Condiţii pentru ieşirea din evidența plătitorilor de TVA

Publicat de Florela Blidariu pe

Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA care în cursul anului calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de scutire de 300.000 lei, poate solicita scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special de scutire, cu condiţia ca la data solicitării să nu fi depăşit plafonul de scutire pentru anul în curs.

Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoană impozabilă.

Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA. Organele fiscale competente au obligaţia de a soluţiona solicitările de scoatere a persoanelor impozabile din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA cel târziu până la finele lunii în care a fost depusă solicitarea.

Până la comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin toate drepturile şi obligaţiile persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Persoana impozabilă care a solicitat scoaterea din evidență are obligaţia să depună ultimul decont de taxă, indiferent de perioada fiscală aplicată  până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. În ultimul decont de taxă depus, persoanele impozabile au obligaţia să evidenţieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă.
Documentele privind scoaterea din evidența plătitorilor de TVA sunt: declaraţie de menţiuni 010, certificatul de înregistrare în scopuri de TVA (original) pentru a fi anulat şi jurnalele de vânzări din anul 2018  şi din luna ianuarie 2019 (posibil ca organul fiscal să solicite şi jurnalele de vânzări din anul 2017).

Formularul cod 010 trebuie însoţit de balanţa sintetică din care să rezulte veniturile care au stat la baza determinării cifrei de afaceri, înscrise în formular.

Dacă doriţi să scoateţi firma din sistemul de TVA, trebuie să ştiți că există o anumită procedură care trebuie îndeplinită. Referitor la documentele privind scoaterea din evidența plătitorilor de TVA, trebuie să treceţi pe lista declaraţia de menţiuni 010, certificatul de înregistrare în scopuri de TVA (original).

Opţiunea se formulează numai în situaţia în care cifra de afaceri din anul precedent şi cifra de afaceri realizată în anul în curs până la data solicitării nu a depăşit plafonul de scutire de 300.000 lei în prezent.

Soluţionarea cererii se efectuează  cel târziu până la sfârşitul lunii în care cererea a fost depusă, anularea înregistrării fiind valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA.

Scoaterea din evidenţele plătitorilor de TVA este confirmată prin emiterea de către organul fiscal competent a „Deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal.

Comunicarea deciziei către persoana impozabilă care a solicitat anularea este urmată de radierea înregistrării în:

  • Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA;
  • Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare;

De asemenea, pentru aceeași perioadă, societatea trebuie să depună/transmită la organul fiscal competent declaraţia informativă cod 394 şi cod 390 (dacă este cazul).

Pentru materialele şi serviciile neconsumate, inclusiv pentru investiţiile în curs de execuţie, conform prevederilor art.304 „Ajustarea taxei deductibile în cazul achiziţiilor de servicii şi bunuri, altele decât bunurile de capital” alin. (1) lit. c) „persoana impozabilă îşi pierde dreptul de deducere a taxei pentru bunurile mobile nelivrate şi serviciile neutilizate la momentul pierderii dreptului de deducere.”

De exemplu, suma de plată în favoarea statului înregistrată prin articolul contabil:

635                             =                                  4426

se declară în decontul 300 la rândul 30 regularizări taxă dedusă, cu semnul minus sau la rândul 31 denumit  „Ajustări conform pro-rata/ajustări pentru bunurile de capital” dacă ajustarea se efectuează conform prevederilor art. 305 din Codul fiscal, pentru bunuri de capital.

Suma TVA colectată neexigibilă la momentul emiterii care devine exigibilă prin încasare după ieşirea din evidența plătitorilor de TVA, se achită bugetului de stat şi se raportează prin formularul cod 311.

Aprobarea cererii de ieşire din evidența plătitorilor de TVA, nu este condiţionată de obligaţiile neachitate la termenele scadente, către BS sau BAS.

Până la comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin toate drepturile şi obligaţiile persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316. Persoana impozabilă care a solicitat scoaterea din evidență are obligaţia să depună ultimul decont de taxă prevăzut la art. 323, indiferent de perioada fiscală aplicată conform art. 322, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. În ultimul decont de taxă depus, persoanele impozabile au obligaţia să evidenţieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă, conform prezentului titlu’’.

În situaţia în care comunicarea a avut loc până la data de 31 ianuarie, de exemplu, societatea are obligaţia de a depune ultimul decont de TVA cod 300 până pe data de 25 februarie (decontul lunii ianuarie, conform prevederilor din Codul fiscal). De asemenea, pentru aceeaşi perioadă, societatea trebuie să depună/transmită la organul fiscal competent declaraţia informativă cod 394 şi cod 390 (dacă este cazul).


1 comentariu

george · 17 ianuarie 2020 la 13:07

buna ziua
am un PFA neplatitor de TVA. in 2017 am depasit suma de 220000 de lei si din neatentie nu m am declarat platitor de tva.
anul acesta au venit cei de la fisc in control si mi au zis ca trebuie sa platesc TVA incepand din 2017. au zis ca ma inregistreaza din oficiu ca si firma platitoare de tva chiar daca din 2017 nu am mai depasit suma de 220000.
din ce am citit in lege daca nu am depus decont de TVA timp de 6 luni consecutive ANAF poate dispune anularea codului de TVA al unei societati,
ei mi au spus ca vor depune declaratiile pentru mine. este legal lucrul acesta?
inteleg ca trebuie sa platesc tva+penalitati pentru 2017 dar nu din 2017 pana azi.
din ce inteleg eu din lege asa cum te incadreaza din oficiu ca si platitor de TVA tot din oficiu te si scot din lista cu firmele platitoare de tva.
nu ar fi trebuit sa ma anunte cineva ca toti anii acestia ca nu sunt in legalitate?
ce ma faceam daca fiscul venea peste 5 -10 ani?
ce se intimpla cu facturile emise in toti acesti ani?
va multumesc anticipat

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.