Cine poate sponsoriza?

Publicat de Florela Blidariu pe

Operaţiunile de sponsorizare şi mecenat sunt reglementate prin Legea privind sponsorizarea nr. 34/1994, cu modificările şi completările ulterioare. Tratamentul fiscal al acestora este prevăzut de Codul fiscal.
Sponsorizarea reprezintă actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susţinerea unor activităţi fără scop lucrativ desfăşurate de către beneficiarul sponsorizării.
Operaţiunea de sponsorizare presupune un contract de sponsorizare în formă scrisă, cu menţionarea obiectului, valorii şi duratei sponsorizării, precum şi a drepturilor şi a obligaţiilor părţilor.

1. Plătitor de impozit pe profit

În cazul plătitorilor de impozit pe profit care efectuează sponsorizări potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile efectuate sunt nedeductibile conform art. 25 alin. (4) lit. i) din Codul fiscal însă sumele aferente se scad din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

 1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri;
 2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Conform art. 42 alin. (3) din Codul fiscal, introdus prin OUG 25/2018 începând cu 30.03.2018 contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordă burse private au obligaţia de a depune declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/ mecenatului/ burselor private, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, precum şi, după caz, aferentă anului în care se aplică prevederile art. 25 alin. (4) lit. i), până la termenele prevăzute la alin. (1) şi (2). Modelul şi conţinutul declaraţiei informative urmează a se aproba prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.

Exemplu:

Blidariu Grup, plătitor de impozit pe profit, care a realizat o cifră de afaceri de 1.002.000 lei și cheltuieli în sumă de 860.000 lei încheie la data de 20 februarie 2018 un contract de sponsorizare în valoare de 15.000 lei, conform legii privind sponsorizarea, în calitate de sponsor.

Presupunem că nu există alte cheltuieli nedeductibile sau venituri neimpozabile în afară de operațiunea de sponsorizare.

Calculul profitului impozabil aferent trimestrului I din 2018:

Rezultat impozabil = 1.002.000 lei – 860.000 lei + 15.000 lei = 157.000 lei

Impozit pe profit înainte de scăderea cheltuielilor de sponsorizare = 157.000 lei x 16% = 25.120 lei

Având în vedere condițiile de deducere prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. i) din Codul fiscal, prin aplicarea limitelor, valorile sunt:

 • 0,5% din cifra de afaceri = 0,5% x 1.002.000 lei = 5.010 lei;
 • 20% din impozitul pe profit înainte de deducerea cheltuielilor de sponsorizare = 20% x 25.120 lei = 5.024 lei.

Suma de scăzut din impozitul pe profit este de 5.010 lei. Astfel, pentru trimestrul I din 2018, impozitul pe profit datorat este de 20.110 lei (25.120 lei – 5.010 lei).

2. Microintreprinderi

În Monitorul Oficial nr.291 din 30.03.2018 a fost publicată OUG nr. 25/2018 din 29 martie 2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.

 • Conform acestui act normativ, începând cu 1 aprilie 2018 microintreprinderile pot deduce sponsorizările efectuate în limita a 20% din impozitul datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.
 • Pentru a beneficia de această facilitate, microintreprinderile trebuie să efectueze sponsorizări pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat .
 • În cazul în care cheltuiala cu sponsorizarea este mai mare decât 20% din valoare impozitului, diferența se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive (7 ani).
 • Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligația de a depune o declarație informativă privind beneficiarii sponsorizărilor, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile, precum și în anul în care a dedus-o efectiv din impozitul calculat. Modelul și conținutul declarației informative se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F. Declarația informativă se depune până la următoarele termene:
 • Până la data de 25 ianuarie, inclusiv a anului următor;
 • Până la data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor
 • Lista furnizorilor de servicii sociale acreditați și a serviciilor sociale licențiate în baza Legii nr. 197/2012 se găseşte pe site-ul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale. http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/4848

Exemplu:

Blidariu Grup, persoană juridică română, plătitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor a realizat în trimestrul II al anului 2018:

 • Venituri totale incluse în baza impozabilă de 41.716,80 lei
 • Sponsorizare de 500 lei către un ONG acreditat cu cel puțin un serviciu social licențiat
 • Impozitului pe veniturile microintreprinderilor trim. II 2018 = 417 lei
 • Sponsorizarea maximă dedusă = 417 lei * 20% = 83,40 lei
 • Impozit de plată trim. II 2018 = 417 lei – 83 lei = 334 lei
 • Sponsorizarea reportată = 500 lei – 83 lei = 417 lei

3. Venituri din activităţi independente (PFA, II)

Din 01 aprilie 2018 se modifică și la titlul „impozit pe venit” toate textele legate de redirecționarea cotei de 2% către susținerea entităților non profit, unităților de cult sau burse private.

De acum contribuabilii pot redirecționa fie 2% fie 3,5%, după caz, în funcție de beneficiarul sponsorizării, astfel:

 • 2% poate fi redirecționat către orice entitate non profit, unitate de cult, înființate conform legii, sau pentru acordare de burse private;
 • 3,5% poate fi redirecționat, similar microîntreprinderilor, doar către acele entități non profit sau unități de cult, care sunt furnizori de servicii sociale și care au licențiat cel puțin un serviciu social.

0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.