Importanța foii de parcurs la deducerea combustibilului

Publicat de Florela Blidariu pe

       Foile de parcurs au preponderenţa în domeniul transporturilor, fiind utile şoferilor, adică executanţilor. Astfel, pe baza foii de parcurs şoferul trebuie să execute strict ceea ce este specificat acolo. De aici tragem concluzia că sarcina completării acestor documente cade pe seama altcuiva – înainte să plece în cursă, şoferul doar o preia.

         Din punct de vedere fiscal, foile de parcurs sunt obligatorii firmelor pentru a-şi justifica cheltuielile efectuale cu plata combustibilului, în scopul activităţii desfăşurate. Acest document are ca scop principal asigurarea deductibilităţii integrale a cheltuielilor cu autovehiculul. De asemenea, te ajuta să ţii o evidenţă a costurilor cu combustibilul, pentru a găsi soluţiile potrivite în vederea eficientizării acestora.

        Obligativitatea completării acestui document este prevăzută în Codul Fiscal, art. 298 – Limitări speciale ale dreptului de deducere.

        (1) Prin excepţie de la prevederile art. 297 se limitează la 50% dreptul de deducere a taxei aferente cumpărării, achiziţiei intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate şi a taxei aferente cheltuielilor legate de vehiculele aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanei impozabile, în cazul în care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice.
         (2) Restricţia prevăzută la alin. (1) nu se aplică vehiculelor rutiere motorizate având o masă totală maximă autorizată care depăşeşte 3.500 kg sau mai mult de 9 scaune, inclusiv scaunul şoferului.
         (3) Prevederile alin. (1) nu se aplică următoarelor categorii de vehicule rutiere motorizate:
                  a) vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat;
                  b) vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;
                  c) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
                  d) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru instruire de către şcolile de şoferi;
                  e) vehiculele utilizate pentru închiriere sau a căror folosinţă este transmisă în cadrul unui contract de leasing financiar ori operaţional;
                   f) vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.
        (4) În cazul vehiculelor care nu fac obiectul limitării dreptului de deducere conform alin. (1), fiind utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, precum şi a celor exceptate de la limitarea deducerii potrivit alin. (3), se vor aplica regulile generale de deducere stabilite la art. 297 şi art. 299-301.
         (5) Modalitatea de aplicare a prevederilor prezentului articol se stabileşte prin normele metodologice.

      În cazul în care foile de parcurs nu sunt completate sau sunt completate în mod defectuos, deductibilitatea este limitată la 50%.

         Orice societate sau entitate care urmăreşte costurile va întocmi foi de parcurs, care nu sunt altceva decât o sursă de informaţii în ceea ce priveşte modul de exploatare a autovehiculului.

      Conţinutul unei foi de parcurs

          Pentru ca dreptul la deducere sa poate fi exercitat, foaia de parcurs trebuie întocmită corect, iar informaţiile veridice. Sunt trecute astfel detalii precum:

  • numărul de kilometri efectuaţi,
  • caracteristicile deplasării (urban, extraurban, tipul de drum),
  • modul de exploatare al automobilului (cu aer condiţionat, în condiţii de iarnă, etc),
  • categoria de vehicul utilizat,
  • scopul şi locul deplasării,
  • norma proprie de consum carburant pe kilometru parcurs.

În plus, sunt specificate şi alimentările cu combustibil, ce vor avea drept probă bonurile fiscale.

       Foile de parcurs probează toate cheltuielile pe care le implică exploatarea unui autovehicul, începând cu TVA-ul aferent achiziţiei şi continuând cu cheltuielile şi TVA-ul aferente costurilor de întreţinere şi reparaţii, asigurările, cheltuiala cu amortizarea, etc.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.