ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 132 din 7 august 2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor

Publicat de Florela Blidariu pe

ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 132 din 7 august 2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Indemnizaţie pentru reducerea timpului de muncă al salariaţilor cu cel mult 50%

Acestă măsură se referă la posibilitatea angajatorilor, aflaţi în situaţia reducerii activităţii din cauza coronavirusului,  de a reduce timpul de muncă al salariaţilor cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă. Reducerea timpului de lucru se poate face doar cu informarea şi consultarea sindicatului, a reprezentaţilor salariaților, sau a salariaţilor, după caz, anterior comunicării deciziei salariatului.

Reducerea timpului de lucru se stabilileste prin decizia angajatorului pentru o perioadă de cel puţin 5 zile lucrătoare consecutive. Decizia se comunică salariatului cu cel puţin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii şi se transmite în Reges cel târziu în ziua anterioară produceri evenimentului.

Pe durata măsurii reducerii timpului de lucru, salariaţii beneficiază de o indemnizaţie de 75% din diferenţa dintre salariul de bază brut din contractul individual de muncă şi salariul de bază brut aferent orelor efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de lucru. Indemnizaţia este suportată de angajator şi se achită la data drepturilor salariale. Recuperează din bugetul asigurărilor pentru şomaj, se face după ce angajatorul declară şi plăteşte contribuţiile. Indemnizaţia este de natură salarială şi este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale, inclusiv CAM (Contribuţia asiguratorie de muncă).

Pe perioada reducerii timpului de lucru angajatorului îi este interzis:

  • Să angajeze personal pentru prestarea unor activităţi identice sau similare prestate de salariaţii al căror timp de muncă a fost redus;
  • Salariaţii afectaţi de acesta măsură nu au voie să presteze muncă suplimentară la acelaşi angajator;
  • Pe parcursul aplicării măsurii acestor salariaţi nu le poate fi suspendat contractul individual de muncă cf. art. 52, alin 3 din Codul Muncii ( reducerea temporară a activităţii, pentru motive economice, tehnologice, structurare sau similar);
  • Acordarea de bonusuri sau alte adausuri la salariul de bază pentru structura de management se efectuează după finalizarea perioadei de aplicare a măsurii;
  • Pe perioada desfăşurării măsurii de reducere a timpului de lucru, angajatorul nu poate iniţia concedieri colective.

Condiţii necesare decontării indemnizaţiei de către ANOFM

  • Măsura să afecteze cel puţin 10% din numărul de salariaţi ai unităţii;
  • Reducerea activităţii să fie justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia, cu cel puţin 10% faţă de luna similară din anul anterior.

În cazul ONG-urilor, precum şi al angajatorilor personae fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, diminuarea se raportează la veniturile realizate.

Procedura de decontare a sumelor, precum şi perioada de aplicare a măsurii se stabiliesc prin hotărâre de guvern care se aprobă în maxim 30 zile de intrarea în vigoare a prezentei OUG.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.