Cine depune declaraţia unică și care este termenul de depunere?

Publicat de Florela Blidariu pe

Declarația unică se utilizează pentru declararea impozitului și contribuțiilor sociale datorate, pentru veniturile realizate pe anul 2018, precum și a impozitului și contribuțiilor sociale datorate, pentru veniturile estimate pe anul 2019.

Cine depune declaraţia unică?

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate, care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Declaraţia se completează şi se depune şi de către persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Informaţii complete privind persoanele fizice care au obligaţia depunerii declaraţiei unice, precum şi instrucţiuni privind completarea acesteia se regăsesc în Anexa nr. 2 a Ordinului preşedintelui ANAF nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“.

Care este termenul de depunere pentru declaraţia unică?

Pentru veniturile realizate în anul 2018 şi cele estimate pentru anul 2019, termenul de depunere este 31 iulie 2019, inclusiv. Declaraţia se depune de către persoanele fizice care au obligaţia:

– declarării impozitului pe veniturile realizate din România sau/şi din străinătate în anul 2018;

– declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2019;

– declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii sociale pentru anul 2019 şi, după caz, a declarării contribuţiilor sociale datorate în anul fiscal 2018.

Declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal şi a celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice.

31.07.2019 este şi termenul de plată pentru obligaţiile datorate pentru veniturile realizate în anul 2018.

Se poate corecta declaraţia unică?

Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi corectată de contribuabili din proprie iniţiativă, ori de câte ori informaţiile actuale nu corespund celor din declaraţia depusă anterior, prin depunerea unei declaraţii rectificative în condiţiile prevăzute de Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi formular, bifându-se cu X căsuţele aflate pe prima pagină a formularului (capitolul I „Date privind impozitul pe veniturile realizate şi contribuţiile sociale datorate în anul 2018” şi/sau capitolul II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate în anul 2019”, după caz).

Declaraţia rectificativă se completează înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute în capitolul supus rectificării, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială.

Ce sancţiuni se aplică pentru nedepunerea în termen a declaraţiei unice?

Nedepunerea la termenul prevăzut de lege a declaraţiei unice constituie contravenţie şi se sancţionează conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Conform articolului 336, alin(3) din Codul de procedură fiscală, nedepunerea la termenul stabilit de lege de către persoanele fizice a Declratiei unice se sancţionează cu amendă de la 50 lei până  la 500 lei. Pentru plata cu întârziere a obligaţiilor datorate, persoana fizică o să datoreze dobânzi şi penalităţi de întârziere care însumează cumulat 0.03% per zi de întârziere.

Cum se depune declaraţia unică?

Declaraţia se depune, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

– prin intermediul serviciului ”Spaţiul privat virtual”, disponibil pe site–ul www.anaf.ro, pe  baza cerinţelor,

– prin intermediul serviciului “Depunere declaraţii”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.