DECLARAREA BONURILOR FISCALE ÎN DECLARAŢIA RECAPITULATIVĂ 394

Publicat de Florela Blidariu pe

OMFP nr. 3769/2015 prevede modalitatea de raportare a bonurilor fiscale emise.

Completarea cartuşului G

– acest cartuş nu cuprinde bonurile fiscale pentru care au fost emise facturi în perioada de raportare;

– dacă bonul fiscal şi factura sunt emise în perioade fiscale diferite, acestea se vor declara fiecare la momentul emiterii;

– numărul de bonuri se declară cumulat, indiferent de cotele de TVA;

– dacă pe acelaşi bon fiscal sunt operaţiuni cu cote diferite de TVA, bonul se va declara o singură dată la „nr. bonuri fiscale”;

– totalul încasărilor se declară defalcat pe cote de TVA;

Referitor la încasările din perioada de raportare efectuate din activităţi exceptate de la obligaţia utilizării AMEF înscrise în G-Î2, se aplică aceeaşi regulă ca şi la Î1, în sensul că, dacă sunt emise facturi, nu se vor mai raporta încasările aferente acestora;

Exemplu: încasarea utilităţilor – factura emisă se declară la C sau D, dar nu şi la Î2, unde nu se declară documente ci doar valoarea încasărilor lunare obţinute din activităţi exceptate de la utilizarea AMEF. -bonurile fiscale emise de o persoană impozabilă către o altă persoană impozabilă se declară în G-Î1, că nr. total şi valoare totală a încasărilor efectuate prin AMEF, iar beneficiarul care a efectuat achiziţii în baza bonurilor care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate, va declara aceste documente la cartuşul I „Alte informaţii”, pct.I.5. -bonurile fiscale în care este reflectată contravaloarea unor taxe şi impozite, se vor declara în Î1 că nr. total de bonuri, iar la „Total încasări/bază impozabilă/TVA” se declară numai operaţiunile taxabile din punct de vedere al TVA. -achiziţiile de la furnizori-persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA, pe bază de documente „Bon cu valoare fixă” cu TVA sau „Bilet de călătorie cu trenul”, nu se declară în D394.

Se va declara în formularul 394, la secţiunea I punctul I 5 din cadrul declaraţiei 394, numai achiziţiile de bunuri şi servicii, defalcate pe fiecare cotă de TVA, pentru care s-au primit bonuri fiscale, care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate (maxim 100 eur) şi care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.
 
Conform prevederilor din OMFP nr. 3769/2015 cu modificările şi completarle ulterioare, încasările lunare provenind din toate bonurile fiscal emise, chiar dacă îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate sau nu, fie ca pe ele se precizează sau nu codul de înregistrare în scopuri de TVA al cumpărătorului (se declară numărul total de bonuri fiscale şi valoarea acestora, defalcate pe cote de TVA) se declară în cartuşul G din cadrul declaraţiei 394.
 
NU vor fi incluse în acest cartuş, bonurile fiscale pentru care au fost emise facturi.
 
Prin urmare, din totalul bonurilor emise, în luna respectivă, se vor scădea numărul de bonuri pentru care s-au întocmit facturi.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.