Servicii

Servicii de contabilitate Timișoara

Cauți servicii de contabilitate în Timișoara? Alegerea contabilului este la fel de importantă precum alegrea unui partener de afaceri, acesta fiind capabil să ofere confortul de care are nevoie un administrator de firmă, prin sfaturi și îndrumări, pe măsură ce afacerea crește. Serviciile pe care noi le oferim la Blidariu Grup te ajută să îți concentrezi energia pe punctele cheie ale afecerii tale și să lași în grija noastră partea de contabilitate și partea de resurse umane. Poți conta pe experiența noastră îndelungată în domeniu apelând la noi pentru următoarele servicii :

Contabilitate financiară

•Înregistrarea documentelor primare în conformitate cu normele legale în vigoare și principiile contabilității; 
•Evidență analitică și sintetică clienți, furnizori;
•Evidență mijloace fixe, calculul amortizării; 
•Optimizarea impozitelor de plată și soluții pentru minimizarea acestora în conformitate cu legislația în vigoare;
•Stabilirea obligațiilor de plată lunare și trimestriale, întocmirea documentelor pentru plata acestora;
•Elaborarea balanței de verificare lunară; 
•Întocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA și cartea mare;
•Întocmirea și depunerea bilanțului contabil;
•Întocmirea și depunerea declarațiilor privind taxele și impozitele.

Contabilitate de gestiune

•Contabilitatea intrărilor de mărfuri sau materii prime;
•Contabilitatea fișelor de magazie;
•Contabilitatea stocurilor de mărfuri;
•Întocmirea și înregistrarea notelor de intrare-recepție și a bonurilor de consum/notelor de predare;
•Evidența documentelor primare justificative referitoare la vânzări;
•Contabilitatea rapoartelor de gestiune;
•Contabilitatea importurilor și exporturilor;
•Contabilitatea ieșirilor de produse finite, de mărfuri sau servicii;
•Prelucrarea facturilor către clienți.

Supraveghere contabilă

•Instruirea personalului cu privire la modul de întocmire a documentelor primare și circuitul acestora în cadrul societății;
•Asistență în vederea organizării departamentului de contabilitate;
•Verificarea lunară a înregistrărilor făcute de client;
•Stabilirea obligațiilor de plată lunare și trimestriale, întocmirea documentelor pentru plata acestora;
•Optimizarea impozitelor de plată și soluții pentru minimizarea acestora în conformitate cu legile în vigoare;
•Elaborarea balanței de verificare lunară;
•Întocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA și cartea mare;
•Verificarea și certificarea bilanțului contabil;

Înființări societăți

•Consultanță cu privire la procedurile de înregistrare fiscală a societății;
•Înmatriculare societăți comerciale și înregistrare/ radiere puncte de lucru;
•Înregistrarea oricăror modificări efectuate de acționariat în structura și/sau organizarea societății;
•Modificarea actului constitutiv al societății;
•Schimbarea denumirii, a formei juridice sau a sediului societății;
•Numirea, revocarea și schimbarea administratorilor;
•Întreruperea temporară a activității;
•Susținerea societății în instanță, în cazul unor litigii de natură financiar – contabilă și/sau fiscală (prin avocați colaboratori);

Resurse umane

•Înregistrări contracte de muncă;
•Închideri contracte de muncă;
•Înregistrarea actelor adiționale și a deciziilor;
•Consultanță privind salarizarea;
•Consultanță privind întocmirea dosarelor de personal;
•Întocmirea și depunerea statelor de plată a salariilor;
•Întocmirea și depunerea declarațiilor;
•Întocmirea Registrului general de evidență a salariaților;
•Întocmirea adeverințelor de salariu.

Consultanță

•Proiectarea unor raportări manageriale, situații financiare, cash-flow, specifice activității clientului;
•Analiza structurilor și rezultatelor financiare;
•Analiza datoriilor și creanțelor;
•Analiza capitalurilor și imobilizărilor;
•Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli;
•Asistență și consultanță financiară în prevenirea și înlăturarea dificultăților companiei;
•Consultanță financiară în alegerea sistemelor de credit, leasing, etc;
•Consultanță financiară și analiză cash-flow.