Dacă e vară, vorbim de concediu. Tu știi cum se acordă în mod legal concediul de odihnă?

Publicat de Elena Nicolii pe

Pentru că ne aflăm în plină vară și toți ne gândim la el, astăzi vorbim despre concediul de odihnă. Cine poate să beneficieze de el? Pentru cât timp? Și când își poate lua un salariat concediu de odihnă?

Conform Codului Muncii dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaților. Acest drept nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări.

Potrivit articolului 145 din Codul Muncii, durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare, iar durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabilește în contractul individual de muncă, cu respectarea legii și a contractelor colective de muncă aplicabile. Așadar, durata poate fi mai mare, dacă părțile se înțeleg în acest sens.

Pentru salariații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap și tinerii în vârstă de până la 18 ani se acordă un concediu de odihnă suplimentar de cel puțin 3 zile lucrătoare.

La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă și cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal și concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată. În situația în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul efectuării concediului de odihnă anual, acesta se întrerupe, urmând ca salariatul să efectueze restul zilelor de concediu după ce a încetat situația de incapacitate temporară de muncă, de maternitate, de risc maternal ori cea de îngrijire a copilului bolnav, iar când nu este posibil urmează ca zilele neefectuate să fie reprogramate.

În Codul Muncii, art. 148 prevede că efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanților salariaților, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale. Programarea se face până la sfârșitul anului calendaristic pentru anul următor.

Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an, iar art. 146, alin 2 din Codul Muncii permite ca în cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual.

Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.

Ceea ce poate nu știai, este faptul că indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu, iar indemnizaţia de concediu nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă. Cu alte cuvinte, te odihnești și primești același salariu, garantat prin contractul individual de muncă.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.