Grupul fiscal unic din punct de vedere al TVA-ului

Publicat de Florela Blidariu pe

Care sunt condițiile pentru a putea constitui un grup fiscal unic?

Un grup de persoane impozabile stabilite în România, independente din punct de vedere juridic și aflate în strânsă legătură din punct de vedere financiar, economic și organizatoric, poate opta să fie tratat drept grup fiscal unic, dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) grupul fiscal se constituie din cel puţin două persoane impozabile;
b) fiecare persoană impozabilă din grup poate face parte DOAR dintr-un singur grup fiscal;
c) opțiunea pentru grup fiscal unic se aplică pe o perioadă de cel puțin 2 ani;
d) toate persoanele impozabile din grup aplică aceeași perioadă fiscală;
e) capitalul persoanelor impozabile este deținut direct sau indirect în proporție mai mare de 50% de către aceeași asociați sau acționari.
Pentru a dovedi îndeplinirea condiţiei referitoare la deținerea participației minime de 50% se solicită certificatul constatator de la registrul comerțului și/sau, după caz, se aduc alte documente justificative (ex. actul constitutiv).
Din punct de vedere al TVA-ului, grupul fiscal unic prezintă particularități la declararea taxei pe valoarea adăugată prin formularul (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”. În acest caz, se face o declaraţie consolidată.
Pentru celelalte declarații fiscale sau informative (390, 394), membrii grupului se comportă ca persoane impozabile independente și îşi păstrează obligațiile individuale de declarare stabilite prin lege.

Care sunt pașii pentru a deveni un grup fiscal?

Pentru ca un grup de societăți să devină un grup fiscal unic din punct de vedere al TVA se vor parcurge următorii pași:
1. Se vor analiza avantajele și dezavantajele generate de crearea unui grup fiscal;
2. Se va verifica dacă toate societățile ce se vor include în grup (2 sau mai multe) respectă cumulativ următoarele condiții:
a) persoanele impozabile din grup aplică aceeași perioadă fiscală;
b) capitalul persoanelor impozabile membre este deținut direct sau indirect în proporție mai mare de 50% de către aceeași asociați sau acționari;
c) se optează pentru un grup fiscal pentru o perioadă minimă de 2 ani.
3. Reprezentantul grupului va depune cererea privind grupul fiscal unic la organul fiscal de competent.
4. Cererea se soluționează în termen de 60 de zile de la data primirii documentației complete prin comunicarea deciziei privind aprobarea/ respingerea implementării grupului fiscal unic de către organul fiscal.
5. În situaţia în care se aprobă grupul fiscal, atunci primul decont de TVA consolidat se va depune începând cu luna următoare sau cu perioada fiscală următoare datei comunicării. Se va depune doar decontul de TVA consolidat la care se vor atașa deconturile fiecărui membru cu titlu informativ.
6. Pentru membrii grupului fiscal care figurează la alt organ fiscal decât cel a grupului fiscal, se vor transfera evidențele fiscale și dosarele fiscale privind TVA la organul fiscal competent.
7. Membrii grupului nu plătesc TVA datorat și nu solicită nicio rambursare conform decontului său de taxă, deoarece aceste obligații revin exclusiv reprezentantului grupului;
8. În cazul în care un membru al grupului își modifică perioadă, nu se mai îndeplinește participația minimă de 50%, se dorește modificarea reprezentantului grupului, intră sau iese un membru sau se renunță la opțiunea de grup (după 2 ani), atunci este necesară notificarea organului fiscal.

Grupul fiscal unic din punct de vedere al TVA este avantajos doar în cazul în care grupul fiscal este constituit din persoane impozabile care au TVA de plată și TVA de rambursat, astfel încât să se realizeze mai ușor compensarea sumelor.
În situaţia în care TVA de plată la nivelul grupului este mai mare decât TVA de rambursat, atunci grupul evită și eventualele controale generate de solicitarea rambursării TVA la nivelul unui membru al grupului.
Recomandare: Înainte de a se lua decizia privind înființarea unui grup fiscal, este necesară “cântărirea” avantajelor și dezavantajelor, astfel încât să se ia cea mai bună hotărâre.
Important de precizat este faptul că momentan, prevederile privind grupul fiscal unic se aplică doar în ceea ce privește TVA-ul.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.