Concediul medical şi indemnizaţia pentru carantină

Publicat de Florela Blidariu pe

Carantina nu constituie o decizie a angajatorului. Direcţia de sănătate publică este cea competenţa să emită certificate de carantină pentru salariaţii cărora li se interzice continuarea activităţii din cauză unei boli contagioase, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi recuperării capacităţii de muncă, asiguraţii pot beneficia de concediu şi indemnizaţie pentru carantină, conform reglementărilor cuprinse în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Normele de aplicare a prevederilor acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 15/1.311/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, arată CNAS, concediul şi indemnizaţia pentru carantină se acordă asiguraţilor cărora li se interzice continuarea activităţii din cauza unei suspiciuni asupra unei boli contagioase, pe durată stabilită prin certificatul eliberat de direcţia de sănătate publică.

Procedura pas cu pas pentru eliberarea concediului medical pentru salariaţii în carantină

Pacientul e consultat de un medic desemnat de la DSP, de la acest control de la DSP se eliberează o adeverinţă în care se menţionează dacă e nevoie de carantină sau izolare, se precizează numărul de zile, iar după ce se încheie carantina sau izolarea şi pacientul poate ieşi, vine la medicul de familie şi îşi ia concediul, care se eliberează retroactiv.

Se menționează că în cazul certificatelor de concediu medical acordate pentru carantină nu se aplică restricția prevăzută la art. 20 alin (1) din Anexa 1 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 15/1.311/2018, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia „medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă cu durată de cel mult 10 zile calendaristice, pentru un episod de boală, în una sau mai multe etape”, întrucât carantina semnifică o suspiciune a unei persoane de a fi contaminată cu o boală transmisibilă și nu un diagnostic confirmat medical al acesteia (episod de boală). Se vor elibera atâtea zile de concediu câte sunt precizate pe adeverinţă. Cel mai probabil vorbim de 14 zile de concediu, dar nu e limitat.

Dacă perioada legală depăşeşte 90 de zile nu e nevoie de comisie de expertiză pentru asta.

Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru carantină reprezintă 75% din baza de calcul ce se determină că medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţara lunar, pe baza cărora se calculează contribuţia pentru concedii  şi indemnizaţii.

Angajatorul nu poate dispune suspendarea contractelor de muncă. în caz de carantină, ca şi de concediu medical, suspendarea intervine de drept, iar nu la iniţiativa angajatorului. 

Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă:

– pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii;
pe durata suspendării activităţii ca urmare a instituirii carantinei;


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.