Condica de prezență. Păstrăm sau nu păstrăm condica cu evidența orelor de muncă?

Publicat de Alexandra Boicu pe

Aducem în atenția angajatorilor articolul 119 din Codul Muncii care precizează obligativitatea acestora de a ține la locul de muncă condica de prezență, care se referă la evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat. De anul trecut, această evidență trebuie să fie una destul de detaliată. Dacă până acum normarea se făcea lunar, prin modificarea adusă prin OUG 53/2017 Legii 53/2003, normarea trebuie făcută zilnic.
Mai mult, noul act normativ, publicat în Monitorul Oficial în data de 10 aprilie 2018, aduce precizări în ceea ce privește definirea și sancționarea muncii nedeclarate, încheierea contractului individual de muncă, definirea locului de muncă precum și modalitatea de păstrare a copiei contractului individual de muncă, evidența orelor de muncă, acordarea zilelor libere cultelor religioase.
Astfel, locul de muncă este definit ca și locul în care salariatul își desfașoară activitatea, situat în perimetrul asigurat de angajator, persoana fizică sau juridică, la sediul principal sau la sucursale, reprezentanțe, agenții sau puncte de lucru care aparțin acestuia. Referitor la copia contractului individual de muncă, aceasta se pastrează la locul de muncă astfel definit, pe suport de hârtie sau pe suport electronic, de către persoana desemnată de angajator în acest scop, cu respectarea prevederilor privind confidențialitatea datelor cu caracter personal.
Potrivit art. 119, angajatorul are obligația de a ține la locul de muncă, situația orelor prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orelor de începere și de sfarșit ale programului de lucru, și de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidență, ori de cate ori se solicită acest lucru. Pentru salariații mobili și salariații care desfașoară muncă la domiciliu, angajatorul ține evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condițiile stabilite cu salariații prin acord scris, în funcție de activitatea specifică desfașurată de către acestia.
Dacă v-ati întrebat cum trebuie să arate condica de prezentă, sau dacă există cumva un format standard, trebuie să știți că angajatorul e liber să aleagă formatul dorit, cu condiția să fie respectată cerința din Codul muncii, adică precizarea orei de începere, respectiv orei de încheiere a activității salariatului.
Nu există obligația prin lege ca angajații să semneze condica de prezență. Angajatorul poate stabili singur acest lucru prin regulamentul intern.
ATENȚIE!
Trebuie să se supună controlului inspectorilor de muncă această evidență ori de câte ori se solicită acest lucru.
În condica de prezență este recomandabil să apară rubricile:
– ora de începere a activității,
– ora de sfârșit a activității,
– pauzele (acestea nu se vor include în durata normală a timpului de lucru).
Angajatorii trebuie să țină evidențele detaliate cu programul de muncă al salariaților lor, altfel riscând amenzi de la 1.500 lei la 3.000 lei.

0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.