OUG 26/2019 – Modificare legislaţie zilieri

Publicat de Florela Blidariu pe

În Monitorul Oficial 309/19.04.2019 s-a publicat OUG 26/18.04.2019 prin care se extind domeniile în care se pot utiliza zilieri.

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri a fost modificată şi completată, cu următoarele reglementări principale: 
✔        Niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul agriculturii, creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol; în cazul acestora, perioadă nu poate depăşi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic. 
✔        La data de 20 decembrie 2019 se înfiinţează Registrul electronic de evidenţă a zilierilor, ca singura modalitate de transmitere a datelor privind evidenţa zilierilor. Sistemul informatic aferent Registrului electronic de evidenţă a zilierilor se achiziţionează de Inspecţia Muncii, în condiţiile legii. 
✔        Remuneraţia primită de zilier pentru activitatea prestată este supusă impozitului pe venit (10%), conform prevederilor Codului fiscal. Calculul, plata şi declararea impozitului pe venit sunt în sarcina beneficiarului. 
✔        Pentru remuneraţia plătită zilierilor, beneficiarul nu datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă (CAM). 
✔        Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri se datorează contribuţia de asigurări sociale (CAS 25 %), conform prevederilor Codului fiscal, conferind zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de pensii. Calculul, plata şi declararea contribuţiei de asigurări sociale (CAS) sunt în sarcina beneficiarului. 
✔        Activitatea desfăşurată în condiţiile prezentei legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate. Acesta se poate asigura opţional în sistemul public de sănătate potrivit prevederilor art. 180 din Codul fiscal. 
✔        Activitatea desfăşurată nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. În situaţia producerii unui accident de muncă sau boală profesională beneficiarul este obligat să asigure plata cheltuielilor aferente îngrijirilor medicale necesare. 
✔        Au mai fost introduse următoarele domenii în care pot activa zilierii: 
 a)        activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823; 
 b)        publicitate – grupa 731; 
 c)        activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004; 
 d)        creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale – clasa 0149; 
 e)        activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621; 
 f)        activităţi de întreţinere peisagistică – plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare – clasa 8130; 
 g)        restaurante – clasa 5610; 
 h)        baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor – clasa 5630; 
 i)        activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale – clasa 9140. 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost modificată şi completată cu următoarele reglementări principale: 
✔        remuneraţia brută primită pentru activitatea prestată de zilieri a fost inclusă în baza de calcul pentru CAS
✔        a fost introdusă o nouă categorie de persoane fizice care pot opta pentru plata CASS: persoanele fizice care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155, pentru care nu se datorează contribuţia de sanatate.

De la 1 ianuarie 2019, la 2.080 de lei, tariful orar al unui zilier nu va putea fi mai mic de aproximativ 12,40 lei (pentru o medie de 167,3 ore/lună).

TARIF  zilier la 8 ore/zi, 99.20 lei – aprox. 100 lei/ 8 ore lucrate.

Contribuţii de achitat pentru 8 ore/zi : 35 lei/zi/Zilier, din care:

  • 10 lei  Impozit 10% (100 lei * 10%);
  • 25 lei  CAS 25% (100 lei * 25%);

Prevederi importante:

Legea zilierilor prevede ca remunerația se acordă la sfârșitul fiecărei zile de lucru sau la sfârșitul săptămânii, înainte de semnarea în Registru de către zilier și beneficiar.

Durata activității ocazionale care poate fi exercitată de un zilieri este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă. Durata zilnică de executare a activității unui zilier nu poate depăși 12 ore. Zilierul minor care are capacitatea de muncă va putea lucra 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe săptămână. Zilierul minor nu va efectua activitate în timpul nopții. Chiar dacă părțile convin un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puțin 8 ore de muncă.

Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfășurarea unor activități în beneficiul unui terț.

Nerespectarea prevederilor Legii nr. 52/2011 legate de plată zilierilor cu cel puțin valoarea pe oră a salariului minim brut pe țară poate aduce amenzi de până la 10.000 de lei.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.