În ce situaţii devine un contribuabil inactiv fiscal?

Publicat de Florela Blidariu pe

În ultimii ani prevederile referitoare la inactivitatea unui contribuabil s-au înăsprit, de aceea este necesară o atenţie sporită asupra condiţiilor în care un contribuabil poate deveni inactiv. O dată cu declararea inactivităţii nu se mai poate deduce TVA şi nici cheltuiala la calcului impozitului pe profit, dar se menţine obligaţia colectării TVA şi a impozitării veniturilor care nu sunt prevăzute ca fiind neimpozabile.

Codul de procedură fiscală la art. 92 ne menţionează situaţiile în care un contribuabil poate fi declarat inactiv astfel:

  • nu îşi îndeplineşte pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege;
  • se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de indentificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
  • organul fiscal central constată că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat;
  • inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerţului;
  • durata de funcţionare a societăţii este expirată;
  • societatea nu mai are organe statutare;
  • durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu social este expirată.

Organul fiscal întocmeşte lunar o listă cu contribuabilii care nu şi-au îndeplinit una dintre obligaţiile de mai sus şi transmite notificări prin intermediul spaţiului privat virtual.

Conform art. 316, alin. (11), lit. a) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, organele fiscale anulează din oficiu înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA o dată cu declararea inactivităţii acesteia. În perioada în care codul de TVA este anulat, contribuabilii nu au drept de deducere a taxei , dar au obligaţia de colectare şi plata a acesteia în baza formularului 311 care trebuie depus până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei. În cazul în care contribuabilul a aplicat sistemul de TVA la încasare şi acesta a devenit inactiv se menţine sistemul de TVA la încasare pe perioada inactivităţii şi va plăti TVA în momentul încasării facturii.

Inactivitatea fiscală cu excepţia optării pentru inactivitatea fiscală temporară înscrisă la registrul comerţului se înscrie în cazierul fiscal al persoanei juridice şi în cazierul fiscal al reprezentanţilor legali sau reprezentanţilor desemnaţi ai acestora.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.