt acţionari. Cadrul legislativ care reglementează plata dividendelor Distribuirea dividendelor este reglementată prin Legea nr. 31/1990 privind Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Registrul de casă

Registrul de casă este un document de contabilitate care se întocmește în mod obligatoriu pentru operațiunile de încasare și de plată în numerar efectuate prin casieria unității. Registrul de casa este un formular tipizat si trebuie completat în fiecare zi. Acesta este întocmit în două exemplare la sfârșitul fiecărei zile Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

LIVRAREA DE BUNURI IMOBILE

1. Livrarea de construcții este tratată la art.292, alin.2, lit.f din Codul fiscal. Conform acestui articol construcție înseamnă orice structură fixată în sau pe pamânt. Așadar, livrarea unei construcții nu presupune doar livrarea de clădiri, ci a oricărei alte construcții cum ar fi podurile, o sondă petrolieră fixată pe pământ, Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

IMM INVEST 2021

SUNT ELIGIBILI DE PRINCIPIU OPERATORII ECONOMICI, CARE: au fost inființați și funcționează în baza prevederilor Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în oricare dintre formele prevăzute de aceasta: S.R.L., S.A., S.C.S., S.C.A., S.N.C.; sau au fost autorizați să funcționeze ca PFA, II sau IF conform prevederilor Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Evaluarea bunurilor la data ieşirii din patrimoniu – la ce valoare se realizează?

Actul normativ ce transpune reglementările contabile conforme cu directivele europene este OMFP nr. 1802/2014 privind contabilitatea, cu modificările ulterioare, din ale cărui prevederi analizăm secţiunea 3.3 Evaluarea la data ieşirii din patrimoniu. La data ieşirii din entitate sau la darea în consum, bunurile se evaluează şi se scad din gestiune Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum