Măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii – OUG nr. 153/2020

Publicat de Florela Blidariu pe

În Monitorul Oficial nr. 817 din 4 septembrie 2020 a fost publicată OUG nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative și care a intrat în vigoare începând cu data de 4 septembrie 2020.

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit (indiferent de sistemul de declarare și plată), contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor și contribuabilii care aplică impozitul specific beneficiază de reduceri ale impozitului pe profit anual/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor/ impozitului specific unor activități, astfel:

I. 2%, în cazul în care capitalul propriu contabil, prezentat în situațiile financiare anuale este pozitiv. Pentru contribuabilii care, potrivit prevederilor legale, au obligația constituirii capitalului social, capitalul propriu contabil trebuie să îndeplinească concomitent și condiția de a fi la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social subscris. Așadar societățile care au capitaluri proprii pozitive, iar valoarea lor este de cel puțin 50% din capitalul social subscris, vor beneficia de 2% reducere la impozit. Dacă o societate are capitaluri proprii pozitive, dar valoarea lor este mai mică decât 50% din capitalul social subscris, atunci nu va beneficia de reducere.

II. Dacă înregistrează o creștere anuală a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent și îndeplinește concomitent condiția de capital propriu pozitiv, reducerile au următoarele valori:

− 5% până la 5% inclusiv;

− 6% peste 5% și până la 10% inclusiv;

− 7% peste 10% și până la 15% inclusiv;

− 8% peste 15% și până la 20% inclusiv;

− 9% peste 20% și până la 25% inclusiv

− 10% peste 25%.

Formula de calcul:

CCPA an curent/an precedent = (CPA al anului pentru care datorează impozitul – CPA înregistrat în anul precedent)/( CPA înregistrat în anul precedent) x 100.

III. 3%, dacă înregistrează o creștere peste nivelul prevăzut în tabelul de mai jos a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul 2020 și înregistrează capital propriu pozitiv. Aceste cote de reduceri se aplică DOAR începând cu anul 2022, respectiv începând cu anul fiscal modificat care începe în anul 2022.

Anul pentru care datorează impozitulProcentul minim de creștere a capitalului propriu ajustat
20225%
202310%
202415%
202520%

Formula de calcul:

CCPA an curent/anul 2020 = (CPA al anului pentru care datorează impozitul – CPA înregistrat în anul 2020)/( CPA înregistrat în anul 2020) x 100.

 În cazul în care sunt aplicabile două sau trei din reducerile prevăzute la pct. I-III, pentru determinarea valorii reducerii, procentele corespunzătoare acestora se adună, iar valoarea rezultată se aplică asupra impozitului.

Cotele de reduceri aplicabile impozitului pe profit/micro sau specific intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2021 și se aplică pentru perioada 2021-2025.

Nu se aplică acest reduceri de impozite în cazul contribuabililor pentru care reglementările contabile sunt emise de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Reducerile de impozit pe profit se aplică la impozitul pe profit anual prin declarația 101 după scăderea creditului fiscal extern, impozitului pe profit scutit sau redus, sumelor reprezentând sponsorizare și/sau mecenat, burse private și a costului de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale. La plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor procentul aferent reducerii de impozit se aplică la impozitul datorat pe întregul an fiscal, iar valoarea reducerii rezultate se scade din impozitul aferent trimestrului IV, iar eventualele diferențe rămase se vor scădea din impozitul aferent trimestrelor anterioare, prin depunerea unei declarații rectificative. La plătitorii de impozit specific valoarea reducerii rezultate se scade din impozitul datorat pentru semestrul II, iar eventualele diferențe rămase se vor scădea din impozitul aferent semestrului I, prin depunerea unei declarații rectificative. Prin urmare, dacă în trimestrul IV, respectiv semestrul II în cazul impozitului specific impozitul datorat nu acoperă valoarea reducerii de impozit, atunci se vor depune declarații rectificative de diminuare a impozitului aferent trimestrelor anterioare sau a semestrului I.

În cazul microîntreprinderilor care devin plătitoare de impozit pe profit în anul pentru care se aplică reducerea, procentul aferent reducerii de impozit se aplică asupra impozitului pe veniturile microîntreprinderilor însumat cu impozitul pe profit, iar valoarea reducerii rezultate se scade din impozitul pe profit prin declarația 101. În cazul în care valoarea reducerii este mai mare decât impozitul pe profit, diferența care nu a fost scăzută din impozitul pe profit se scade din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, prin depunerea unei declarații rectificative.

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit care au anul fiscal diferit de anul calendaristic țin cont de următoarele prevederi în vederea aplicării cotelor de reduceri:

anul de bază care se substituie anului 2020 este anul fiscal modificat încheiat în anul 2021;

procentul de creștere care se aplică este cel corespunzător anului fiscal modificat care începe în anii prevăzuți la pct. III;

ultimul an fiscal modificat pentru care se aplică reducerile este anul care se încheie în anul 2026.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.