Subvenții pentru angajatori la angajarea anumitor categorii de persoane

Publicat de Florela Blidariu pe

Măsurile de stimulare la angajarea anumitor tipuri de persoane sunt reglementate prin Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă și alte legi speciale.

Tipuri de subvenții:

1. Subvenția pentru organizarea de programe de ucenicie, încheierea contractului de ucenicie, îi poate aduce angajatorului, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună,

2. Subvenția pentru efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior: angajatorul care încheie un contract de stagiu conform Legii nr. 335/2013 beneficiază, pe perioada derulării contractului de stagiu, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună.

3. Subvenția pentru angajarea absolvenților: angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 2.250 lei.

4. Subvenția pentru angajarea tinerilor NEET (persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi 25 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională, conform Legii 76/2002): angajatorii primesc lunar, de la data încheierii convenţiei cu agenția de muncă, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorie, o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.

5. Subvenția pentru încadrarea tinerilor cu risc de marginalizare, beneficiari ai contractelor de solidaritate: angajatorii de inserție beneficiază lunar, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de 2.000 de lei, până la expirarea duratei contractului de solidaritate.

6. Subvenția pentru angajarea șomerilor de lungă durată (Legea 76/2002): cei care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri de lungă durată primesc lunar, de la data încheierii convenţiei cu agenția de muncă, pe o perioadă de 12 luni, o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă/serviciu cel puţin 18 luni de la data încadrării în muncă.

7. Subvenția pentru încadrarea persoanelor cu handicap (Legea 76/2002): firmele care în raport cu numărul de angajaţi şi-au îndeplinit obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap, precum şi angajatorii care nu au această obligaţie legală, dacă încadrează în muncă pe durată nedeterminată persoane cu handicap, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.

8. Subvenția pentru încadrarea șomerilor care sunt unici susținători ai familiilor monoparentale (Legea 76/2002): pentru angajarea acestora se acordă pe o perioadă nedeterminată o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni de la data încadrării în muncă.

9. Subvențiile pentru angajarea șomerilor de peste 45 de ani și pentru angajarea șomerilor aproape de pensie (Legea 76/2002): cei care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă de peste 45 de ani și şomeri care, în termen de cinci ani de la data angajării, îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială/pentru limită de vârstă, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă în cuantum de 2.250 lei pentru fiecare.

10. Subvenția pentru internii angajați: firmele sunt încurajate să angajeze persoanele pe care le aduc în internship prin acordarea unei sume fixe – 4.586 de lei.

Pentru a beneficia de una dintre categoriile de subvenții, angajatorul va încheia o convenție cu AJOFM din raza teritorială a sediului social.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.