fbpx

Majorarea plafonului de scutire pentru TVA. De când se aplică noul plafon de scutire?

Publicat de Alexandra Boicu pe

Începând cu data de 1 aprilie 2018 conform Legii nr. 72/2018, persoana impozabilă stabilită în România conform art. 266 alin. (2) lit. a) din Lega 227/2015 privind Codul Fiscal, a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, depășește plafonul de 88.500 euro în echivalent 300.000 lei are obligația solicitării înregistrării în scopuri de TVA.
Cifra de afaceri care serveste drept referință este constituită din valoarea totală:
 • a livrărilor de bunuri si a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfășurate de o mică întreprindere,
 • a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România conform art. 297 alin. (4) lit. b),
 • a operațiunilor scutite cu drept de deducere și, dacă nu sunt accesorii activității principale, a operațiunilor scutite fară drept de deducere prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) și f),
 • prin excepție, nu se cuprind în cifra de afaceri, dacă sunt accesorii activității principale, livrările de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3, și livrările de active necorporale,
 • la determinarea cifrei de afaceri se cuprind inclusiv facturile emise pentru avansuri încasate sau neîncasate și alte facturi emise înainte de data livrării/prestării pentru operațiunile prevăzute mai sus.
La art. II, din Legea nr. 72/2018 publicată in Monitorul Oficial nr.260/2018, sunt prevăzute următoarele măsuri tranzitorii privind înregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a noului plafon de scutire :
 • Persoanele impozabile înființate până la data de 01.01.2018 au obligația înregistrării în scopuri de TVA, dacă depășesc plafonul de 220.000 lei în perioada 01.01.2018- 01.04.2018, denumită perioadă de referință. În cazul în care în acestă perioadă nu au depășit acest plafon, persoanele impozabile trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, dacă depășesc plafonul de 300.000 lei pâna la 31.12.2018, luând în calcul pentru acest plafon cifra de afaceri de la începutul anului;
 • Persoanele impozabile înființate în perioada de referință(01.01.2018- 01.04.2018) au obligația înregistrării în scopuri de TVA, dacă depășesc în perioada respectivă plafonul de 220.000 lei. În cazul în care nu au depășit acest plafon pâna la 01.04.2018, vor solicita înregistrarea în scopuri de TVA, dacă depășesc plafonul de 300.000 lei pâna la data de 31.12.2018;
 • Persoanele impozabile înființate începand cu 01.04.2018 au obligația înregistrării în scopuri de TVA dacă depășesc plafonul de 300.000 lei, de la înființare pâna la 31.12.2018;
 • Persoanele impozabile înființate anterior anului 2018 si cele înființate în perioada de referință(01.01.2018- 01.04.2018) care ar avea obligația solicitării înregistrării în scopuri de TVA începand cu 01.04.2018 (prin depășirea plafonului de 220.0000 lei la 31.03.2018), nu trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA decât în situația în care depășesc plafonul de 300.000 lei pâna la data de 31.12.2018.
Solicitarea scoaterii din evidența plătitorilor de TVA:
 • Persoanele impozabile care s-au înregistrat în scopuri de TVA în perioada 01.01.2018- 01.04.2018 ca urmare a depășirii plafonului de 220.000 lei, pot solicita începand cu data de 01.04.2018 scoaterea din evidență în vederea aplicării regimului special de scutire, cu condiția ca la data solicitării să nu fi depășit plafonul de 300.000 lei;
 • Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA înainte de 01.01.2018 pot solicita scoaterea din evidența după data de 01.04.2018, dacă nu au depășit plafonul de scutire de 220.000 lei din anul precedent (2017), și dacă pâna la data solicitării scoaterii din evidența nu au depășit plafonul de 300.000 lei. În acestă categorie pot fi cei înregistrați în scopuri de TVA înainte de 2017 prin depășire de plafon si care în 2017 au fost sub plafon, precum și cei înregistrați ca plătitori de TVA prin opțiune.
Solicitarea de scoatere din evidența plătitorilor de TVA se poate depune la organul fiscal competent între data de 1 și 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă (lună sau trimestru). Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrarii în scopuri de TVA, iar persoana impozabilă este obligată să depună ultimul decont de TVA până la data de 25 a lunii următoare celei in care a fost comunicată decizia de anulare, decont în care se evidențiază toate ajustările de taxă (dacă se impun).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.