Diurna acordată personalului delegat în 2019

Publicat de Florela Blidariu pe

Ce reprezintă delegarea?

În temeiul Legii 53/2003 privind Codul muncii, actualizată, delegarea reprezintă efectuarea temporară a unor sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu, în afara locului de muncă, de către salariat, din dispoziţia angajatorului.

Pe ce perioadă se poate efectua delegarea?

Delegarea poate avea o durată de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni şi se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului.

Ce elemente sunt incluse în cheltuielile de delegare?

Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de delegare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil.

Cu referire la prevederile Codului fiscal, în vigoare (NM 12, punctul 16 – cu trimitere la articolul 76 alineatul 4, litera h), în categoria cheltuielilor de delegare și detașare se includ următoarele elemente stabilite în condițiile prevăzute de lege sau în contractul de muncă aplicabil:

  • cheltuielile cu transportul;
  • cazarea;
  • indemnizația de delegare și detașare în țară și în străinătate.

Care este limita deductibilă a cheltuielilor de delegare?

Indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, primite de salariați, potrivit legii, pe perioada delegării/detașării, după caz, în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, sunt neimpozabile și nu sunt incluse în veniturile salariale, în  următoarele limite:

  • În țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului pentru personalul autorităților și instituțiilor publice (potrivit anexei la Hotărârea nr. 714/13.09.2018), adică 2,5*20 lei/zi = 50 lei/zi;
  • În străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar (anexei la Hotărârea nr. 518/1995 referitoare la nivelul diurnelor și al plafoanelor de cazare).

Pentru statele membre ale Uniunii Europene este prevăzut același nivel de diurnă legală, adică 2,5 * 35 euro/zi = 87,5 euro/zi.

Practic vorbind, diurna se acordă pe zi calendaristică, atât pentru deplasările în țară, cât și pentru cele în străinătate, în cuantumul stabilit prin lege.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.