Deducerea personală. În ce condiții se acordă și cine beneficiază de ea

Publicat de Alexandra Boicu pe

Una dintre înlesnirile fiscale oferite de către stat pentru persoanele cu un venit brut sub 3.600 de lei pe lună o reprezintă deducerea personală.

Orice angajat cu un contract individual de muncă, indiferent de timpul de lucru (inclusiv angajaţii cu normă parţială) poate beneficia de deducerea personală, dacă îndeplineşte condiţiile cu privire la venitul lunar.

Persoanele cu venituri brute de peste 3.600 de lei brut pe lună nu beneficiază de deduceri personale.

Totodată, persoanele care au copii daţi în plasament sau încredinţaţi altor instituţii publice/private, cât şi părinţii decăzuţi din drepturi sau cu interdicţie, nu beneficiază de deduceri personale.

Conform art. 77 aliniatele 2 şi 3 din Codul Fiscal, deducerile personale se acordă pe mai multe niveluri. Astfel, pentru salariaţii care au un venit brut mai mic sau egal cu 1.950 de lei şi nu au persoane în întreţinere declarate angajatorului, deducerea personală este de 510 lei. Aceasta înseamnă că baza de calcul a impozitului pe salarii se diminuează, ceea ce determina automat şi plata unui impozit mai mic de către salariat. Principalul beneficiar al acestei prevederi este salariatul, care rămâne, datorită micşorării bazei de impozitare, cu mai mulţi bani în buzunar – în cazul de mai sus, salariatul nu plăteşte impozit pentru suma de 510 lei.

Deducerea personală se acordă angajaţilor pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla funcţia de bază.

În 2018, pentru angajaţii care au un venit brut de până la 1.950 de lei pe lună, există praguri clare ale deducerii personale, astfel:

  • pentru contribuabilii care nu au persoane în întreținere – 510 lei;
  • pentru contribuabilii care au o persoană în întreținere – 670 lei;
  • pentru contribuabilii care au două persoane în întreținere – 830 lei;
  • pentru contribuabilii care au trei persoane în întreținere – 990 lei;
  • pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreținere – 1.310 lei.

În schimb, pentru angajaţii care au un venit brut între 1.951 şi 3.600 lei, deducerile personale sunt degresive şi există formule create pentru fiecare caz în parte, în funcţie de numărul de persoane pe care le au în întreţinere.

Normele de aplicare a Codului Fiscal prevăd ca pentru stabilirea deducerii personale pentru persoanele aflate în întreţinere, contribuabilul va depune la angajator o declaraţie pe propria răspundere (formular tipizat pus la dispoziţie de angajator), care trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele informaţii:

a) datele de identificare: numele şi prenumele, domiciliul, codul numeric personal;

b) datele de identificare a fiecărei persoane aflate în întreţinere: numele şi prenumele, codul numeric personal;

c) declaraţia pe propria răspundere a persoanei întreţinute pe baza căreia întreţinătorul o poate lua în întreţinere;

d) nivelul şi natura venitului persoanei aflate în întreţinere, inclusiv menţiunea privind suprafeţele de teren agricol şi silvic deţinute, precum şi declaraţia cu privire la desfăşurarea de activităţi agricole, silvicultură şi/sau piscicultură;

e) angajarea persoanei aflate în întreţinere, de a comunica persoanei care contribuie la întreţinere, orice modificări în situaţia venitului realizat.

Persoana în întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii sau alţi membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale căror venituri, impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc 510 lei lunar, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 62 lit. o), w) şi x) din Codul Fiscal şi/sau a pensiilor de urmaş cuvenite conform legii, precum şi a prestaţiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul copiilor aflaţi în întreţinere care nu sunt minori, la declaraţia pe propria răspundere se va anexa şi adeverința de la plătitorul de venituri din salarii a celuilalt soţ sau declaraţia pe propria răspundere a acestuia că nu beneficiază de deducere personală pentru acel copil.

Important! Pentru copilul minor aflat în întreţinerea părinţilor sau a tutorelui, deducerea personală se acordă fiecăruia dintre părinţi, respectiv tutorelui – prevedere valabilă începând cu data de 01.01.2016.

Totodată, contribuabilul va prezenta angajatorului documentele care să ateste relaţia cu persoanele aflate în întreţinere: certificatul de căsătorie, certificatele de naştere ale copiilor, adeverinţa de venit a persoanei întreţinute sau declaraţia pe propria răspundere.

Deducerea personală se acordă pe timp nelimitat, câtă vreme contribuabilul îndeplineşte condiţiile de venit sub 3.600 de lei brut. Pentru deducerile stabilite în funcţie de numărul de persoane întreţinute, ele se acordă atâta vreme cât persoanele întreţinute au un venit de maximum 510 lei pe lună.

Nu se consideră persoane aflate în întreţinere persoanele fizice care deţin terenuri agricole şi silvice în suprafaţă de peste 10.000 mp în zonele colinare şi de şes şi de peste 20.000 mp în zonele montane.

Orice angajat care are un venit egal sau mai mic de 3.600 de lei brut trebuie să cunoască acest drept, iar dacă are persoane în întreţinere, poate obţine deduceri mai consistente şi, implicit, venituri lunare mai mari.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.