Ghid înființare societate: pașii necesari pentru înființare

Publicat de Florela Blidariu pe

O firmă este un mod de organizare legală prin care se pot desfășura activități economice. Dacă obții venituri de pe urma unor activității desfășurate în mod liber, nu ca angajat, trebuie să îți înființezi o firmă sau să te autorizezi ca persoană fizică, pentru a lucra legal.

Pentru a deschide o firmă trebuie să parcurgi următorii pași:

 • Acte necesare pentru înființarea firmei

Pentru început trebuie să pregătești dosarul cu actele necesare înființării firmei. Lista completă o găsești pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului, la secțiunea Formulare-înregistrare persoane juridice.

 • Verificarea disponibilității denumirii

După pregătirea dosarului cu actele necesare înființării firmei, urmează rezervarea denumirii viitoarei tale firme. Împreună cu o Cerere de verificare a disponibilității firmei și a rezervării acesteia completată cu mai multe variante de denumire te prezinți la biroul de rezervări de denumiri. Durata de dobândire a dovezii verificării disponibilității și rezervării firmei este în jur de 2-3 zile și aceasta trebuie atașată în original la dosarul de înființare firmă.

 • Stabilirea sediului social

Sediul social poate să fie o casă sau un apartament, pe care îl deţii ca proprietar sau în baza unui contract de închiriere/comodat înregistrat la organul fiscal din cadrul ANAF în a cărui circumscripţie se situează imobilul cu destinaţia de sediu social (Legea 102/2.07.2020). În imobilele colective cu regim de locuinţă (blocuri), înregistrarea sediului social se poate face fără avizul vecinilor de schimbare a destinaţiei imobilului, dacă administratorul/administratorii declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfăşoară activitate. ( Legea 102/2020).

 • Redactarea actului constitutiv

Actul constitutiv trebuie să conțină următoarele informații: datele de identificare a asociatului/asociaților, forma de organizare, denumirea societății, specificarea sediului social, sediul secundar (în cazul în care există mai multe puncte de lucru), obiectul de activitate principal și activitățile secundare, capitalul social și cota de participare a asociaților la profit și pierdere, desemnarea administratorului care are un mandat pe o perioadă stabilită de asociați ce poate fi nelimitată sau limitată. De regulă, redactarea actului constitutiv se face de către o persoană cu pregătire juridică.

Importantă este alegerea codurilor CAEN pentru activităţile ce urmează să le desfăşori, iar în situaţia în care ţi-ai propus mai multe activităţi, dar pentu început nu lucrezi la toate, activităţile pe care le desfăşori trebuie obligatoriu autorizate. Numai pentru activităţile autorizate poţi legal obţine venituri.

 • Capitalul social

A venit momentul în care asociatul/asociații trebuie să depună capitalul social. Acesta trebuie să fie de minim 200 de lei, divizat în părți sociale cu o valoare nominală de cel puțin 10 lei fiecare. Depunerea capitalului social se poate face în lei sau în natură. Dovada vărsămintelor la capitalul social se face cu chitanţă/foaia de vărsământ, iar pentru capitalul social în natură cu contractul notarial.

 • Completarea declarațiilor pe propria răspundere

Următoarea etapă o reprezintă completarea declarațiilor date pe propria răspundere de către asociați și administratori din care să reiasă că îndeplinesc toate condițiile legale pentru înfiinţarea societăţii cu respectarea prevederilor legale.

 • Alte documente
 1. Specimenul de semnături se obține în primul pas și se completează doar de către administrator/administratori. Semnătura trebuie dată în fața reprezentantului de la biroul de depunere a dosarelor de înființare a firmei.
 2. Copii după cărțile de identitate a asociatului/asociaților și a administratorului/administratorilor (în cazul în care aceștia nu sunt și asociați) și completat pe ele numele și prenumele, semnătură și că acestea sunt conform cu originalele.
 3. Cererea de înregistrare a societăţii care se obţine de la Ghișeul de informații al Registrului Comerțului.
 • Ultimul pas

Depunerea dosarului la ghişeul de depunere unde este verificat de către personalul din cadrul Oficiului Registrului Comerţului, urmând ca în câteva zile să se elibereze Certificatul de înmatriculare al firmei (CUI-ul).

Urmează înregistrarea societăţii la organul fiscal din cadrul ANAF pentru obţinerea codului de înregistrare fiscală (CIF).


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.