Noutăţi privind măsurile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţarea terorismului.

Publicat de Florela Blidariu pe

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative a intrat în vigoare pe data de 21 iulie 2019, dată la care s-a abrogat vechea lege, respectiv Legea 656/2002 cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit noii legi, entităţile raportoare au obligaţia de a raporta la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere  Spălării Banilor în trei zile lucrătoare, tranzacţiile în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro.( în vechea lege limită era de 15.000 euro).Raportările pentru tranzacţiile suspecte trebuie făcute de îndată, înainte de efectuarea oricărei tranzacţii aferente clientului care are legătură cu suspiciunea raportată.

Încă din vechea reglementare rămâne obligația entităților raportoare de a desemna o persoană de contact cu Oficiul de Spălare a Banilor, aplicarea unor măsuri de cunoaștere a clientelei sau transmiterea unor informații privitoare la tranzacțiile efectuate. În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a noii legi, entităţile raportoare vor comunica Oficiului în format electronic numele persoanei de contact.

Entitățile raportoare sunt: instituții de credit, furnizori de servicii de jocuri de noroc, auditori, experți contabili, contabili autorizați, cenzori și persoane care acordă consultanță fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă, notari, avocați, executori, în anumite situații, agenții imobiliari,furnizorii de servicii pentru societăţi, precum și alte entități și persoane fizice care comercializează, ca profesioniști, bunuri sau prestează servicii, dacă efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 de euro (indiferent dacă e o singură tranzacție sau mai multe).

Când tranzacțiile se derulează prin intermediul unei instituţii de credit sau financiare , atunci raportarea revine acestora ca obligație, cu excepția activității de remitere de bani, unde entitățile raportoare  transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro.

Importantă este precizarea din noua lege, potrivit căreia termenul tranzacţie include şi operaţiunile a căror valoare este fragmentată în tranşe mai mici decât echivalentul în lei a 15.000 euro, care au elemente comune cum ar fi: părţile tranzacţiilor, inclusiv beneficiarii reali, natură sau categoria în care se încadrează tranzacţiile şi sumele implicate.

Tranzacțiile suspecte trebuie raportate de îndată Oficiului, atunci când entitatea raportoare cunoaște, suspectează sau are motive rezonabile să creadă că:

 • bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni sau au legătură cu finanțarea terorismului; sau
 • persoană sau împuternicitul/reprezentantul/mandatarul acesteia nu este cine pretinde a fi; sau
 • informațiile pe care entitatea raportoare le deține pot folosi pentru impunerea prevederilor noii legi contra spălării banilor; sau
 • în orice alte situații sau cu privire la elemente care sunt de natură să ridice suspiciuni referitoare la caracterul, scopul economic sau motivația tranzacției, cum ar fi existența unor anomalii față de profilul clientului, precum și atunci când există indicii că datele deținute despre client ori beneficiarul real nu sunt reale sau de actualitate, iar clientul refuză să le actualizeze ori oferă explicații care nu sunt plauzibile.

O altă noutate adusă de lege constă în obligaţia persoanelor juridice, cu excepţia regiilor autonome şi companiilor cu capital integral sau majoritar de stat, să depună anual în termen de 15 zile de la aprbarea situaţiilor financiare anuale sau ori de câte ori intervin modificări, prin reprezentantul legal al societăţii, o declaraţie pe propria răspundere privind datele de identificare a beneficiarilor reali ai societăţii.Societăţile înregistrate la Registru comerţului până la data intrării în vigoare a legii au termen de depunerea acestei declaraţii 12 luni, respectiv până în data de 21.07.2020. Nedepunerea acestei declaraţii se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se realizează de către organele cu atribuţii de control din cadrul ANAF. Dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancţiunii contravenţionale reprezentantul legal al societăţii nu depune declaraţia se va recurge la dizolvarea societăţii.

  Noua lege la art. 42 şi 43 prevede sancţiuni foarte mari constând în amenzi contravenţionale cuprinse între 10.000 lei şi 150.000 lei, diferit pentru persoane fizice/ juridice pentru nerespectarea legii.


  0 comentarii

  Lasă un răspuns

  Substituent avatar

  Adresa ta de email nu va fi publicată.

  Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.