Cine poate beneficia de ajutorul social şi de ce acte are nevoie?

Publicat de Florela Blidariu pe

Ajutorul social reprezintă o formă prin care statul acordă sprijin financiar persoanelor care se află într-o situaţie economică dificilă şi nu au venitul necesar unui trai în condiţii optime. Valoarea ajutorului social depinde de numărul membrilor familiei şi poate fi acordat sub mai multe forme, în funcţie de situaţia socială în care se află solicitantul.

Ajutorul social reprezintă sumele de bani pe care statul le oferă unor categorii specifice din populaţie sau unor persoane aflate în situaţii dificile.

Care sunt tipurile de ajutor social şi cât valorează

Ajutorul social se poate acorda sub mai multe forme, în funcţie de diversele situaţii în care te poţi afla si acesta este de 5 tipuri.

Venitul minim garantat
În condițiile Legii nr. 416/2001, familiile și persoanele singure au dreptul să primească un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială. Nivelul lunar al acestui venit se raportează la indicatorul social de referință (ISR) al cărui cuantum este în 2019 de 500 lei, și are următoarele valori:

 • 0,283 ISR (141,5 lei) pentru persoană singură;
 • 0,510 ISR (255 de lei) pentru familiile formate din două persoane;
 • 0,714 ISR (357 de lei) pentru familiile formate din trei persoane;
 • 0,884 ISR (442 de lei) pentru familiile formate din patru persoane;
 • 1,054 ISR (527 de lei) pentru familiile formate din cinci persoane;
 • câte 0,073 ISR (36,5 lei) pentru fiecare altă persoană peste numărul de cinci persoane, care face parte din familie.

Valoarea venitului minim garantat se calculează ca diferenţă între nivelurile de mai sus şi venitul net lunar al persoanei sau familiei beneficiare. Aceştia au obligaţia de a presta în fiecare lună servicii sau acţiuni în folosul comunităţii, la cererea primarului, dacă sunt apţi de muncă. În cazul în care beneficiarul refuză, poate pierde ajutorul social.

În calcularea venitului net nu se iau în calcul alocaţia pentru susţinerea familiei, alocaţia copiilor, bursele şcolare sau ajutoarele primite în cazul în care eşti producător agricol.

Conform Legii 416/2001, de acest tip de ajutor social pot beneficia persoanele sau familiile care au venitul lunar net pe membru de familie mai mic decât venitul minim garantat la nivel naţional. Beneficiarii trebuie să fie cetăţeni români cu vârsta de peste 18 ani. 

La ajutor social au dreptul  şi persoanele care nu au domiciliu, reşedinţă sau locuinţă. Cele fără locuinţă îl pot primi doar cât timp se află în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială din cadrul localităţii în care se află.

Pentru a primi ajutor social sub formă de venit minim garantat, nu trebuie să ai în proprietate niciunul dintre următoarele bunuri:

 • alte clădiri sau spaţii în afară de locuinţa proprie;
 • terenuri mai mari de 1.000 mp în zona urbană şi terenuri mai mari de 2.000 mp în zona rurală;
 • autoturism şi/sau motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani, în afară de cele adaptate pentru a fi folosite de către persoanele cu handicap sau pentru transportul acestora;
 • utilaje agricole;
 • utilaje de prelucrat lemnul;
 • economii la bancă mai mari de 3.000 de lei;
 • terenuri, animale şi păsări cu o producţie anuală care valorează mai mult de 1.000 de euro pentru persoana singură şi mai mult de 2.500 de euro pentru o familie (valori nete).

Alocaţia pentru susţinerea familiei

Conform Legii 277/2010, scopul alocaţiei pentru susţinerea familiei este de a sprijini familiile cu venituri reduse şi care au în întreţinere copii cu vârsta mai mică de 18 ani pentru a crea condiţii mai bune de creştere şi educaţie pentru aceştia. Familia se referă atât la cuplurile căsătorite şi necăsătorite care au copii, cât şi la cazurile în care un părinte singur are copii în întreţinere, cu condiţia ca acesta să locuiască împreună cu ei.

Cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei se calculează în funcţie de venitul net mediu pe membru de familie înregistrat în luna anterioară depunerii cererii şi în funcţie de ISR. Pentru a afla venitul net mediu lunar trebuie să împarţi suma veniturilor nete din familie, obţinute într-o lună, la numărul de membri ai acesteia. 

Astfel, valoarea alocaţiei pentru susţinerea familiei poate fi:

 • între 82 şi 328 lei (sau între 107 şi 428 lei, în cazul familiei monoparentale), în funcţie de numărul de copii din familie, dacă venitul net mediu lunar pe membru este cel mult 200 de lei;
 • între 75 şi 300 lei (sau între 102 şi 408 lei, în cazul familiei monoparentale), în funcţie de numărul de copii din familie, dacă venitul net mediu lunar pe membru este între 200 şi 530 lei.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei este reglementat prin OUG nr. 70/2011 şi reprezintă un suport financiar lunar oferit de stat în timpul sezonului rece 1 noiembrie – 31 martie, persoanelor cu posibilităţi financiare reduse. Cuantumul şi modul de acordare ale acestui suport depind, de asemenea, de ISR. 

Dacă încălzirea din locuinţa ta se face folosind energia termică, poţi obţine ajutorul social dacă venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 786 de lei. Dacă eşti o persoană singură, venitul nu trebuie să depăşească 1.082 de lei. 

În cazul în care încălzirea se face folosind gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, venitul net mediu lunar nu trebuie să fie mai mare de 750 de lei, conform OUG nr.114/20180, indiferent dacă eşti persoană singură sau ai o familie.

Dacă te afli în situaţia în care primeşti ajutor social sub forma venitului minim garantat, statul suportă în proporţie de 100% cheltuielile necesare încălzirii în timpul sezonului rece.

Ajutorul de deces

Ajutorul de deces reprezintă suma de bani acordată în cazul în care o persoană asigurată, pensionară sau un membru al familiei acestora îşi pierde viaţa. Valoarea acesteia este stabilită conform Legii Bugetului de Stat care prevede ca, în 2019:

 • în cazul decesului unui asigurat sau al unui pensionar să se acorde 5163 lei;
 • în cazul decesului unui membru din familia unui asigurat sau a unui pensionar să se acorde 2582 lei.

Orice persoană poate solicita acordarea ajutorului de deces, indiferent dacă este rudă sau nu cu persoana care a încetat din viaţă. Solicitantul trebuie să depună, la Casa de Pensii, dovada conform căreia acesta a suportat cheltuielile necesare, certificatul de deces, actul de identitate şi actul care să ateste că persoana decedată era asigurată.

Indemnizaţia socială pentru pensionari

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 prevede că cei care au pensii mai mici decât nivelul minim să primească o sumă suplimentară echivalentă cel puţin cu valoarea acestuia. 

Ce acte sunt necesare pentru acordarea ajutorului social

Ca să obţii ajutorul social este nevoie să depui un dosar de solicitare la primăria din zona teritorială în care locuieşti. Acesta trebuie să conţină:

 • cerere şi declaraţie pe propria răspundere;
 • cartea de identitate sau buletinul de identitate al solicitantului; dacă este vorba despre familie, sunt necesare cărţile sau buletinele de identitate ale tuturor membrilor acestora;
 • acte care să ateste veniturile nete ale solicitantului şi, dacă este cazul, ale celorlalţi membri ai familiei.

În funcţie de situaţia în care te afli şi de tipul de ajutor social solicitat, dosarul va fi completat şi cu alte documente. De exemplu, dacă în familie există elevi, vei avea nevoie de adeverinţe care să dovedească statutul acestora şi pe care să fie menţionată situaţia lor la şcoală. Dacă nu dispui de capacitatea maximă de muncă din cauza unor probleme medicale, vei avea nevoie de un certificat care să confirme acest lucru.  

În funcţie de tipul de ajutor social primit este posibil ca beneficiarii să aibă nişte obligaţii care, nerespectate, pot duce la pierderea dreptului de a-l primi sau la sancţiuni.

Înainte de a te decide să soliciţi acordarea ajutorului social, indiferent de ce tip e vorba, informează-te foarte bine cu privire la actele de care ai nevoie şi la condiţiile pe care trebuie să le îndeplineşti pentru a-l obţine, mai ales că acesta suferă din când în când modificări. 


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.