Limite/praguri fiscale aplicabile în anul 2020

Publicat de Florela Blidariu pe

Fiecare început de an reprezintă o perioadă aglomerată, deoarece o serie de declarații fiscale au termenul limită de depunere în prima parte a anului. Pentru aplicarea corectă a prevederilor fiscale în vigoare, trebuie să se ţină cont de anumite limite.

Cursurile de schimb valutar avute în vedere la calculul noilor plafoane fiscale sunt:

  • cursul valutar BNR publicat la 31.12.2019, 1 euro = 4,7793 lei.
  • cursul valutar BNR valabil pentru 31.12.2019 (publicat în 30.12.2019), 1 euro = 4,7785 lei.
  • cursul valutar BNR mediu anual, 1 euro = 4,7452 lei

Cele mai importante praguri fiscale valabile în anul 2020 sunt:

1. Trecere de la microintreprindere la plătitor de impozit pe profit

Cifra de afaceri mai mare sau egală cu 1.000.000 euro (echivalentul a 4.779.300 lei)

Cursul de schimb valutar folosit este cel de la închiderea exerciţiului financiar precedent, la 31.12.2019, 1 euro = 4,7793 lei.

Cotele de impozitare pe veniturile microintreprinderilor sunt 1% pentru microintreprinderile care au unul sau mai mulţi salariaţi şi 3% pentru microintreprinderile care nu au salariaţi.

2. Înregistrare ca plătitor de TVA

Cifra de afaceri mai mare sau egală cu 88.500 euro (echivalentul a 300.000 lei).

Potrivit Codului fiscal, cursul de schimb valutar folosit este cel comunicat de BNR la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie; 1 euro = 3,3817 lei

3. Trecerea de la plătitor de TVA trimestrial la plătitor de TVA lunar

Cifra de afaceri mai mare sau egală cu 100.000 euro (echivalentul a 477.850 lei).

Contravaloarea în lei se determină pe baza cursului de schimb comunicat de BNR valabil pentru data de 31.12.2019, publicat în 30.12.2019; 1 euro = 4,7785 lei.

4. Trecerea de la TVA la încasare la TVA normal

Cifra de afaceri mai mare sau egală cu 2.250.000 lei.

5. Achiziţii intracomunitare de bunuri în cazul neplătitorilor de TVA

Valoarea totală a achiziţiilor intracomunitare pe parcursul anului calendaristic anterior nu depăşeşte 10.000 euro (echivalentul a 34.000 lei).

Suma se calculează pe baza cursului valutar de schimb comunicat de BNR la data aderării, 1 euro = 3,3817 lei şi se rotunjeşte la următoarea mie.

6. Vânzări la distanţă

Valoarea vânzărilor într-un an calendaristic (conform art. 275 alin. (2) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal) nu depăşeşte 35.000 euro (echivalentul a 118.000 lei).

Contravaloarea în lei este stabilită pe baza cursului de schimb valutar comunicat de BNR la data aderării, 1 euro =  3,3817 lei. Rotunjirea se face prin majorare, când cifra sutelor este egală cu sau mai mare decât 5.

7. Servicii electronice

Plafonul pentru care se poate aplica regimul general al serviciilor este de 10.000 euro (echivalentul a 46.337 lei).

Valoarea echivalentă în moneda națională a statelor membre a sumei menționate anterior, se calculează prin aplicarea ratei de schimb publicate de Banca Centrală Europeană la data adoptării Directivei (UE) 2017/2.455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/CE și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță. Pentru România, se utilizează cursul de schimb, 1 euro = 4,6337 lei/ euro.

8. Trecerea de la normă de venit la impozitare în sistem real

Venit brut anual mai mare sau egal cu 100.000 euro (echivalentul a 474.520 lei)

Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR, la sfârşitul anului fiscal 2019, 1 euro = 4,7452 lei.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.