Ce sunt fondurile Europene?

Publicat de Florela Blidariu pe

Fondurile europene sunt instrumente de finanţare alocate statelor membre ale Uniunii Europene. Aceste  fonduri au rolul de a reduce diferenţele economice şi sociale între statele membre ale Uniunii Europene şi sunt gestionate direct de Comisia Europeană.

Principalele tipuri de fonduri europene sunt:

 • Programul Operaţional Regional (POR);
 • Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR);
 • Programul Operaţional Competitivitate (POC);
 • Programul Operaţional Capital Uman (POCU);
 • Programul Naţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM).
 • Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM);
 • Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA);
 • Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT);

Fondurile Europene cuprind un domeniu vast aşa cum rezultă din enumerarea de mai sus, dar cele mai frecvent întâlnite şi mai de actualitate sunt:

 • Programul Operaţional Regional (POR);

În cadrul POR a fost un ghid  consultativ până la date de  29.05.2020 şi acum se aşteaptă lansarea axei 2.2, iar contractele de finanţare se vor semna până cel târziu în data de 31.12.2020.

Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Care sunt acțiunile sprijinite în cadrul priorității de investiții:

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin ajutor de stat regional includ:

 • Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
 • Dotarea cu active corporale, necorporale.

Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale.

Investițiile sunt eligibile doar dacă reprezintă investiții inițiale, în sensul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 2 mil. euro și maximum 6 milioane euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro3, valabil la data lansării apelului de proiecte. Contribuţia maximă în zona de Vest este de 45 % pentru Întreprinderi  mijlocii şi de 55% pentru întreprinderi mici.Solicitanții eligibili sunt societățile cu minimum 1 an fiscal integral de activitate și profit înregistrat în 2019, care doresc investiții atât în mediul urban cât și rural. În cazul investițiilor pentru mediul rural, fondurile pot fi solicitate numai de către companii mijlocii, cu o medie de peste 50 angajaţi în ultimii doi ani fiscali. 

 • Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR);

PNDR este programul prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico-socială a spaţiului rural din România. Agenţia pentru Finanţarea Investiilor Rurale( AFIR) este instituţia care asifura implementarea tehnică şi financiară a PNDR 2014-2020.

Prin PNDR sunt finanţate 14 măsuri de dezvoltare rurală cu o alocare financiară de 9,363 mild. Euro de la UE şi contribuţia naţională.

 

DOMENII DE FINANȚARE PRIN PNDR 2020

Măsura 4  – Investiţii în active fizice

Submăsura 4.1 – Investiții în exploataţii agricole

Submăsura 4.1 – Investiții în exploataţii agricole (zona ITI – Delta Dunării)

Submăsura 4.1a – Investiţii în exploataţiile pomicole

Submăsura 4.1a – Investiţii în exploataţiile pomicole (zona ITI – Delta Dunării)

Submăsura 4.2 – Investiţii pentru procesarea/ marketingul produselor agricole

Submăsura 4.2 – Investiţii pentru procesarea/ marketingul produselor agricole (zona ITI – Delta Dunării)

Submăsura 4.2a – Investiţii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol

Submăsura 4.2a – Investiţii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol (zona ITI – Delta Dunării)

Submăsura 4.3 – Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice

Submăsura 4.3 – Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice (zona ITI – Delta Dunării)

 

Măsura 6 – Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor

Submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri (zona ITI – Delta Dunării)

Submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activităţi neagricole în zone rurale

Submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activităţi neagricole în zone rurale (zona ITI – Delta Dunării)

Submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici (zona ITI – Delta Dunării)

Submăsura 6.4 – Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole

Submăsura 6.4 – Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole (zona ITI – Delta Dunării)

Submăsura 6.5 – Schemă pentru micii fermieri


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.