Impozite şi taxe locale în anul 2019. Termen scadent la plată tranşa II: 30 septembrie 2019

Publicat de Florela Blidariu pe

1. Temei legal: art. 454 – Impozite şi taxe locale, din noul Cod Fiscal

2. Categorii de impozite şi taxe locale:

Potrivit reglementărilor legale în vigoare, impozitele și taxele locale sunt următoarele:

 • impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri (impozitul pe clădiri nu mai ţine cont de calitatea proprietarului persoană fizică său persoană juridică, ci de scopul utilizării clădirii – rezidenţial, nerezidenţial sau mixt);
 • impozitul pe teren și taxa pe teren (se stabilește ţinând cont de suprafața terenului, rangul localității în care este amplasat terenul, zona și categoria de folosință a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local);
 • impozitul pe mijloacele de transport;
 • taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor;
 • taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate;
 • impozitul pe spectacole;
 • taxele speciale;
 • alte taxe locale.

3. Termene scadente la plată:

  În anul 2019, aceste impozite/taxe se pot achita în două rate egale cu scadenţe la :

  • 31 martie 2019 (s-a prelungit până la 01 aprilie 2019, 31 martie fiind zi nelucrătoare)
  • 30 septembrie 2019

  4. Modalităţi de plată:

   Pentru plată cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie (reducere) de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local.  

   Plata se poate face:

   • prin ghişeul.ro, dacă primăriile sunt înscrise,
   • la sediul Direcţiilor de Impozite şi Taxe locale.

   5. Dobânzi, penalități de întârziere și penalități de nedeclarare

   În conformitate cu prevederile Codului de Procedură Fiscală (la Titlul VII – Colectarea creanţelor fiscale, capitolul III, art.173 – 183), există anumite situaţii în care organele fiscale locale pot stabili sume penalizatoare.

   Pentru neachitarea la termenul de scadență a obligațiilor fiscale principale de către debitor, se stabilesc dobânzi și penalități de întârziere după acest termen, prin decizii.

   Dobânzile şi penalităţile de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

   Penalitatea de întârziere nu înlătură obligația de plată a dobânzilor.

   Pentru obligațiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor și stabilite de organul de inspecție fiscală prin decizii de impunere, contribuabilul/plătitorul datorează o penalitate de nedeclarare pe fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadenței și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, din obligațiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor și stabilite de organul de inspecție fiscală prin decizii de impunere.

   Aplicarea penalității de nedeclarare nu înlătură obligația de plată a dobânzilor prevăzute în Lege.

   Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget, contribuabilul/plătitorul are dreptul la dobândă din ziua următoare expirării termenului legal sau după caz, până la data stingerii prin oricare dintre modalitățile prevăzute de lege.

   Acordarea dobânzilor se face la cererea contribuabilului/plătitorului.


   0 comentarii

   Lasă un răspuns

   Substituent avatar

   Adresa ta de email nu va fi publicată.

   Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.