Noutăţi privind facilităţile în domeniul construcţiilor

Publicat de Florela Blidariu pe

În Monitorul Oficial nr. 507 din 21 iunie 2019 a fost publicată OUG nr. 43/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor. Această ordonanță aduce câteva clarificării privind măsurile de sprijin pentru sectorul construcțiilor și a modului în care se determină cifra de afaceri pentru societățile care beneficiază de sprijin conform OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Modificările referitoare la facilitățile fiscale specifice domeniului construcțiilor vor intra în vigoare începând cu data de 20 iulie 2019, adică 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Ce aduce nou această ordonanţă:

Se introduc noi coduri CAEN pe lângă cele existente la care se aplică facilitățile fiscale, respectiv la salariați scutire de impozit, CASS și reducere cu 3.75 % a cotei CAS şi la angajator, cota redusă a contribuţiei asiguratorie pentru muncă de 0,3375% doar după aprobarea unui program de ajutor de stat (până la aprobarea programului rămâne cota de 2,25% ca şi în celelalte sectoare de activitate).

2351 – Fabricarea cimentului;

2352 – Fabricarea varului și ispsosului;

2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a. (bitum, smoală, etc. )

Codurile CAEN deja existente:

  • Activitatea de construcții definită la codul CAEN 41. 42. 43 – secțiunea F – Construcții;
  • Domeniile de producere a materialelor de construcții, definite de următoarele coduri CAEN:

2312 – Prelucrarea și fasonarea sticlei plate;

2331 – Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică;

2332 – Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții din argilă arsă;

2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții;

2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;

2363 – Fabricarea betonului;

2364 – Fabricarea mortarului;

2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;

2370 – Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;

2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;

1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;

2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal;

2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

0811 – Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei;

0812 – Extracția pietrișului și nisipului;

711 – Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică.

Se aduc clarificări în ceea ce privește calculul cifrei de afaceri de 80% ca şi condiție de aplicare a facilităților.

Angajatorii realizează cifra de afaceri din activitățile specifice domeniului construcții conform codurilor CAEN specificate la pct. I, dar și alte activități specifice domeniului construcțiilor în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală.

Cum se determină cifra de afaceri?

În cazul societăților comerciale nou-înființate, respectiv înregistrate la registrul comerțului începând cu luna ianuarie a anului 2019, cifra de afaceri se calculează cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care se aplică scutirea. Pentru societățile comerciale existente la data de 1 ianuarie a fiecărui an se consideră ca bază de calcul cifra de afaceri realizată cumulat pe anul fiscal anterior.

Pentru societățile comerciale existente la data de 1 ianuarie al fiecărui an care au avut o cifră de afaceri din domeniul construcțiilor realizată cumulat pe anul fiscal anterior de peste 80% inclusiv, facilitățile fiscale se vor acorda pe toată durata anului în curs. Pentru societățile comerciale existente la data de 1 ianuarie al fiecărui an care NU realizează această limită minimă a cifrei de afaceri (minim 80%) se va aplica principiul societăților comerciale nou-înființate.

Cifra de afaceri se realizează pe bază de contract sau comandă și acoperă manoperă, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotări, precum și alte activități auxiliare necesare activităților menționate la codurile CAEN de mai sus. Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producția realizată și nefacturată.

Conform noilor prevederi se specifică faptul că cifra de afaceri aferentă domeniului construcțiilor se determină prin cumularea CA aferentă codurilor CAEN specificate mai sus, dar și CA realizată și din alte activități specifice domeniului construcțiilor. Prin urmare, la calcul CA se vor lua în calcul și veniturile realizate din activitatea de construcție care nu se încadrează la codurile CAEN specificate.

Mecanismul de calcul al cifrei de afaceri în vederea aplicării facilităţii fiscale, se va stabili prin ordin al Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoza care urmează a fi publicat pe site-ul instituţiei.

Se aduc importante clarificări legate de salariul impus pentru aplicarea facilităților: venitul brut din salarii și asimilate salariilor sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore muncă/zi – salariu minim de 3000 lei și până la un salariu de 30.000 lei.

În cazul unui venit brut din salarii ce depăşeşte 30.000 lei, pentru partea din venit ce depăşeşte 30.000 lei nu se aplică facilităţile fiscale.

Prin urmare, a fost înlocuită sintagma veniturilor brute lunare din salarii realizate între 3.000 şi 30.000 lei lunar (aşa cum prevedea OUG114/2018), cu salariul brut de încadrare de minim 3.000 lei lunar pentru un program normal de lucru de 8 ore/ zi.

Din această nouă prevedere rezultă că salariații care nu au normă întreagă (8 ore/zi), chiar dacă venitul brut depășește plafonul de 3.000 de lei, NU vor putea beneficia de facilitățile fiscale. De asemenea, nu contează dacă și venitul lunar brut efectiv realizat este sau nu mai mare decât plafonul de 3.000 lei astfel că cei care se angajează sau își dau demisia în cursul lunii, au concedii fără plată sau suspendări și realizează un venit brut sub 3.000 lei, însă salariul de încadrare este de 3.000 lei, atunci vor beneficia și ei de facilitățile fiscale. Şi în acest caz se vor publica clarificări privind modalitatea de aplicare.

În perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2028, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.