Etapele procesului de angajare. Care sunt principalele aspecte de care trebuie să țină cont angajatorul?

Publicat de Alexandra Boicu pe

Angajatorii care vor să încadreze în muncă persoane fizice trebuie să fie atenți la o serie întreagă de obligații legale, dacă vor să evite amenzile ce pot fi aplicate, în urma controalelor de la Inspecția Muncii (ITM).

Prevederile Codului Muncii sunt aplicabile atât angajatorilor persoane fizice, cât și angajatorilor persoane juridice. Potrivit regulilor în vigoare, munca poate fi prestată pentru și sub autoritatea unui angajator exclusiv în baza unui contract individual de muncă (CIM).

Vârsta minimă de la care este legală angajarea unei persoane fizice este de 15 ani (cu acordul părinților), iar încheierea CIM se poate face pe durată nedeterminată sau, în anumite cazuri expres prevăzute de legislație, pe durată determinată. În ceea ce privește durata muncii, CIM poate fi cu normă întreagă sau cu normă parțială.

Aspecte și acte necesare la angajare:

 1. Încheierea contractului individual de muncă se face cu cel puțin o zi înainte de începerea activității. De asemenea, se va întocmi și fișa postului, parte integrantă din contractul individual de muncă, cu specificarea atribuțiilor și sarcinilor pe care le va avea de îndeplinit viitorul salariat. Fișa postului este obligatoriu de întocmit la angajare.

Totodată, cel puțin cu o zi înainte de începerea activității de către noul salariat, angajatorul trebuie să respecte următorii pași:

va înregistra CIM în Registrul general de evidență a salariaților (ReviSal) doar după ce contractul de muncă a fost semnat de ambele părți (angajat/angajator);

va transmite ReviSalul pe site-ul online al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM);

va înmâna angajatului un exemplar CIM (în original).

 1. Efectuarea analizelor medicale înainte de încheierea contractului de muncă:  

Codul Muncii stipulează în art. 27, alin. 1 urmatoarele: “O persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical” (fișa de aptitudine de la medicina muncii). Lipsa fișei de aptitudine de la medicina muncii înainte de încheierea contractului de muncă atrage nulitatea acestuia și amendă de la Inspecția Muncii între 5.000 și 8.000 lei.

 1. Trebuie acordat cel puțin salariul minim brut pe țară (actualmente 1.900 lei/lună la norma de 8 ore/zi).

 2. Conform legislației muncii, orice angajator este obligat să întocmească un dosar personal al fiecărui salariat, pe care trebuie să îl actualizeze de câte ori este necesar. 

Actele necesare la angajare care trebuie să se regăsească în dosarul personal al unui angajat sunt:

 • Cartea de identitate;

 • Fișa de aptitudine de la medicina muncii;

 • Copie certificat naștere;

 • Documente care să ateste starea civilă (copie dupa certificatul de căsătorie, acolo unde este cazul), copie după certificatele de naștere ale copiilor minori (dacă este cazul), declarație cu persoanele aflate în intreținerea salariatului, necesare pentru stabilirea deducerii personale la calculul impozitului pe venit.

 • Ultimul act de studii/ alte calificări/ cursuri obligatorii pentru a putea ocupa postul respectiv (de ex. diplomă de igienă în sectorul alimentar);

 • Permis de conducere (dacă e cazul) și aviz psihologic (valabil pentru șoferi/ angajații care conduc mașina firmei);

 • CAZIERUL judiciar -> se solicită în cazul angajaților care vor gestiona bunuri/ valori materiale ale societății – angajatorul decide în funcție de caz;

 • Adeverință de la medicul de familie pentru a verifica dacă este apt(ă) pentru angajare din punct de vedere al istoricului medical și pentru a putea stabili Casa de sănătate de care aparține salariatul;

 • Curriculum vitae (CV).

 1. Angajatorul trebuie să se asigure că noul angajat a efectuat instructajul de securitate și sănătate în muncă (SSM) și situații de urgență (S.U.) exact în prima zi de angajare angajatul nu poate presta munca decât după ce I s-a făcut acest instructaj.

*Notă: Fiecare angajator trebuie să aibă încheiat un contract de prestări servicii cu un specialist SSM (obligatoriu). De asemenea, angajatul trebuie să semneze în prima zi de lucru Anexa la fișa postului privind obligațiile pe partea de SSM – această anexă se întocmește de către responsabilul SSM și este obligatorie.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.