Noutăţi fiscale aduse prin OUG 48/2020

Publicat de Florela Blidariu pe

Ordonanța de urgență nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 319 din 16 aprilie 2020.

Aspecte importante stabilite prin Ordonanţă:

Sponsorizare microîntreprinderi: microintreprinderile vor putea sponsoriza și instituțiile și autoritățile publice, inclusiv organele de specialitate ale administrației publice, în baza unui contract de sponsorizare, fără a exista obligația înscrierii entităților beneficiare în Registrul entităţilor/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

TVA în vamă: nu se face plata efectivă a TVA la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, care importă alcool etilic complet denaturat, utilizat pentru producerea de dezinfectanți, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență. De asemenea, nu se va plăti TVA în vamă de către plătitorii de TVA care importă medicamente, echipamente de protecţie şi maşini de producţie măşti de protecţie, alte dispozitive sau echipamente medicale şi materiale sanitare.

Rambursarea TVA: taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea ulterioară a inspecției fiscale. Inspecția fiscală ulterioară se decide în baza unei analize de risc.

Impozitul specific: contribuabilii obligați la plata impozitului specific, pentru anul 2020 nu datorează impozit specific, pentru perioada în care aceștia întrerup activitatea total sau parțial pe perioada stării de urgență decretate. Condiţiile sunt: să întrerupă activitatea total sau parţial şi să deţină certificatul pentru situaţii de urgenţă, iar pe de altă parte, să nu se afle în insolvenţă.

Jocurile de noroc: se suspendă extragerile la Loteria bonurilor fiscale pe perioada stării de urgenţă şi se reiau în termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență.

În anul 2020, operatorii de jocuri de noroc pot formula cereri pentru reautorizarea activității în termen de maxim 90 de zile de la data încetării stării de urgență decretate.

Pe durata stării de urgență decretate în anul 2020, se suspendă obligațiile de plată aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc tradiționale şi nu se aplică sancţiuni dacă plata taxelor se efectuează în cel mult 30 de zile lucrătoare de la încetarea stării de urgență decretate. 

Avantajele salariale în natură: pe perioada stării de urgență sau asediu, avantajele în natură acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, ca urmare a ocupării unor funcții considerate de către angajator/plătitor esențiale pentru desfășurarea activității și care se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioadă stabilită de angajator/plătitor nu reprezintă venit impozabil și nu se cuprind în baza lunară de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale (CAS, CASS și CAM).

Şomajul tehnic și indemnizaţiile suportate de stat: începând cu luna aprilie 2020, pentru sumele decontate de stat (șomaj tehnic și indemnizația pentru zile libere acordate părinților), nu se aplică facilitățile fiscale în vigoare (referitoare la activităţi desfăşurate în sectorul construcțiilor, IT, etc.).

Depunerea situațiilor financiare: aferente exercițiului financiar 2019, respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, se prelungeşte până la data de 31 iulie 2020 inclusiv.

Eșalonarea la plată: pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate până la împlinirea termenului de 30 de zile de la data încetării stării de urgență nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități conform Codului de procedură fiscală.

Executare silită: se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită, prin somație și prin valorificarea bunurilor la licitație a creanțelor bugetare, până la împlinirea termenului de 30 de zile de la data încetării stării de urgenţă. Excepţie fac executările silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare provenite din săvârșirea de infracțiuni.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.