Noutăţi fiscale conform OUG 53/2020

Publicat de Florela Blidariu pe

În data de 21 aprilie 2020 a fost publicată OUG nr. 53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS- CoV-2 și care a intrat în vigoare începând cu 21 aprilie 2020.

Vă prezentăm cele mai importante reglementări aduse de ordonanță:

Indemnizații pentru avocați

Avocații a căror activitate este redusă ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2 pot beneficia de o indemnizație de la stat pe perioada stării de urgență, dacă în lună pentru care solicită indemnizația au realizat încasări cu minimum 25% mai mici decât media lunară pe anul 2019, dar care nu depășesc câștigul salarial mediu brut – 5.429 lei. Indemnizația se plătește în baza declarației pe propria răspundere a avocatului privind îndeplinirea condițiilor de acordare, pe care o transmite la agenția pentru plăți și inspecție socială județeană, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal.

Impozitarea indemnizațiilor realizate de alți profesioniști

Profesioniștii (ex. PFA, PFI, II, IF), avocații, persoanele fizice care au încheiat contracte de activitate sportivă, persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturi conexe  datorează  impozit  pe  venit (10%), contribuția de asigurări sociale (25%) și contribuția de asigurări sociale de sănătate (10%) pentru indemnizațiile primite de la stat.  Nu se va datora contribuția asiguratorie pentru muncă (2,25%) pentru aceste indemnizații. Calculul obligațiilor fiscale se efectuează de către persoanele fizice beneficiare prin aplicarea cotelor asupra  indemnizației  brute  încasate  de la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a  municipiului București. Baza de calcul a impozitului pe venit se  va  determina prin scăderea din cuantumul indemnizației brute primite a contribuțiilor sociale obligatorii determinate (nu se aplică nicio deducere personală).

Obligațiile fiscale se vor declara prin declarația unică aferentă anului 2020 și care are termen limită de depunere și plată 15 martie 2021.

Precizări privind acordarea indemnizațiilor

Indemnizațiile acordate altor profesioniști conform OUG 30/2020 care desfășoară activitatea conform art. 3 din Codul Civil NU sunt aplicabile societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990 (ex. administratori) și nici grupurilor de interese economice reglementate de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței  în  exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

Persoanele care beneficiază de un drept de pensie și persoanele încadrate în grad de handicap pot beneficia de indemnizațiile decontate de stat conform OUG 30/2020 indiferent că sunt angajați sau se încadrează la categoria de alți profesioniști.

Poprirea asupra veniturilor din pensii

Pe perioada instituirii stării de urgență se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, fiscale, financiare și comerciale care se aplică asupra drepturilor lunare plătite prin casele teritoriale sau sectoriale de pensii. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor plătite de casele teritoriale sau sectoriale de pensii se aplică, prin efectul legii, de către aceste instituții fără alte formalități din partea beneficiarilor acestor drepturi.

Poprirea asupra indemnizațiilor de șomaj tehnic

Sumele reprezentând indemnizațiile primite conform OUG nr. 30/2020 (angajați sau alți profesioniști) nu sunt supuse executării silite prin poprire pe durata acordării lor, indiferent de bugetul din care se suportă. Măsurile de suspendare prevăzute încetează la 60 de zile de la data încetării stării de  urgență.

Termenul pentru depunerea documentelor în vederea solicitării  indemnizației

Termenul pentru depunerea documentelor în vederea solicitării indemnizației pentru alți profesioniști (ex. PFA, PFI, II, IF) aferente lunii martie se prelungește cu 5 zile lucrătoare, de la data intrării în vigoare a prezenţei OUG, adică se pot depune documentele până la data limită de 28 aprilie 2020.

Termenul pentru depunerea documentelor în vederea solicitării indemnizației aferente lunii martie în cazul avocaților este de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezenţei OUG, adică data limită de 6 mai 2020.

Pentru acordarea indemnizațiilor (alți profesioniști, contracte de activitate sportivă, exclusiv contracte de drepturi de autor, avocați) aferente lunii aprilie și lunilor următoare din perioada stării de urgență depunerea documentelor se face până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizației din luna anterioară.

Declararea bonificației

În Monitorul Oficial nr. 325 din 21 aprilie 2020 a fost publicat OPANAF 935/2020 prin care s-au adus modificări asupra Declarațiilor 100  și  710,  ținând cont de OUG 33/2020 prin care s-au introdus bonificațiile pentru plata impozitului pe profit/venit aferent primului trimestru din 2020.

Astfel, a fost introdus rândul 1.2 “Bonificație” unde se completează bonificația la care entitatea are dreptul dacă achită impozitul pe profit/venit aferent primului trimestru până la scadență, respectiv 27 aprilie 2020. Bonificația se va determina după ce se va scădea sponsorizarea efectuată în trimestrul curent sau reportată din trimestrele/anii anteriori.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.