Obligaţii TVA la achiziţia de autoturisme noi şi second hand din UE

Publicat de Florela Blidariu pe

Achizția de autorisme din UE este o practică frecventă în ultimii ani. Pe lângă tipul de maşină dorită şi valoarea pe care decidem să o investim, unul din criteriile importante în alegerea unui autoturism este cel referitor la implicațiile fiscale din sfera TVA.

Din punct de vedere fiscal, sunt considerate mijloace de transport noi,  vehiculele terestre cu motor a căror capacitate depăşeşte 48 cm3 sau a căror putere depăşeşte 7,2 kW, destinate transportului de pasageri sau bunuri cu condiția ca acestea să nu fi fost livrate cu mai mult de 6 luni de la data intrării în funcțiune sau să nu fi efectuat deplasări care depăşesc 6.000 km.

Neîncadrarea în aceşti parametri conduce la încadrarea autoturismului ca fiind second – hand.

De asemenea, trebuie menționat că furnizorul din UE poate să aplice sau nu un regim special, regimul marjei, care presupune că va colecta TVA doar la marja de profit pe care o obține din revânzare, nu la întreaga valoare a maşinii. Acest TVA însă nu va fi înscris în mod distinct, în facturile emise clienților, dar factura trebuie să conțină o mențiune privind regimul aplicat, dacă este cazul.

Aşadar, vom analiza situațiile posibile în practică şi impactul lor fiscal:

Achiziƫie de autorisme second hand

A. Funizorul din UE nu aplică regimul marjei

1.Cumpărătorul din România este plătitor de TVA

Dacă se achizitionează pe firmă un autoturism second hand şi firma este înregistrată ca plătitor de TVA, iar furnizorul din UE este o firmă cu cod valid de TVA care nu aplică regimul special al marjei, atunci furnizorul din UE va emite factura fără TVA. cumpărătorul va trata achiziția ca o achiziție intracomunitară de bunuri şi va face taxare inversă, adică va reflecta TVA atât ca deductibilă cât şi colectată. Aşadar nu va fi de plătit TVA la achiziție.

2.Cumpărătorul din România este neplătitor de TVA şi deține cod special de TVA

În această situație, furnizorul va emite factura tot fără TVA, în baza codului special, însă cumpărătorul din România va avea de plătit la bugetul de stat în România TVA pentru achiziția efectuată, prin decont special de TVA.

3.Cumpărătorul din România este neplătitor de TVA şi nu deține cod special de TVA

În acest caz, în funcție de valoarea maşinii (peste sau sub 34.000 lei) va avea obligații diferite:

a) dacă valoarea maşinii nu depăşeşte  34.000 lei, adică 10.000 euro în echivalent lei la cursul de la data aderării (rotunjit la mii), atunci furnizorul va factura cu TVA din țara sa, cumpărătorul va plăti TVA la furnizor şi în România nu va mai avea de plătit TVA.

b) dacă valoarea maşinii depăşeşte plafonul de 34.000 lei, atunci cumpărătorul va trebui să solicite codul special de TVA, să îl comunice furnizorului, acesta urmând să factureze fără TVA, însă în România cumpărătorul va avea obligația de a plăti TVA la buget prin decont special TVA.

B. Furnizorul din UE aplică regimul marjei

În cazul în care cumpărătorul din România este o firmă plătitoare de TVA şi achiziționează un autoturism second-hand de la un furnizor din UE care aplică regimul marjei, atunci furnizorul include în factură şi marja aferentă profitului, iar acesta plăteşte TVA doar la marja de profit pe care o obține din revânzare, însă acest TVA nu va fi înscris în mod distinct pe factură.

Important de ştiut în acest caz este că din perspectivă fiscală, operaƫiunea nu este impozabilă în România, firmă din România nu are alte obligații de plată a TVA.

Achiziții de mijloace de transport noi

1.Cumpărătorul din România este plătitor de TVA

Dacă cumpărătorul este plătitor de TVA în România, iar furnizorul din UE este o firmă cu cod valid de TVA, atunci nu va mai avea de plătit TVA la achiziție, acesta înregistrând taxare inversă.

2.Cumpărătorul din România este neplătitor de TVA şi nu deține cod special de TVA

Dacă un neplătitor de TVA doreşte să achiziționeze mijloace de transport noi din UE, va avea obligația să plătească TVA la buget în România, depunând şi decontul special de TVA (chiar dacă nu este plătitor de TVA în România).

De reținut că în cazul mijloacelor de transport noi, spre deosebire de cele second hand, nu se aplică regulile referitoare la plafonul de achiziții intracomunitare descris anterior (10.000 eur la cursul BNR de la data aderării, respectiv 34.000 lei ), dacă locul respectivei achiziții intracomunitare este în România.

Ca o diferență făță de achiziția de autoturisme second hand, în cazul achiziției de mijloace de transport noi, nu ai obligația dobândirii codului special de TVA.

3.Cumpărătorul din România este neplătitor de TVA şi deține cod special de TVA, dobândit din alte situații

În această situație, cumpărătorul va datora TVA  la buget şi va depune decontul special de TVA.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.