Declarația unică pentru declararea veniturilor realizate în 2020 și cele estimate în 2021

Publicat de Florela Blidariu pe

În Monitorul Oficial nr. 33 din 12 ianuarie 2021 a fost publicat OPANAF nr. 14/2021 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”. Declarația unică prevăzută de acest ordin se utilizează de persoanele fizice pentru declararea impozitului pentru veniturile realizate și a contribuțiilor sociale (CAS și CASS) datorate începând cu anul 2020, precum și pentru declararea impozitului pentru veniturile estimate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2021. Ordinul aprobă formatul declarației unice pentru veniturile realizate de persoane fizice din alte surse decât cele din salarii. Declarația are rolul declarării veniturilor realizate pentru anul 2020 (regularizare) și de estimare a veniturilor pentru anul 2021.

Declarația unică se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal. Declarația se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale (CAS) sau asigurări sociale de sănătate (CASS). Persoanele rezidente în România datorează impozit pe venit pentru veniturile realizate din România și din străinătate.

Declarația unică se depune și de către profesioniștii care au care au beneficiat de indemnizația prevăzută de OUG nr. 30/2020 și OUG nr. 132/2020, avocații și persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe care au beneficiat de indemnizația prevăzută de OUG nr. 30/2020.

Care este termenul de depunere a declarației unice?

Termenul de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice este data de 25 mai 2021 inclusiv. Prin urmare, declarația unică se va depune până la data de 25 mai 2021, inclusiv, de către persoanele fizice care au realizat venituri impozabile din România sau/și din străinătate în anul 2020, estimează să realizeze venituri impozabile din România în anul 2021 sau cele care datorează contribuții sociale pentru anul 2020 și/sau 2021. Acest termen se aplică atât pentru veniturile realizate și pentru stabilirea/definitivarea impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale aferente anului 2020, dar și veniturile estimate/normele de venit ce se vor realiza în 2021, precum și pentru declararea și stabilirea contribuțiilor sociale.

În cazul exercitării opțiunii privind destinația unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual aferent anului 2020, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, atunci termenul de depunere a declarației unice este tot 25 mai 2021.

Declarația unică se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului/încheierii contractului între părți, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal sau al celor care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală și care nu au avut, până la acea dată, obligația depunerii declarației unice.

Contribuabilii care realizează venituri din activități independente și/sau din activități agricole, silvicultură și piscicultură pentru care impozitul se determină în sistem real și care în cursul anului fiscal își încetează activitatea, precum și cei care intră în suspendare temporară a activității, potrivit legislației în materie, au obligația de a depune la organul fiscal competent declarația, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

De asemenea, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului se va depune declarația unică și pentru următoarele cazuri:

  • modificarea clauzelor contractuale sau rezilierea contractelor de cedare a folosinței bunurilor din patrimoniul personal (ex. contracte de chirie);
  • încetarea activității în cursul anului, respectiv întreruperea temporară a activității derulate de o persoană fizică pentru care venitul net din activități independente se determină pe baza normelor de venit (documentele justificative în baza cărora se reduc normele anuale de venit se păstrează la domiciliul fiscal al contribuabililor);
  • pentru veniturile din activități independente/activități agricole realizate de persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat în cazul în care obțin certificatul care atestă încadrarea în gradul de handicap;
  • contribuabilii care în cursul anului fiscal încep să desfășoare o activitate independentă și/sau să realizeze venituri din drepturi de proprietate intelectuală, iar venitul net, anual, cumulat, din una sau mai multe surse de venituri, estimat a se realiza în anul în curs este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului fiscal. Fac excepție contribuabilii pentru care plătitorii de venit au obligația calculării, reținerii, plății și declarării CAS și CASS;
  • contribuabilii care încep în cursul anului fiscal, să desfășoare activitate și/sau să realizeze venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuale, venituri din asocierea cu o persoană juridică, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, venituri din investiții (ex. dividende), venituri din alte surse și venitul net anual cumulat depășește 12 salarii minime brute, astfel că au obligația plății CASS. Fac excepție persoanele fizice care realizează veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice și plătitorul reține la sursă contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS). De la 1 ianuarie 2021 nu se mai recalculează plafonul în funcție de numărul de luni de activitate.

0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.