Declarația intrastat

Publicat de Florela Blidariu pe

Ce reprezintă declaraţia Intrastat?

Intrastat este denumirea sistemului de colectare a datelor statistice privind comerţul cu bunuri Între ţările din Uniunea Europeană. În momentul în care o ţară devine membră a Uniunii Europene (UE) şi parte a Pieţei Unice, controlul vamal asupra mişcării bunurilor între această ţară şi celelalte state membre UE dispare, iar comercianţii nu mai au obligaţia completării declaraţiilor vamale pentru aceste bunuri. Pentru a înlocui această sursă de date, la nivelul UE a fost creat şi dezvoltat sistemul statistic Intrastat, pentru colectarea informaţiilor direct de la operatorii economici din ţările membre UE care realizează schimburi de bunuri cu alte state membre UE. Acest sistem statistic este operaţional de la 1 ianuarie 1993 la nivelul Uniunii Europene şi are la bază o serie de Regulamente care se aplică în toate statele membre UE. În prezent sunt în vigoare Regulamentul Consiliului nr. 638/2004 privind statisticile de comerţ între statele membre UE, modificat prin Regulamentul (CE) 222/2009 şi Regulamentul Comisiei nr. 1982/2004 de implementare a Regulamentului Consiliului nr. 638/2004 (cu modificările ulterioare).


 Aceste regulamente comunitare:

 • permit cunoaşterea volumului schimburilor internaţionale ale fiecărui stat membru;
 • stau la baza calculului indicatorilor macroeconomici care evidenţiază evoluţia economică şi socială a unei ţări;
 • sunt utilizate pentru fundamentarea politicilor comunitare În diferite domenii (politici comerciale, monetare, vamale, etc) şi pentru determinarea cotei din bugetul comunitar care Îi revine fiecărui Stat Membru al Uniunii Europene.

Sistemul Intrastat a devenit operaţional începând cu data de 1 ianuarie 2007, data aderării României la Uniunea Europeană. Declaraţia statistică INTRASTAT este completată de toţi operatorii economici ale căror introduceri şi/sau expedieri de bunuri din/către statele membre ale Uniunii Europene depăşesc pragurile valorice stabilite pentru anul de referinţă.

Cine declară date Intrastat?

Obligaţia furnizării datelor pentru sistemul statistic Intrastat revine operatorilor economici care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoare adăugată (au cod de identificare fiscală);
 • realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
 • valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri pentru fiecare din cele două fluxuri, introduceri şi respectiv expedieri, depăşeşte nivelul pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru fiecare an.

Există trei categorii de operatori:

 • operatorii economici care au avut obligaţia de raportare în sistemul statistic Intrastat pentru întregul an anterior celui de referinţă şi care pe tot parcursul anului anterior celui de referinţă au realizat un nivel al schimburilor intracomunitare de bunuri superior nivelului pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul de referinţă, separat pentru fiecare flux. Aceştia completează şi transmit Declaraţia statistică Intrastat pentru întregul an de referinţă;
 • operatorii economici care au dobândit obligaţia de raportare pentru sistemul statistic Intrastat în cursul anului anterior celui de referinţă, prin depăşirea pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul anterior celui de referinţă, separat pentru fiecare flux. Aceştia completează şi transmit Declaraţia statistică Intrastat pentru întregul an de referinţă;
 • operatorii economici care depăşesc nivelul pragurilor valorice Intrastat în cursul anului de referinţă, separat pentru fiecare flux. Obligaţia de raportare pentru sistemul statistic Intrastat a acestora intervine în luna în care valoarea cumulată de la începutul anului de referinţă a schimburilor intracomunitare de bunuri depăşeşte nivelul pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul de referinţă, separat pe cele două fluxuri.

Pragurile valorice Intrastat reprezintă valori maxime a schimburilor intracomunitare sub care operatorii economici sunt scutiţi să transmită declaraţia Intrastat. Pragurile valorice Intrastat se stabilesc separat pentru fiecare flux şi pot avea valori diferite pentru introduceri şi respectiv expedieri intracomunitare de bunuri.
Informaţiile privind pragurile valorice Intrastat se publică anual în Monitorul Oficial al României, la sfârşitul anului anterior celui pentru care pragurile valorice sunt în vigoare. Pragurile valorice INTRASTAT stabilite pentru anul 2020 sunt:

 • pentru introduceri intracomunitare: 900.000 lei
 • pentru expedieri intracomunitare: 900.000 lei

Operatorii economici furnizori de date Intrastat trebuie să transmită lunar la INS, în format electronic, o declaraţie statistică în care sunt folosite următoarele noţiuni specifice:

 • introducere de bunuri: sosirea bunurilor în România din Statele Membre ale Uniunii Europene;
 • expediere de bunuri: ieşirea bunurilor din România către Statele Membre ale Uniunii Europene.

Modalităţi de declarare:

Declaraţia Intrastat se depune numai electronic prin utilizarea uneia din următoarele metode:

– online utilizând aplicaţia pusă la dispoziţie de INS;
– offline utilizând softul pus la dispoziţie de INS.

Când trebuie transmise datele?

Termenul limită de transmitere a datelor Intrastat la INS îl reprezintă întotdeauna data de 15 a lunii următoare celei de referinţă.

Ce trebuie declarat?

 1. Fluxul (introduceri/expedieri)
 2. Perioada de referinţă
 3. Date de identificare ale firmei
 4. Ţară de destinaţie/ţară de expediţie
 5. Ţară de origine
 6. Cod marfă (8 cifre conform Nomenclatorului Combinat)
 7. Natura tranzacţiei
 8. Modul de transport
 9. Termenii de livrare
 10. Cantitatea în kg
 11. Cantitatea în unitate de măsură suplimentară
 12. Valoarea facturată
 13. Valoarea statistică
 14. Codul de identificare al partenerului comercial la export Intra-UE.

Legislaţie:

 • Europeană:
  • Regulament de bază – Regulamentul (CE) 638/2004 cu modificările ulterioare
  • Regulament de implementare – Regulamentul (CE) 1982/2004, modificat prin două Regulamente noi:
   • Regulament (CE) nr. 91/2010
   • Regulament (CE) nr. 96/2010
 • Naţională:
  • Legea nr. 422/2006 din 22 noiembrie 2006
  • Ordinul Preşedintelui INS privind stabilirea pragurilor valorice pentru colectarea informaţiilor statistice privind comerţul intra-UE cu bunuri în anul 2020
  • Ordinul Preşedintelui INS privind Normele de completare a Declaraţiei Statistice Intrastat, aplicabil începând cu luna de referinţă ianuarie 2017

0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.