Încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi

Publicat de Florela Blidariu pe

Orice persoană cu dizabilităţi care doreşte să se integreze sau să se reintegreze în muncă are acces gratuit la evaluare şi orientare profesională, indiferent de vârsta, tipul şi gradul de handicap.

Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele juridice publice (cu excepţia instituţiilor publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţa naţională), care au cel puţin 50 de angajaţi, sunt obligate prin lege să angajeze persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi, vor trebui să organizeze concursuri de angajare, exclusiv pentru persoanele cu handicap. Această măsură nu exclude posibilitatea persoanelor cu handicap de a participa la toate celelalte concursuri de angajare organizate de către instituția publică.

Potrivit OUG nr. 60/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, începând cu data de 01.09.2017, autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile legii, plătesc lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de baza minim brut pe ţara garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.

Angajarea persoanei cu handicap în muncă se realizează în următoarele forme:

  • pe piaţa liberă a muncii;
  • la domiciliu;
  • în forme protejate (loc de muncă protejat; unitate protejată autorizată). Unităţile protejate sunt acelea înfiinţate de orice persoană fizică sau juridică, de drept public său privat, care angajează persoane cu dizabilităţi.

Atenţie! Persoanele cu handicap angajate la domiciliu beneficiază din partea angajatorului de transportul la şi de la domiciliu al materiilor prime şi materialelor necesare în activitate, precum şi al produselor finite realizate.

Angajatorii care, în raport cu numărul de angajaţi, şi-au îndeplinit obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap, precum şi angajatorii care nu au această obligaţie legală, dacă încadrează în muncă pe durata nedeterminată persoane cu handicap şi le menţin raporturile de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 2.250 lei.

Persoanele cu nevoi speciale au dreptul să li se creeze toate condiţiile pentru a-şi alege şi exercita profesia, meseria sau ocupaţia, pentru a dobândi şi menţine un loc de muncă, precum şi pentru a promova profesional.

Persoanele cu handicap au dreptul să lucreze şi să primească şi indemnizaţia lunară, bugetul complementar şi indemnizaţia de însoţitor. Doar o persoană care are şi calitatea de pensionar de invaliditate nu se poate angaja decât dacă îşi suspendă drepurile primite prin Casa de pensii. 

Persoanele cu handicap grav care lucrează nu şi-au pierdut prestaţiile sociale. Mai mult, aceste persoane beneficiază şi de facilităţi fiscale (scutirea de la plata impozitului pe salariu). Doar persoana cu handicap care are şi calitatea de pensionar de invaliditate gradul I sau II nu are drept de muncă, deoarece are capacitatea de muncă pierdută, sau se poate angaja cu condiţia ca pe timpul desfăşurării contractului de muncă să îşi suspende, printr-o cerere adresată Casei de pensii, dreptul cuvenit pensiei de invaliditate.

De la 1 iulie 2018, atât indemnizaţia lunară (350 lei pentru adultul cu handicap grav, 265 lei pentru adultul cu handicap accentuat) cât şi bugetul personal complementar (150 lei pentru adultul cu handicap grav, 110 lei pentru adultul cu handicap accentuat şi 60 lei pentru adultul cu handicap mediu) se acordă indiferent de venituri conform Legii 448/2006, art.57, alin. (4).

Nu există nicio prevedere legală în sensul că o persoană cu handicap grav, cu însoţitor îşi pierde gradul de handicap şi însoţitorul dacă se angajează. Încadrarea într-un grad de handicap nu are nicio legătură cu capacitatea de muncă. Comisiile de evaluare a adulţilor cu handicap nu evaluează capacitatea de muncă, ci pot doar să orienteze profesional adultul cu handicap.

Persoanele cu dizabilităţi aflate în căutarea unui loc de muncă sau încadrate în muncă beneficiază de următoarele drepturi:

  • cursuri de formare profesională;
  • adaptare rezonabilă la locul de muncă;
  • consiliere în perioada prealabilă angajării şi pe parcursul angajării, precum şi în perioada de probă, din partea unui consilier specializat în medierea muncii;
  • perioada de probă la angajare, plătită, de cel puţin 45 de zile lucrătoare;
  • un preaviz plătit, de minimum 30 de zile lucrătoare, acordat la desfacerea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului pentru motive neimputabile acestuia;
  • posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi, în condiţiile legii, în cazul în care beneficiază de recomandarea comisiei de evaluare în acest sens;
  • scutirea de plata impozitului pe salariu.

În ceea ce priveşte concediul persoanelor cu dizabilităţi, Codul Muncii menţionează că beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel puţin 3 zile lucrătoare:

a) salariaţii care lucrează în condiţii grele, periculoase sau vătămătoare;

b) persoanele cu handicap;

c) tinerii în vârstă de până la 18 ani.

În acelaşi timp, în cazul în care aceeaşi persoană se încadrează în două situaţii pentru care legea prevede concediu de odihnă suplimentar, cuantumul acestuia va reprezenta cel puţin suma minimelor prevăzute de lege pentru fiecare din situaţii.

Persoanele cu dizabilităţi au dreptul de a munci şi de a realiza venituri în conformitate cu prevederile legislaţiei muncii, precum şi cu dispoziţiile speciale din legea privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. În contextul încadrării în muncă, persoana cu handicap reprezintă persoana invalidă de gradul III.

Persoanele cu dizabilităţi pot fi încadrate în muncă conform pregătirii lor profesionale şi capacităţii de muncă, atestate prin certificatul de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel judeţean sau al sectoarelor municipiului Bucureşti.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.