Noutăți fiscale care îi vizează pe acționarii/ asociații societăților comerciale

Publicat de Elena Nicolii pe

În Monitorul Oficial 595/12.07.2018 s-a publicat Legea 163/10.07.2018 care a intrat în vigoare la data de 15.07.2018, lege care modifică și completează Legea contabilității nr.82/1991 și Legea societăților comerciale nr.31/1990.

Potrivit noii legi, începând cu data de 15 iulie 2018 este posibilă repartizarea trimestrială a profitului către acționari sau asociați în limita profitului contabil net realizat trimestrial. Repartizarea profitului net contabil în cursul anului este opțională și se face în baza situațiilor financiare interimare aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților, după caz.

Dividendele se distribuie acționarilor/ asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, atât în cursul anului cât și la închiderea exercițiului financiar.

După aprobarea situațiilor financiare anuale se va face regularizarea sumelor repartizate în cursul exercițiului financiar. Dividendele repartizate și plătite în plus în cursul anului (trimestrial) se restituie în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale. În caz contrar, acționarii/ asociații datorează după acest termen, dobânda penalizatoare calculată după dobânda legală remuneratorie și penalizatoare din domeniul bancar, dacă prin actul constitutiv sau hotărârea adunării generale a acționarilor/ asociaților care au aprobat situațiile financiare anuale nu s-a stabilit o dobândă mai mare.

Situațiile financiare interimare întocmite pentru repartizarea trimestrială a profitului către acționari/ asociați sunt supuse auditului sau după caz verificării de către cenzori, în situația în care societățile care le întocmesc au acesta obligatie.

Se consideră infracțiune încasarea de dividende din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite, în lipsa situației financiare interimare sau a situației financiare anuale, după caz.

Repartizarea la dividende în cursul anului din profitul net contabil realizat trimestrial sau din profiturile reportate în anii precedenți din care se scad orice pierderi reportate sunt supuse impozitului conform prevederilor din Codul fiscal.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.