Fii pregătit în caz de control

Publicat de Florela Blidariu pe

În vederea desfăşurării unui control de către inspectorii ANAF, aceştia vor solicita o serie de documente (primare, contabile etc.) în funcţie de tipul controlului (control inopinat; controlul antifraudă; inspecţie fiscală; verificare documentară).

Contribuabilul are obligaţia de a facilita desfăşurarea controlului prin punerea la dispoziţie a tuturor documentelor şi informaţiilor solicitate de către aceştia.

Care sunt principalele documente solicitate :

 • registru unic de control
 • registrul-jurnal
 • registrul-inventar
 • cartea mare
 • registrul de casă,
 • manualul de politici contabile,
 • documentele legate de inventarierea patrimoniului (cel puţin la data bilanţului),
 • registrul stocurilor (pe tipuri de gestiuni),
 • fişa de evidenţă a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă,
 • registrul bunurilor de capital,
 • jurnalele de vânzări şi cumpărări în ceea ce priveşte taxa pe valoarea adăugată

Pe lângă toate aceste documente, contribuabilul trebuie să deţină:

– actele de înfiinţare (act constitutiv, certificat de înmatriculare, certificatul de atestare TVA,  eventuale modificări făcute la ONRC);

– autorizatii de funcţionare, diverse autorizaţii solicitate de legi specifice conform activităţii firmei;norme PSI; medicina muncii;

– contracte de muncă, registru zilieri(după caz), regulament de ordine interioară/ contract colectiv de muncă (după caz),;

– hotărâri AGA cu implicaţii fiscal- contabile. 

De asemenea în cazul unui control efectuat de ANAF mai pot fi solicitate şi contracte comerciale, facturi şi documente vamale în cazul exporturilor ori după caz importurilor efectuate; jurnale de vânzări şi cumpărări; balanţe de verificare; documente justificative, de exemplu: situaţii de lucrări, devize, documente de transport, foi de parcurs  sau  alte documente specifice domeniului de activitate, extrase de bancă, etc.

Pentru cei care deţin puncte de lucru este obligatoriu prezentarea registrului de  casă,  a NIR-urilor, raportului de gestiune zilnic (pentru gestiune global valorică), fişelor de magazie (gestiune cantitativ valorică) şi binenteles a registru unic de control.

Conform Legii contabilităţii, documentele primare se întocmesc la momentul efectuării operaţiunii şi stau la baza înregistrării în contabilitate.

De ştiut că organele de control au dreptul să inspecteze locurile în care se desfăşoară activitatea, sau unde se află bunurile impozabile, în prezenţa contribuabilului ori a unei persoane desemnate de acesta.

Pentru a depăşi cu succes controlul, vă recomandăm:

– prezentarea documentelor să se facă de către o singură persoană, de preferabil director economic/contabil şef (în special în cazul inspecţiei fiscale), pentru a nu exista scurgeri de informaţii, iar inspectorilor fiscali să li se furnizeze exclusiv informaţiile şi documentele solicitate;

– comunicarea cu organul de control –  acesta trebuie să vă asigure că veţi fi informat permanent asupra eventualelor constatări; nu evitaţi să cereţi, ori de câte ori aveţi suspiciuni să vă informeze asupra unei situaţii/fapte ce necesită clarificări; atunci veţi apela la un consultant fiscal pentru a nu scăpa lucrurile de sub control;

– nu ezitaţi să solicitaţi organului de control, care este baza legală în situaţia în care aveţi opinii diferite asupra unei constatări; de asemenea, cereţi lămuriri, în situaţia în care prezentaţi documente şi organul fiscal le consideră deficitare. Pentru a clarifica şi răspunde cerinţelor, solicitaţi un consultant fiscal autorizat.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.