Perioada de probă a unui salariat. Ce prevede Codul muncii?

Publicat de Florela Blidariu pe

Perioada de probă reprezintă o opţiune des întâlnită în raporturile de muncă dintre angajaţi şi angajatori. De la salariaţi ce deţin funcţie de conducere şi până la cei cu funcţii de execuţie, toţi angajaţii au dreptul să beneficieze de perioada de probă. Pe durata executării unui contract individual de muncă se poate stabili o singură perioadă de probă.

Excepţie: Salariaţii pot fi supuşi la o nouă perioadă de probă dacă vor debuta la acelaşi angajator, într-o nouă funcţie sau dacă vor presta activitate într-un loc de muncă cu condiţii grele, vătămătoare sau periculoase.

Perioada de probă nu prezintă avantaje doar pentru angajator, ci şi pentru angajat. În timpul perioadei de probă, contractul individual de muncă încetează printr-o simplă notificare. Ca angajator, poţi termina raporturile de muncă în mod rapid, fără să îţi motivezi decizia. Ca angajat poţi face exact acelaşi lucru, fără obligaţia de a rămâne în perioada de preaviz.

Ce trebuie să ştim despre perioada de probă? Care sunt angajaţii care pot beneficia de perioada de probă şi care este cuantumul maxim?

Conform Codului Muncii Art. 31
1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.
(2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizează exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile calendaristice.
(3) Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia.
(4) Pe durata perioadei de probă salariatul beneficiază de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, precum şi în contractul individual de muncă.
(5) Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, primele 6 luni după debutul în profesie se consideră perioadă de stagiu. Fac excepţie acele profesii în care stagiatura este reglementată prin legi speciale. La sfârşitul perioadei de stagiu, angajatorul eliberează obligatoriu o adeverinţă, care este vizată de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială de competenţă acesta îşi are sediul.
(6) Modalitatea de efectuare a stagiului prevăzut la alin. (5) se reglementează prin lege specială.

Potrivit art. 85 din Codul muncii, salariatul încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată poate fi supus unei perioade de probă, care nu va depăși:

a) 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mică de 3 luni;
b) 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3 și 6 luni;
c) 30 de zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni;
d) 45 de zile lucrătoare în cazul salariaților încadrați în funcții de conducere, pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni.

Potrivit art. 97 din Codul muncii, prin contractul de muncă temporară se poate stabili o perioadă de probă pentru realizarea misiunii, a cărei durată nu poate fi mai mare de:

a) două zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncă temporară este încheiat pentru o perioadă mai mică sau egală cu o lună;
b) 5 zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncă temporară este încheiat pentru o perioadă cuprinsă între o lună și 3 luni;
c) 15 zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncă temporară este încheiat pentru o perioadă cuprinsă între 3 și 6 luni;

Ce drepturi are angajatul în perioada de probă?

Discutăm despre EXACT aceleaşi drepturi de care se bucură orice alt salariat al companiei, aici fiind incluse obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern. Salariaţii aflaţi în perioada de probă nu vor fi defavorizaţi faţă de restul angajaţilor.

Ce se întâmplă în situaţia în care salariatul absentează în perioada de probă?

În acest caz, dacă angajatorul doreşte acest lucru, poate dispune încetarea raporturilor de muncă prin simpla notificare a salariatului. Dacă nu s-ar fi aflat în interiorul perioadei de probă, angajatorul ar fi trebuit să realizeze cercetare disciplinară pentru a stabili caracterul nemotivat al absenţei şi pentru ca mai apoi să dispună şi aplicarea unei sancţiuni disciplinare.

Fiind perioada de probă, angajatorul poate să:

– continue raporturile de muncă
– să înceteze contractul individual de muncă prin notificarea salariatului, fără obligaţia de preaviz
– să înceapă cercetarea disciplinară pentru a stabili caracterul nemotivat al absenţei şi apoi să dispună, conform rezultatului cercetării, aplicarea unei sancţiuni disciplinare.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.