Iată ce discounturi poți acorda clienților tăi și care sunt condițiile legale

Publicat de Florela Blidariu pe

O practică frecvent întâlnită în cadrul activității societăților, indiferent de domeniul de activitate, este aceea de acordare de reduceri comerciale și financiare. În practică se folosește termenul general de discount, care cuprinde toate tipurile de reduceri întâlnite în activitatea comercială.

Conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, reducerile acordate clienților pot fi comerciale sau financiare.

Reducerile comerciale includ (pct. 76 alin. (7) din OMFP nr. 1.802/2014):

  • rabaturile – se primesc pentru defecte de calitate și se practică asupra prețului de vânzare;
  • remizele – se primesc în cazul vânzărilor superioare volumului convenit sau atunci când cumpărătorul are un statut preferențial;
  • risturnele – sunt reduceri de preț calculate asupra ansamblului tranzacțiilor efectuate cu același terț în decursul unei perioade determinate.

Modul de înregistrare în contabilitate a reducerilor este diferit în funcție de tipul de reducere, respectiv comercială sau financiară.

Reducerile comerciale se înregistrează în contabilitate diferit în funcție de următoarele aspecte:

1. Reducerile sunt acordate la momentul facturării și înscrise pe factura de achiziție;

Reducerile comerciale acordate de furnizor și înscrise pe factura de achiziție ajustează în sensul reducerii costul de achiziție al bunurilor.

Dacă reducerile comerciale înscrise pe factura de achiziție acoperă în totalitate contravaloarea bunurilor achiziționate (factura finală fiind zero), acestea se înregistrează în contabilitate la valoarea justă:

  • pe seama veniturilor curente (contul 758 „Alte venituri din exploatare”) în cazul stocurilor;
  • pe seama veniturilor în avans (contul 475 „Subvenții pentru investiții”) în cazul imobilizărilor corporale și necorporale. Veniturile în avans aferente acestor imobilizări se reiau în contul de profit și pierdere pe durata de viață a imobilizărilor respective.

Veniturile din vânzarea mărfurilor sau serviciilor se ajustează cu valoarea reducerilor acordate.

2. Reducerile comerciale sunt acordate ulterior facturării și înscrise pe o altă factură;

Reducerile de preț acordate ulterior facturării includ reducerile comerciale pentru bunuri și reducerile comerciale pentru prestări de servicii.

Indiferent pentru ce sunt acordate sau primite, aceste reduceri de preț facturate distinct ulterior facturării bunurilor sau serviciilor, se evidențiază în conturile 709 și respectiv 609, fără a se mai modifica prețul de livrare/achiziție inițial.

Reducerile financiare, indiferent de perioada la care se referă, se înregistrează în contabilitate după cum urmează: în cazul cumpărătorului, reducerile financiare primite de la furnizor reprezintă venituri ale perioadei și se înregistrează în contul 767 „Venituri din sconturi obținute”, iar în cazul vânzătorului, reducerile financiare acordate sunt cheltuieli ale perioadei și se înregistrează în contul 667 „Cheltuieli privind sconturile acordate”.

În ceea ce privește impozitul pe profit, conform art. 25 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate deductibile cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității economice. Reducerile de preț, fie că sunt comerciale, fie că sunt financiare sunt efectuate în scopul desfășurării activității economice. Prin urmare, cheltuielile cu discounturile acordate sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, iar veniturile provenite din reducerile de preț primite reprezintă venituri impozabile.

Din punctul de vedere al impozitulului pe veniturile microîntreprinderilor, baza impozabilă asupra căreia se aplică  cota de impozitare, se stabilește potrivit art. 53 din Codul fiscal și o constituie veniturile din orice sursă, din care se scade valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării, înregistrate în contul 709, și se adaugă valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării, înregistrate în contul 609.

Din punct de vedere al TVA, atât în cazul reducerilor comerciale facturate odata cu livrarea de bunuri/servicii, cât și pentru cele facturate ultertior, baza de impozitare pentru TVA se reduce corespunzător.

Obligații referitoare la facturare

Art. 319 alin. (20) din Codul fiscal prevede că, atunci când rabaturile, remizele, risturnele și alte reduceri de preț nu sunt incluse în prețul unitar al bunurilor și/sau serviciilor vândute, factura trebuie să le conțină în mod obligatoriu și pe acestea.Conform art. 330 alin. (2) din același act normativ, în cazul în care rabaturile, remizele, risturnele și celelalte reduceri de preț sunt acordate după livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor, furnizorii de bunuri și/sau prestatorii de servicii trebuie să emită facturi, care se transmit și beneficiarului, după cum urmează:

  • cu valorile înscrise cu semnul minus sau, după caz, cu o mențiune din care să rezulte că valorile respective sunt negative atunci când baza de impozitare se reduce;
  • fără semnul minus sau fără mențiunea din care să rezulte că valorile respective sunt negative dacă baza de impozitare se majorează.

Conform  art. 319 alin. (3) din Codul fiscal, beneficiarul unei reduceri comerciale emite o autofactură în vederea ajustării taxei deductibile, în condițiile în care furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii nu emite factura de reducere comercială în conformitate cu prevederile art. 330 alin. (2), respectiv cu valorile înscrise cu semnul minus sau, după caz, cu o mențiune din care să rezulte că valorile respective sunt negative atunci când baza de impozitare se reduce. Autofactura se emite cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care au fost acordate reducerile. În situația în care furnizorul respectă regulile de facturare prevăzute la art. 330 alin. (2) din Codul fiscal, beneficiarul nu este obligat să emită autofactura.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.