Politici şi proceduri contabile

Publicat de Florela Blidariu pe

Conform prevederilor din Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată toate entităţile sunt obligate să-şi întocmească manualul de politici şi proceduri contabile. Manualul de politici şi proceduri contabile se întocmeşte personalizat în funcţie de nevoile reale ale societăţii beneficiare. Politicile contabile se întocmesc de personalul de conducere al societăţii împreună cu specialişti din domeniul economic şi vizează toate aspectele importante din activitatea societăţii în funcţie de specificul fiecăreia. Politicile contabile se aprobă de administratorul societăţii, trebuie să aibă continuitate  şi au aplicabilitate cel puţin un an de zile. Orice modificare trebuie justificată şi în notele explicative întocmite la bilanţ trebuie menţionate.

Manualul privind politicile şi procedurile contabile este un instrument de lucru, necesar şi obligatoriu, care ajută la realizarea unui control pe perioada de desfăşurare a activităţii.

Politicile contabile cuprind de regulă:

  • Organizarea şi conducerea contabilităţii;
  • Registrele de contabilitate;
  • Metoda de amortizare a imobilizărilor;
  • Situaţiile financiare;
  • Principiile contabile;
  • Regulile de evaluare  şi reevaluare cu ocazia inventarierii, închiderea exerciţiului financiar;
  • Corectarea erorilor contabile;
  • Evenimentele ulterioare datei bilanţului.

Politicile contabile sunt utile în cazul luării unor decizii, ajută la realizarea unui control asupra activităţii societăţii şi cu ajutorul lor se poate anticipa impactul unor modificări contabile.

Pocedurile contabile descriu în amănunt toate operaţiunile care se desfăşoară, începând cu întocmirea documentelor primare, circuitul acestora, înregistrarea în contabilitate, întocmirea documentelor financiar- contabile, a situaţiilor financiare, descrierea inventarierii şi înregistrarea rezultatului acesteia, organizarea contabilităţii de gestiune, arhivarea documentelor etc.

La art. 41 din Legea 82/1991 republicată sunt prevăzute şi sancţiuni pentru nerespectarea reglementărilor emise de MFP cu privire la aprobarea politicilor şi procedurilor contabile prevăzute de legislaţie, respectiv amendă de la 300 la 4000 lei.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.