Noțiunile de venituri și cheltuieli în cadrul unei societăți

Publicat de Florela Blidariu pe

Noţiunile de „venituri” şi „cheltuieli” sunt întâlnite deseori în activitatea financiar-contabilă.  În vederea înţelegerii şi contabilizării într-un mod corect,  analizăm definițiile reglementate de art. 19 din OMFP nr. 1802/2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate, cu modificări ulterioare.

Una dintre componentele esențiale ce au legătură cu evaluarea performanței financiare ale unei societăţi o reprezintă contul de profit și pierdere, iar în cadrul acestuia se disting veniturile și cheltuielile.

Veniturile reprezintă creşteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub formă de intrări sau creşteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizează în creşteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din contribuţii ale acţionarilor.

Legat de această definiție, trebuie să înțelegem ce sunt beneficiile economice. Acestea reprezintă potenţialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de numerar sau echivalente de numerar către societate.

Această contribuţie se reflectă fie sub forma creşterii intrărilor de numerar, fie sub forma reducerii ieşirilor de numerar, de exemplu, prin reducerea costurilor de producţie.     

Veniturile sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere atunci când se poate evalua în mod credibil o creştere a beneficiilor economice viitoare legate de scăderea valorii unei datorii sau creşterea valorii unui activ.

Recunoaşterea veniturilor se realizează simultan cu recunoaşterea creşterii de active sau reducerii datoriilor (de exemplu, creşterea netă a activelor, rezultată din vânzarea produselor sau serviciilor, ori scăderea datoriilor ca rezultat al anulării unei datorii).

În categoria veniturilor se includ atât sumele sau valorile încasate sau de încasat din activităţi curente, cât şi câştigurile din orice alte surse.

Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, după natura lor, astfel:

  • Venituri din exploatare (venituri din vânzarea de produse, mărfuri, prestări servicii, venituri din producţia de imobilizări, venituri din subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi pentru acoperirea pierderilor, venituri din creanţe recuperate, penalităţi contractuale etc);
  • Venituri financiare (venituri din dobânzi, venituri din diferenţe de curs valutar, venituri din sconturi primite, alte venituri financiare).

Cheltuielile reprezintă diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de ieşiri sau scăderi ale valorii activelor ori creşteri ale datoriilor, care se concretizează în reduceri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din distribuirea acestora către acţionari.

Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere atunci când se poate evalua în mod credibil o diminuare a beneficiilor economice viitoare legate de o diminuare a valorii unui activ sau de o creştere a valorii unei datorii.

Recunoaşterea cheltuielilor are loc simultan cu recunoaşterea creşterii valorii datoriilor sau reducerii valorii activelor (de exemplu, drepturile salariale angajate sau amortizarea echipamentelor).

Cheltuielile societăţii reprezintă de regulă valorile plătite sau de plătit pentru:

  • Consumuri de stocuri şi servicii prestate de care beneficiază societatea;
  • Cheltuieli cu personalul;
  • Executarea unor obligaţii legale sau contractuale etc.

Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura lor, astfel:

  • Cheltuieli de exploatare care cuprind: cheltuieli cu materia primă, costul de achiziţie al obiectelor de inventar consumate, contravaloarea energiei electrice, a apei şi a gazului consumat etc.; costul mărfurilor vândute şi al ambalajelor; cheltuieli cu serviciile executate de terţi, redevenţe, chirii, comisioane, cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate, deplasări, detaşări, servicii bancare etc; cheltuieli cu personalul, cheltuieli privind obligaţiile bugetare etc.
  • Cheltuieli financiare care cuprind: dobânzi privind exerciţiul financiar în curs, diferenţele nefavorabile de curs valutar, sconturile acordate clienţilor etc.

0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.