fbpx
Contabilitate

LIVRAREA DE BUNURI IMOBILE

1. Livrarea de construcții este tratată la art.292, alin.2, lit.f din Codul fiscal. Conform acestui articol construcție înseamnă orice structură fixată în sau pe pamânt. Așadar, livrarea unei construcții nu presupune doar livrarea de clădiri, ci a oricărei alte construcții cum ar fi podurile, o sondă petrolieră fixată pe pământ, Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

IMM INVEST 2021

SUNT ELIGIBILI DE PRINCIPIU OPERATORII ECONOMICI, CARE: au fost inființați și funcționează în baza prevederilor Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în oricare dintre formele prevăzute de aceasta: S.R.L., S.A., S.C.S., S.C.A., S.N.C.; sau au fost autorizați să funcționeze ca PFA, II sau IF conform prevederilor Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Evaluarea bunurilor la data ieşirii din patrimoniu – la ce valoare se realizează?

Actul normativ ce transpune reglementările contabile conforme cu directivele europene este OMFP nr. 1802/2014 privind contabilitatea, cu modificările ulterioare, din ale cărui prevederi analizăm secţiunea 3.3 Evaluarea la data ieşirii din patrimoniu. La data ieşirii din entitate sau la darea în consum, bunurile se evaluează şi se scad din gestiune Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Închiderea societăţii

Paşii pentru închiderea corectă a unei societăţi Dacă avem o firmă înfiinţată de ceva timp pe care nu desfăşurăm nicio activitate şi merge mai mult din inerţie. Dorim să o închidem deoarece în ciuda faptului că nu desfăşurăm nicio activitate pe firmă suntem obligaţi să depunem declaraţiile şi bilanţurile de Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Reglementări legale privind încasările și plățile în numerar

Indiferent de activitatea desfășurată de către o entitate, de tip economic sau fără scop patrimonial, o pondere semnificativă în cadrul operațiunilor financiar-contabile o reprezintă operațiunile de încasări și plăți. Aceste operațiuni sunt reglementate prin Legea 70/2015, cu modificările ulterioare. Corecta aplicare a acestora scutește entitatea de sancțiuni. Scopul legii este Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Politici şi proceduri contabile

Conform prevederilor din Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată toate entităţile sunt obligate să-şi întocmească manualul de politici şi proceduri contabile. Manualul de politici şi proceduri contabile se întocmeşte personalizat în funcţie de nevoile reale ale societăţii beneficiare. Politicile contabile se întocmesc de personalul de conducere al societăţii împreună cu specialişti Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Cheltuielile în vederea stabilirii rezultatului fiscal

Potrivit Codului Fiscal aprobat prin Legea 227/2015 cu modificările şi completările ulterioare, în vederea stabilirii rezultatului fiscal la o societate plătitoare de impozit pe profit cheltuielile se împart în: cheltuieli deductibile integral, cheltuieli cu deductibilitate limitată şi cheltuieli nedeductibile.Sunt considerate cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal: Cheltuielile efectuate în scopul Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Situaţiile financiare anuale la 31.12.2020

Exerciţiul financiar anual reprezintă perioada pentru care trebuie întocmită situaţia financiară anuală care, de obicei, coincide cu anul calendaristic. Durata exerciţiului financiar este de12 luni, însă în anumite cazuri, exerciţiul financiar diferă de anul calendaristic. Conform Legii Contabilităţii 82/1991 republicată  şi a Reglementărilor contabile aprobate prin OMFP 1802/2014 cu modificările Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Despre bonificaţie

Bonificaţia – este un avantaj, recompensa sub formă de reducere de preţ sau compensaţie acordată cumpărătorilor unui produs, de obicei nou (aceasta poate îmbrăca forma unei prime de fidelitate, compensaţie pentru deprecierea sau pierderea întâmplătoare a unei cantităţi din produs, recompense pentru achiziţionarea unui volum mare etc). O practică atractivă Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum